Doties uz galveno

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas resursu vadības programma Visma Horizon

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” ir daudzprofilu slimnīca, kas sniedz pilna apjoma neatliekamo un plānveida medicīnisko palīdzību, kā arī nodrošina pirms un pēc diploma izglītību, veic zinātniskus pētījumus un nodrošina jaunu ārstniecības metožu un tehnoloģiju aprobēšanu un ieviešanu Latvijā.  Slimnīcā strādā ap 3000 darbinieku. Gadā konsultācijas saņem un ārstējas teju 300 000 pacientu. VSIA […]

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” ir daudzprofilu slimnīca, kas sniedz pilna apjoma neatliekamo un plānveida medicīnisko palīdzību, kā arī nodrošina pirms un pēc diploma izglītību, veic zinātniskus pētījumus un nodrošina jaunu ārstniecības metožu un tehnoloģiju aprobēšanu un ieviešanu Latvijā. 

Slimnīcā strādā ap 3000 darbinieku. Gadā konsultācijas saņem un ārstējas teju 300 000 pacientu.

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” IT vadītājs Kārlis Bētiņš vēsta, kā slimnīca optimizēja slimnīcas saimniecības uzskaiti ar resursu vadības un grāmatvedības programmu Visma Horizon

Efektīvāka saimniecības uzskaite un procesu sakārtošana

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā ir milzīgs pamatlīdzekļu, inventāra un cilvēkresursu apjoms, līdz ar to, izvēloties grāmatvedības programmu, mums bija svarīgi, lai tā spēj palīdzēt efektivizēt un optimizēt visas saimniecības uzskaiti.

Šobrīd mūsu galvenais fokuss ir medikamentu plūsmas sakārtošana, nodrošinot vienotu pārskatāmu procesu – medikamentu pasūtīšana WEB vidē bez fiziskas dokumentu plūsmas, ordināciju procesa automatizācija, nodrošinot to, lai process ir pārskatāms, sistēma intuitīvi lietojama un viegli administrējama, tajā pašā laikā nodrošinot precīzu, detalizētu uzskaiti. Tāpat ļoti būtiska ir medikamentu norakstīšana uz pacientu. Kopā ar VISMA ekspertiem virzāmies uz to, lai tuvāko gadu laikā procesi un uzskaite būtu sakārtoti.

Slimnīcā paši nodrošinām pacientu ēdienreizes, tādēļ izejvielu apjomu plānošanai izmantojam Visma Horizon ēdināšanas funkcionalitāti. Pateicoties šim risinājumam redzam reālo situāciju un neveidojas lieki krājumi vai pārpalikumi, kā arī korekti norakstītas faktiski izlietotās izejvielas.

Tā kā mūsu organizācijā ir ne tikai liels saimniecības apjoms, bet arī darbinieku skaits – arvien vairāk virzāmies uz pašapkalpošanās risinājumiem. Jau šobrīd esam ieviesuši divus HoP moduļus, Personāls un Darba laika uzskaite, kas būtiski atvieglojis darbu personāla nodaļā, dažādu darbinieku pieteikumu procesu padara caurspīdīgu un viegli atsekojamu, kā arī ļauj atbrīvoties no fizisku dokumentu plūsmas organizācijā. Šobrīd kārtojam rēķinu plūsmas procesu, kas arī ļautu atbrīvoties no fizisku dokumentu klātbūtnes.

Lasīt par PSKUS HoP Personāls ieviešanas pieredzi

Uzzināt vairāk par Visma Horizon

Populārākie

  • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

    AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]

  • Parādu piedziņa tiesvedības un ārpustiesas procesā (I daļa)

    Katrs uzņēmums vai fiziskā persona var saskarties ar situāciju, kurā saistību neizpildes rezultātā ir izveidojies parāds. Šajā rakstā aplūkosim iespējamos tiesiskos risinājumus parāda atgūšanai, priekšnoteikumus un kārtību, lai parādu nodotu piespiedu izpildei valsts amatpersonai – Latvijas Zvērinātam tiesu izpildītajam.