Doties uz galveno

Papildu svētku dienas, 24. septembra, ietekme uz stundas algas likmes aprēķiniem

AUTORS: Inga Zāle Ārpakalpojuma grāmatvede ar 20 gadu pieredzi, semināru lektore un kursu “Uzņēmuma finanšu grāmatvedības pamati” pasniedzēja. Saeima 21.06.2018. pieņēma grozījumus likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”, kas 2018. gada 24. septembri Viņa Svētības pāvesta Franciska pastorālās vizītes Latvijā dienu pasludināja par svētku dienu. Grozījumi stājās spēkā 12.07.2018. Šajā rakstā sniegšu atbildes uz tiem problēmjautājumiem, […]

AUTORS:

Inga Zāle

Ārpakalpojuma grāmatvede ar 20 gadu pieredzi, semināru lektore un kursu “Uzņēmuma finanšu grāmatvedības pamati” pasniedzēja.

Saeima 21.06.2018. pieņēma grozījumus likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”, kas 2018. gada 24. septembri Viņa Svētības pāvesta Franciska pastorālās vizītes Latvijā dienu pasludināja par svētku dienu. Grozījumi stājās spēkā 12.07.2018. Šajā rakstā sniegšu atbildes uz tiem problēmjautājumiem, kuri grāmatvežiem radās sakarā ar papildu svētku dienu.

Problēma Nr. 1:

Stundas tarifa likme, kas darbiniekam norādīta darba līgumā nav tas pats, kas stundas algas likme, kas jāaprēķina saskaņā ar Darba likuma (turpmāk tekstā – DL) 75.3 pantu vai Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (turpmāk tekstā – AL) 14. panta 11. daļu.

Darba līgumā norādītā stundas tarifa likme nemainās atkarībā no svētku dienu skaita mēnesī vai gadā kopā.

Piemērs  Nr. 1:

Darbiniekam noteikts normāls darba laiks, piecu dienu darba nedēļa un stundas tarifa likme 4.35 EUR/stundā.

Mēnesis Normālās darba stundas Faktiski nostr. stundas Ieņēmumu aprēķināšana
Jūlijs 168 168 4.35*168=730.80 (alga)
4.35*8=34.80 (atlīdzība pēc DL 74.p.1.d.8.p.)
Kopā = 765.60eur
Augusts 184 184 4.35*184=800.40eur
Septembris 152 152 4.35*152=661.20 (alga)
4.35*8=34.80 (atlīdzība par 24.septembri)
Kopā = 696.00eur
Kopā 504 504 2262.00eur

Piemērs Nr. 2:

Darbiniekam noteikts summētais darba laiks, pārskata perioda ilgums 3 mēneši un stundas tarifa likme 5.25 EUR/stundā.

Mēnesis Normālās darba stundas Faktiski nostr. stundas Ieņēmumu aprēķināšana
Jūlijs

168

176, t.sk
56 nakts st.

5.25*176=924.00 (alga)
5.25*56*50%=147.00 (piemaksa par nakts st.)
Kopā = 1071.00eur
Augusts

184

176, t.sk.
56 nakts st.

5.25*176=924.00 (alga)
5.25*56*50%=147.00 (piemaksa par nakts st.)
Kopā = 1071.00eur
Septembris

152

169, t.sk.
51 nakts st.

5.25*169=887.25 (alga)
5.25*51*50%=133.88 (piemaksa par nakts st.)
5.25*17*100%=89.25 (piemaksa par virsst.)
Kopā = 1110.38eur
Kopā

504

521

3252.38eur

Stundas algas likme saskaņā ar DL 75.3 pantu (AL 14. panta 11. daļu) jārēķina tiem darbiniekiem, kuriem Darba līgumā noteikta mēnešalga.

Abi likumi piedāvā stundas algas likmi aprēķināt pēc divām formulām:

  1. Vispārīgais gadījums: Stundas algas likme = mēnešalga / darba stundu skaits konkrētajā mēnesī
  2. Darbiniekiem, kuriem noteikts summētais darba laiks: Stundas algas likme = mēnešalga / kalendāra gada vidējais darba stundu skaits mēnesī

Problēma Nr. 2:

Kā papildu svētku diena, 24. septembris, ietekmē darba stundu skaitu konkrētajā mēnesī? Atbilde: Papildu svētku diena septembrī samazina darba stundu skaitu no 160 uz 152. Citas ietekmes šai svētku dienai uz stundas algas likmes aprēķiniem nav.

Piemērs Nr. 3:

Darbiniekam noteikta mēnešalga 800 EUR

Mēnesis Darba stundu skaits Stundas algas likmes aprēķins
Jūlijs

168

800 / 168 = 4.7619
Augusts

184

800 / 184 = 4.3478
Septembris

152

800 / 152 = 5.2632

Problēma Nr. 3:

Kā papildu svētku diena, 24. septembris, ietekmē kalendāra gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī?

Vidējais darba stundu skaits mēnesī = darba stundas gadā / 12 mēn.

Pirms pēdējiem grozījumiem likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”, darba stundu skaits 2018. gadā bija 1996. Pasludinot 2018. gada 24. septembri par svētku dienu, darba stundu skaits gadā samazinājās par 8 un ir 1988. Likuma grozījumi stājās spēkā ar 12.07.2018. Tas nozīmē, ka 2018. gadā no 1. janvāra līdz 11. jūlijam (ieskaitot) darba stundas gadā ir 1996, bet no 12. jūlija līdz 31. decembrim darba stundas gadā ir 1988.

