Doties uz galveno

SSE Riga studenti novērtē Horizon

Kopš pagājušā gada, vienā no Latvijas prestižākajām augstskolām – SSE Riga (Stockholm School of Economics in Riga) – mācību procesā tiek izmantota RVS Horizon. Sistēma tiek lietota kursa “Financial Accounting” ietvaros, dodot iespēju studentiem attīstīt praktiskās iemaņas. Doma par programmas izmantošanu radās jau sen. Rudenī tika veikti programmas uzstādīšanas darbi un, kursu uzsākot, Visma pārstāvis […]

Kopš pagājušā gada, vienā no Latvijas prestižākajām augstskolām – SSE Riga (Stockholm School of Economics in Riga) – mācību procesā tiek izmantota RVS Horizon. Sistēma tiek lietota kursa “Financial Accounting” ietvaros, dodot iespēju studentiem attīstīt praktiskās iemaņas.

Doma par programmas izmantošanu radās jau sen. Rudenī tika veikti programmas uzstādīšanas darbi un, kursu uzsākot, Visma pārstāvis devās uz Rīgas Ekonomikas augstskolu (SSE Riga), lai pastāstītu, par to, kas ir ERP sistēma, kā tā darbojas un kāpēc tā ir svarīga uzņēmumiem.

“Financial Accounting” ievadkursā studenti veica praktiskus uzdevumus ar RVS Horizon. Mūsu konsultants viņiem palīdzēja, sniedzot padomus un ieteikumus par to, kā veiksmīgāk darboties ar Horizon grāmatvedības programmu.

“Bija prieks redzēt atsaucīgos studentus, kuri ar interesi apguva programmu, novērtējot tās piedāvātās daudzpusīgās iespējas. Grāmatvedības programma būs nozīmīgs darba rīks, ja studenti strādās šajā jomā, tāpēc ir labi, ka jau studiju procesā ir iespēja iepazīties ar vienu no Latvijā izmantotākajām resursu vadības sistēmām.”, stāsta Horizon konsultants Ģirts Čonka.

Vaicāta par projekta norisi un attīstību, Rīgas Ekonomikas augstskolas finanšu gŗāmatvedības lektore Natalja Točelovska norādīja, ka  “studentiem tā bija iespēja Horizon grāmatvedības sistēmā, analizējot reālā uzņēmuma ikdienas grāmatojumus, veidot finanšu pārskatus. Šī pieredze bija pozitīva – studenti novērtēja iespēju praktiski pielietot gūtās teorētiskās zināšanas, kā arī paši iejutās grāmatvežu lomā. Gribētu atzīmēt lielu Visma atbalstu projekta laikā. Nākamgad šo sadarbību noteikti turpināsim!”

Arī mēs priecāsimies turpināt sadarboties ar studentiem!

Populārākie

  • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

    AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]

  • Dažādi līgumi ar fiziskām personām par auto izmantošanu uzņēmuma vajadzībām

    AUTORE: Inga Pumpure Grāmatvede ar nestandarta domāšanu par standartizētām, likumdošanas regulētām normām. Mūsdienās auto nav luksusa lieta, tā ir nepieciešamība. Daudz vairāk un īsākā laikā var izdarīt, ja esi mobils –  vari pārvietoties kad un kur vēlies, neesot pakļauts sabiedriskā transporta kustību sarakstiem un maršrutiem. Turklāt tas attiecas ne tikai uz fiziskām personām, bet arī […]

  • Autoratlīdzības saņēmēju ienākums un tā aplikšana ar nodokļiem

    Autoratlīdzību nodokļu režīms pēdējos gados ir bijusi ļoti aktuāla tēma. Tas saistīts ar to, ka iepriekš daudzi uzņēmumi izmantoja autoratlīdzību izmaksu, kā vienu no pakalpojumu vai produktu samaksas veidu fiziskām personām. Bet, pamatojoties uz to, ka regulāri ir bijusi izplatīta negodīga prakse, tika lemts komercuzņēmumos autoratlīdzības “izņemt no aprites”. Pagaidām mēs dzīvojam, tā saucamajā, “pārejas perioda” režīmā, kad līdz 2023.gada beigām vēl drīkst izmaksāt autoratlīdzības no uzņēmumiem, ievērojot konkrētus nosacījumus.