Doties uz galveno

Nākotnes profesijas. Kādām iemaņām ir jāpiemīt darbiniekiem un vadītājiem nākotnē?

Mūsu organizētajā konferencē “The Future of Work” par tēmu ”Nākotnes vadītāju un darbinieku svarīgākās prasmes un iemaņas” dalījās Katrīna Ošleja, personāla atlases uzņēmuma Talentor Latvia partnere un augstākā vadības līmeņa atlases konsultante ar gandrīz 20 gadu pieredzi. Katrīnas viedoklis par personāla vadības un darba tirgus jautājumiem ir augstu novērtēts un bieži tiek atspoguļots sabiedriskajos medijos. […]

Mūsu organizētajā konferencē “The Future of Work” par tēmu ”Nākotnes vadītāju un darbinieku svarīgākās prasmes un iemaņas” dalījās Katrīna Ošleja, personāla atlases uzņēmuma Talentor Latvia partnere un augstākā vadības līmeņa atlases konsultante ar gandrīz 20 gadu pieredzi. Katrīnas viedoklis par personāla vadības un darba tirgus jautājumiem ir augstu novērtēts un bieži tiek atspoguļots sabiedriskajos medijos. Kādas ir vērtīgākās atziņas un ieteikumi par nākotnes darbu un mūsu kompetencēm?

Ikdienā aizvien vairāk nākas dzirdēt par automatizācijas procesiem, robotizāciju un mākslīgā intelekta neizbēgamu attīstību. Tehnoloģijas ir instruments, kas atvieglo mūsu ikdienu, ļauj piekļūt visdažādākajai informācijai, padara uzdevumu veikšanu ātrāku, vieglāku un precīzāku. Tehnoloģiju attīstība notiek ātrāk kā spējam iedomāties, tās kļūs aizvien lētākas un pieejamākas, tāpēc daudzos ražošanas uzņēmumos darbiniekus aizstāj roboti, kas organizācijai spēj ietaupīt gan naudas, gan laika resursus. Vai nākotnē roboti spēs pilnībā aizstāt cilvēku un kādām iemaņām un prasmēm ir jāpiemīt gan vadītājiem, gan darbiniekiem, lai tas nenotiktu?

Galvenais izaicinājums – pilnīga automatizācija

Attīstoties mākoņtehnoloģijām un mobilajam internetam, mākslīgajam intelektam, 3D printēšanas iekārtām un pat automašīnām, kas spēj pašas sevi vadīt, biotehnoloģijām un gēnu inžinierijai, robotikai, varam novērot tendenci, ka cilvēka loma darba tirgū mainās.

Pasaules Ekonomikas foruma ziņojumā par darbu nākotnē tiek lēsts, ka 65% bērnu, kuri šogad uzsāk mācības 1. klasē, nākotnē strādās pilnīgi jaunās profesijās, kas vēl šobrīd pat neeksistē. Lai sadzīvotu ar tehnoloģijām, darbiniekiem nāksies visu laiku attīstīties, apgūt aizvien jaunas kompetences un pat radīt pašiem sev jaunas profesijas. To apstiprina arī ziņojumā teiktais, ka piecu gadu laikā 35% no prasmēm, kuras šobrīt uzskatām par nozīmīgām, mainīsies.

Kā izskatīsies uzņēmumi tuvāko desmit gadu laikā?

Tehnoloģiju nepārtraukta attīstība jau sen ir mainījusi mūsu darba vietas, un tuvāko 10 gadu laikā šī tendence saglabāsies. Šodien vairs nevienu nepārsteidz iespēja strādāt no mājām vai sadarboties ar klientiem no dažādām valstīm. Tehnoloģiju attīstība ir paplašinājusi arī personāla atlases iespējas – lai savāktu komandu no dažādām valstīm, vairs nav nepieciešamības tikties klātienē, atliek vien noorganizēt Skype interviju. Ilgtermiņā tas nozīmē, ka mūsu darba vidē strādās dažādu kultūru pārstāvji, arī attālināti.

Arvien vairāk palielināsies darbinieku atbildību kopums – jābūt gataviem mainīt savu profilu, pielāgojoties aktuālajiem projektiem. Vērtīgākie būs tie darbinieki, kas būs elastīgi un ar specializāciju vairākās jomās. Attīstoties medicīnai, palielināsies dzīves ilgums, kas darba devējam nozīmēs iespēju un arī nepieciešamību nodarbināt dažādas paaudzes.
Dažādu profesiju, paaudžu un kultūras cilvēku sastrādāšanās vienotās komandās nozīmē, ka paātrināsies inovāciju rašanās un ieviešana organizācijās.

