Doties uz galveno

Nākotnē galvenais darba rīks būs galva

Visma Enterprise vadītāja Antra Zālīte akcijas “Iedvesmo mācīties” ietvaros Limbažu Valsts ģimnāzijas 9.klases skolēniem stāstīja par izaicinājumiem, kas mūs sagaida tuvākajā nākotnē. Tehnoloģijas aizstāj roku darbu Lai gan vairums pieaugušo joprojām ļoti labi atceras dzīvi pirms datoriem, 9.klases skolēniem pirmās skaitļojamās mašīnas fotogrāfija šķiet ļoti sena. Tehnoloģijas mūsu dzīvē ieņem arvien lielāku lomu un, domājams, […]

Visma Enterprise vadītāja Antra Zālīte akcijas “Iedvesmo mācīties” ietvaros Limbažu Valsts ģimnāzijas 9.klases skolēniem stāstīja par izaicinājumiem, kas mūs sagaida tuvākajā nākotnē.

Tehnoloģijas aizstāj roku darbuvecolaikudators

Lai gan vairums pieaugušo joprojām ļoti labi atceras dzīvi pirms datoriem, 9.klases skolēniem pirmās skaitļojamās mašīnas fotogrāfija šķiet ļoti sena. Tehnoloģijas mūsu dzīvē ieņem arvien lielāku lomu un, domājams, šī tendence nemazināsies. Tāpēc nākotnes darbiniekiem jāņem vērā, ka galvenais darba rīks būs galva – ar laiku visas algoritmiski aprakstāmās darbības veiks datori, bet cilvēka loma būs spējā pielietot savas zināšanas nealgoritmisku darbību veikšanai.

Konkurencei nav robežu

Jau šodien ir sastopami uzņēmumi, kuros 100 darbiniekiem ir paredzēti tikai 80 krēsli. Lai strādātu, nav obligāti jāatrodas ofisā – internets un dažādi palīgrīki ļauj strādāt no mājām, vasarnīcas un pat pludmales. Tas nozīmē, ka strādāt var ne tikai no otra pilsētas gala, bet arī no otras pasaules malas. Kas attiecīgi mūs noved pie globālas talantu konkurences – par darba vietu būs jākonkurē ne vien ar tautiešiem, bet visiem pasaules iedzīvotājiem. Galvenais kritērijs būs nevis atrašanās pareizajā vietā, bet gan spēja izdarīt konkrēto darbu labāk par citiem.

5 paaudzes vienā darba vietā

Cilvēki dzīvo ilgāk un attiecīgi arī strādā ilgāk. Pensijas vecums palielinās, turklāt ļaudis bieži izvēlas turpināt strādāt arī pēc tā sasniegšanas. Tas nozīmē, ka mums būs jāmāk sastrādāties ar dažādu paaudžu cilvēkiem. Ne vienmēr tas ir viegli – cilvēkiem ir dažāda dzīves pieredze, uzskati un liela vecuma starpība mēdz būt šķērslis veiksmīgai, piemēram, kritikas uzklausīšanai vai sniegšanai. Tāpēc īpaša uzmanība jāpievērš sociālo prasmju attīstībai.

Darbs no 9 līdz 17 ir pagātne

Risināt darba jautājumus ap pusnakti vairs nav bezcerīgu darbaholiķu pazīme. Laikā, kad vairums cilvēku e-pastu saņem mobilajā telefonā un nemitīgi atrodas tiešsaistē, par normu ir kļuvis darbs ārpus ierastajām ofisa stundām. Tomēr tas nenozīmē, ka nākotnes darbiniekam vairs nebūs privātās dzīves un viss nomoda laiks tiks veltīts darbam. Tieši otrādi – kamēr cilvēks spēs paveikt solīto un sasniegt izvirzītos mērķus, nevienam nebūs iebildumu, ka dienas pirmo daļu viņš pavadīs, piemēram, slēpojot.

Profesijas izzūd un mainās

Šodienas pirmklasnieki visticamāk strādās profesijās, kuru nosaukumi vēl nav izdomāti. Un vairums jauniešu savas dzīves laikā mainīs vismaz 10 amata nosaukumus. Darba dzīves pavadīšana vienā organizācijā jau sen ir pagātne un tas pats notiks ar profesijas izvēli visam mūžam. Tāpēc daudz prātīgāk jautājuma “Par ko es vēlos kļūt?” vietā uzdot jautājumu “Kādas problēmas es vēlos risināt?”.

Kādas prasmes būs vajadzīgas nākotnes darbiniekam?

Elastība – pasaule ir kļuvusi straujāka kā jebkad agrāk, tāpēc priekšrocības ir tiem, kas viegli pielāgojas pārmaiņām, ir gatavi eksperimentēt un piedāvāt radošus risinājumus.

Digitālās prasmes – tehnoloģijas, ko lietojam šodien, pavisam drīz būs novecojušas. Tāpēc svarīgas ir ne tikai prasmes lietot šobrīd pieejamos digitālos risinājumus, bet arī vēlme apgūt jaunas zināšanas un izmantot modernākos rīkus.

Līderība – mūsdienās gandrīz katrs uzdevums paredz sadarbību ar dažādiem cilvēkiem, tāpēc īpaši nozīmīga ir spēja atklāti un tieši komunicēt starpnozaru, starpkultūru un starppaaudžu vidē.

 

Vai vēlies būs Visma nākotnes darbinieks?

Populārākie

  • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

    AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]

  • Parādu piedziņa tiesvedības un ārpustiesas procesā (I daļa)

    Katrs uzņēmums vai fiziskā persona var saskarties ar situāciju, kurā saistību neizpildes rezultātā ir izveidojies parāds. Šajā rakstā aplūkosim iespējamos tiesiskos risinājumus parāda atgūšanai, priekšnoteikumus un kārtību, lai parādu nodotu piespiedu izpildei valsts amatpersonai – Latvijas Zvērinātam tiesu izpildītajam.