Likumdošanā nav informācijas, ar cik lielu precizitāti jābūt aprēķinātam kalendāra gada vidējam darba stundu skaitam mēnesī – veselās stundās, ar vienu, diviem vai vairākiem decimālcipariem.

2018. gada vidējais darba stundu skaits mēnesī:

Precizitāte 01.01.18.-11.07.18. 12.07.18.-31.12.18.
Ar diviem decimālcipariem 1996st. / 12mēn. = 166.33st. 1988st. / 12mēn. = 165.67st.
Ar vienu decimālciparu 1996st. / 12mēn. = 166.3st. 1988st. / 12mēn. = 165.7st.
Veselās stundās 1996st. / 12mēn. = 166st. 1988st. / 12mēn. = 166st.

No tabulas redzams, ka tajos uzņēmumos (iestādēs), kurās vidējo darba stundu skaitu mēnesī nosaka veselās stundās, papildu svētku diena neietekmē stundas algas likmes aprēķinus, jo līdz 11. jūlijam un no 12. jūlija tas ir nemainīgs – 166 stundas.

Apskatīšu piemēru stundas algas likmes aprēķinam, ja uzņēmums (iestāde) vidējo darba stundu skaitu mēnesī nosaka ar diviem decimālcipariem.

Piemērs Nr. 4:

Darbiniekam noteikts summētais darba laiks, pārskata perioda ilgums 3 mēneši un mēnešalga 800 EUR.

Periods Vidējais darba stundu skaits mēnesī Stundas algas likme
01. janv.-11. jūlijs 1996st. / 12mēn. = 166.33st 800 / 166.33 = 4.81
12. jūlijs-31. dec. 1988st. / 12mēn. = 165.67st 800 / 165.67 = 4.83

Likumdošanā nav arī minēts, ar cik lielu precizitāti jābūt aprēķinātai stundas algas likmei. Es savā piemērā to esmu noapaļojusi līdz divām zīmēm aiz komata – 4.81 un 4.83, jeb līdz veseliem centiem. Lai iegūtu precīzākus aprēķinus, stundas algas likmi var noteikt ar četriem decimālcipariem – 4.8097 un 4.8289 (pēc analoģijas ar Labklājības ministrijas noteiktām minimālām stundas tarifa likmēm, kas ir ar četrām zīmēm aiz komata).

Mēnesis Normālās darba stundas Faktiski nostr. stundas Ieņēmumu aprēķināšana
Jūlijs

168

176, t.sk
21 nakts st. (01.-11.jūlijs)
35 nakts st. (12.-31.jūlijs)

800.00 (alga)
4.81*21*50%=50.51 (piemaksa par nakts st.)
4.83*35*50%=84.53 (piemaksa par nakts st.)
Kopā = 935.04eur
Augusts

184

176, t.sk.
56 nakts st.

800.00 (alga)
4.83*56*50%=135.24 (piemaksa par nakts st.)
Kopā = 935.24eur
Septembris

152

169, t.sk.
51 nakts st.

882.11 (alga)
4.83*51*50%=123.17 (piemaksa par nakts st.)
4.83*17*100%=82.11 (piemaksa par virsst.)
Kopā = 1087.39eur
Kopā

504

521

2957.67eur

No tabulas redzams, ka vissarežģītākie aprēķini grāmatvežiem bija jūlija mēnesī, kuru vajadzēja sadalīt divās daļās: no 1. jūlija līdz 11. jūlijam (ieskaitot) un no 12. jūlija līdz 31. jūlijam.

Piemērs Nr. 3:

Darbiniekam noteikts summētais darba laiks, pārskata perioda ilgums viens mēnesis un mēnešalga 950 EUR.

Periods Vidējais darba stundu skaits mēnesī Stundas algas likme
01. janv.-11. jūlijs

1996st. / 12mēn. = 166.3st

950 / 166.3 = 5.71
12. jūlijs-31. dec.

1988st. / 12mēn. = 165.7st

950 / 165.7 = 5.73

 

Mēnesis Normālās darba stundas Faktiski nostr. stundas Ieņēmumu aprēķināšana
Jūlijs

168

169, t.sk
7 st.svētkos (08.jūlijs)
16 nakts st. (01.-11.jūlijs)
35 nakts st. (12.-31.jūlijs)
1 virsstunda

955.73 (alga)
5.71*7*100%=39.97 (piemaksa par darbu sv.)
5.71*16*50%=45.68 (piemaksa par nakts st.)
5.73*35*50%=100.28 (piemaksa par nakts st.)
5.73*1*100%=5.73 (piemaksa par virsstundu)
Kopā = 1147.39eur

Novēlu grāmatvežiem neapjukt mūždien mainīgajā likumdošanā un vienmēr rast pareizos risinājumus problēmsituācijās!

 

Vēlaties saņemt šādus rakstus katru mēnesi savā e-pastā? Pierakstieties šeit.

 

Raksts ir autordarbs un atspoguļo autora viedokli par doto tēmu, kas var nesakrist ar Grāmatvežu Ekspreša izdevēja SIA Visma Enterprise viedokli. Par rakstā minēto faktu un aprēķinu pareizību atbild raksta autors. 

SIA Visma Enterprise ir grāmatvedības un resursu vadības programmas VISMA Horizon ražotājs un izplatītājs. Ja vēlaties uzzināt vairāk par VISMA Horizon piedāvājumu – SPIEDIET ŠEIT.