Nozīmīgākā nākotnes kompetence – personība

Kādām profesionālajām vai personības iezīmēm būtu jāpiemīt darbiniekiem un līderiem, lai būtu konkurentspējīgi darba tirgū tuvāko desmit gadu laikā? Tehnoloģijas atvieglo mūsu ikdienu un ļauj nedomāt par darbu, ko kāds (piemēram, IT programmatūra) paveic mūsu vietā. Aizvien vairāk tiek novērtēta darbinieku personība, rakstura īpašības. Pat, ja darbiniekam nav nepieciešamo iemaņu vai zināšanu, to visu var apgūt. Galvenais ir motīvi, vērtības, attieksme un personības iezīmes.

“Plakanāku” hierarhiju veidošanās, jaunās paaudzes jeb millenials nevēlēšanās pakļauties statusa varai, līdzvērtības un komandas darba kultūra, liks vadītājiem pielāgoties. Visaugstāk tiks novērtēta vadītāju spēja strādāt un mācīties vienlaikus jeb learning by doing. Šī kļūs par svarīgāko prasmi komandas vadīšanā, jo jaunās paaudzes darbinieki ieklausīsies zinošākajā un atvērtākajā vadītājā, kas spēs uzrunāt, novērtēt, sniegs iespēju attīstīties un nodrošinās inovācijām draudzīgu vidi.

Savukārt desmit gadu perspektīvā, aktuālās iezīmes, ko daba devēji meklēs potenciālajos kandidātos, būs stresa noturība un inovatīva domāšana, spēja identificēt un novērst problēmsituācijas, neapstādinot jau ritošos procesus, elastība un starpdisciplinaritāte.

Nākotnes kompetence bērnam – starpdisciplinaritāte

Bērni – tā ir mūsu nākotne. Šajā tehnoloģiju un pārmaiņu kontekstā tieši viņi ir tie, kas mainīs mums šobrīd pazīstamo darba tirgu.
Labākais veids, kā apgūt ko jaunu – darīt! Tieši prakse vislabāk attīsta kritisko domāšanu un problēmu risināšanas spējas. To var apgūt ar praktiski iesaistošām interaktīvām mācību metodēm. Pieejamāki kļūst arī tiešsaistes kursi, kas sniedz iespēju iegūt starptautiskus sertifikātus akreditētās skolās, neizejot no mājas. Tas nodrošina ātru mācīšanos un jaunāko zināšanu apgūšanu.

Vadoties pēc ekspertu prognozēm, tehnoloģiju attīstība nodrošinās visdažādāko barjeru izzušanu, tāpēc emocionālās inteliģences un valodu pārzināšana būs lielisks rīks efektīvas komunikācijas veidošanai. Arī informācijas filtrēšana, laika trūkuma dēļ, kļūs par nozīmīgu kvalitāti. Savukārt vecāku galvenais uzdevums būs darīt visu, lai attīstītos bērna zinātkāre un iztēle. Tas ir pamats inovatīvu ideju un pieeju ģenerēšanai.

 

Kā VISMA palīdz uzņēmumiem kļūt efektīvākiem un atbilstošākiem mūsdienu prasībām?

Populārākie

  • Autoratlīdzības saņēmēju ienākums un tā aplikšana ar nodokļiem

    Autoratlīdzību nodokļu režīms pēdējos gados ir bijusi ļoti aktuāla tēma. Tas saistīts ar to, ka iepriekš daudzi uzņēmumi izmantoja autoratlīdzību izmaksu, kā vienu no pakalpojumu vai produktu samaksas veidu fiziskām personām. Bet, pamatojoties uz to, ka regulāri ir bijusi izplatīta negodīga prakse, tika lemts komercuzņēmumos autoratlīdzības “izņemt no aprites”. Pagaidām mēs dzīvojam, tā saucamajā, “pārejas perioda” režīmā, kad līdz 2023.gada beigām vēl drīkst izmaksāt autoratlīdzības no uzņēmumiem, ievērojot konkrētus nosacījumus.

  • Dažādi līgumi ar fiziskām personām par auto izmantošanu uzņēmuma vajadzībām

    AUTORE: Inga Pumpure Grāmatvede ar nestandarta domāšanu par standartizētām, likumdošanas regulētām normām. Mūsdienās auto nav luksusa lieta, tā ir nepieciešamība. Daudz vairāk un īsākā laikā var izdarīt, ja esi mobils –  vari pārvietoties kad un kur vēlies, neesot pakļauts sabiedriskā transporta kustību sarakstiem un maršrutiem. Turklāt tas attiecas ne tikai uz fiziskām personām, bet arī […]

  • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

    AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]