Doties uz galveno

Vidējā izpeļņa darbiniekiem, kuriem noteikts summētais darba laiks

Jaunākajā Grāmatvežu Ekspreša rakstā Inga Zāle piedāvā ieskatu vidējās izpeļņas aprēķinu piemēros darbiniekiem, kuriem noteikts summētais darba laiks.

AUTORE: Inga Zāle

Ārpakalpojuma grāmatvede, grāmatvedības kursu pasniedzēja, semināru lektore.

Vidējo izpeļņu aprēķina atbilstoši Darba likuma (DL) 75.panta regulējumam:

 • Visos gadījumos, kad darbiniekam saskaņā ar šo likumu izmaksājama vidējā izpeļņa, tā aprēķināma par pēdējiem sešiem kalendāra mēnešiem no darba algas, no normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktajām piemaksām, kā arī no prēmijām.
 • Stundas vidējo izpeļņu aprēķina, pēdējo sešu kalendāra mēnešu darba samaksas kopsummu dalot ar šajā periodā nostrādāto stundu skaitu.
 • Dienas vidējo izpeļņu aprēķina, stundas vidējo izpeļņu reizinot ar vidējo nostrādāto stundu skaitu darba dienā, kuru aprēķina, pēdējo sešu mēnešu laikā nostrādāto stundu skaitu dalot ar kalendāra darba dienu skaitu (izņemot attaisnotu prombūtni) pēdējo sešu mēnešu laikā.
 • Mēneša vidējo izpeļņu aprēķina, dienas vidējo izpeļņu reizinot ar mēneša vidējo darba dienu skaitu pēdējos sešos kalendāra mēnešos (saskaitot darba dienas pēdējos sešos kalendāra mēnešos un šo kopsummu dalot ar seši).

Lai pareizi aprēķinātu vidējās izpeļņas, jāzin pēdējo sešu kalendāra mēnešu:

 • darba samaksas kopsumma;
 • faktiski nostrādāto stundu skaits;
 • kalendāra darba dienu skaits.

Ja darbiniekam noteikts summētais darba laiks, tad dienas vidējās izpeļņas aprēķināšanai neizmanto faktiski nostrādāto dienu skaitu, bet gan kalendāro darba dienu skaitu.

1.Piemērā salīdzināšu trīs darbinieku nostrādātās darba dienas un kalendārās darba dienas 2023.gada jūnijā.

Pirmā darbinieka darba grafiks: divas dienas strādā pa 11 darba stundām, divas dienas brīvas.

Otrā darbinieka darba grafiks: maiņa no 8 rītā līdz nākamās dienas 8 rītā (24 darba stundas), divas dienas brīvas.

Trešā darbinieka darba grafiks: dienas maiņa no 8 rītā līdz 8 vakarā (11 darba stundas), nakts maiņa no 8 vakarā līdz nākamās dienas 8 rītā (11 darba stundas), viena diena brīva.

2.Piemērā apskatīšu situācijas, kad darbinieki nav nostrādājuši pilnu mēnesi, jo

 • 1.darbinieks uzsāka darba attiecības 9.jūnijā
 • 2.darbiniekam piešķīra 2 nedēļu garu atvaļinājumu no 5. – 18.jūnijam
 • 3.darbiniekam bija darbnespēja (slimības lapa “A”) no 21. – 27.jūnijam

Nenostrādājot pilnu mēnesi, kalendāro dienu skaits samazinās:

 • 1.darbiniekam par 6 dienām
 • 2.darbiniekam par 10 dienām
 • 3.darbiniekam par 4 dienām

3.Piemērā aprēķināšu vidējās izpeļņas 2023.gada jūnijā, ja informācija par pēdējim sešiem kalendāra mēnešiem ir sekojoša:

Šajā piemērā darbiniekam bija ilgstoša darbnespēja no 15.februāra līdz 18.aprīlim.

Stundas vidējā izpeļņa: 4397.71 EUR / 660 stundas = 6.6632

Vidējais nostrādāto stundu skaits vienā darba dienā: 660 stundas / 82 dienas = 8.0488

Dienas vidējā izpeļņa: 6.6632 * 8.0488 = 53.6308

Nevienā normatīvajā aktā nav minēts, ar cik lielu precizitāti aiz decimālā atdalītāja jānoapaļo rezultāti pēc matemātisko darbību veikšanas.

Visticamāk, grāmatvedības programmas starprezultātus nenoapaļo un dienas vidējo izpeļņu rēķina pēc sekojoša algoritma: (4397.71 / 660) * (660 / 82) = 4397.71 / 82 = 53.6306

Mēneša vidējais darba dienu skaits pēdējos sešos kalendāra mēnešos: 125 dienas / 6 mēneši = 20.8333

Mēneša vidējā izpeļņa: 53.6308 * 20.8333 = 1117.31 EUR

Mēneša vidējā izpeļņa, ja aprēķinā izmanto tikai tabulas kopsavilkuma datus:

(4397.71 / 82) * (125 / 6) = 1117.30 EUR

Lai arī atšķirība rezultātā ir tikai 1 cents, ieteiktu ievērot vienlīdzības principu un visiem darbiniekiem aprēķinus veikt pēc vienādiem algoritmiem

.

4.Piemērā aprēķināšu vidējās izpeļņas darbiniekam, kurš uzsāk darba attiecības 2023.gada 12.jūnijā. Stundas tarifa likme 6.30 EUR. Ar 28.jūniju viņam iestājas darbnespēja, ko apliecina slimības lapa “A”.

DL 75.panta sestā daļa: Ja darbinieks ir nodarbināts mazāk par sešiem mēnešiem, dienas vai stundas vidējo izpeļņu aprēķina no darba samaksas par nostrādātajām dienām vai stundām, tās kopsummu dalot attiecīgi ar šajā periodā nostrādāto dienu vai stundu skaitu.

Darba alga: 6.30 EUR * 88 stundas = 554.40 EUR

Piemaksa par nakts darbu: 6.30 EUR * 28 stundas * 50% = 88.20 EUR

Piemaksa par darbu svētkos: 6.30 EUR * 15 stundas * 100% = 94.50 EUR

Darba samaksa: 554.40 + 88.20 + 94.50 = 737.10 EUR

Stundas vidējā izpeļņa: 737.10 EUR / 88 stundas = 8.3761

Kalendāro dienu skaits no 12. – 27.jūnijam: 12.

Vidējais nostrādāto stundu skaits vienā darba dienā: 88 stundas / 12 dienas = 7.3333

Dienas vidējā izpeļņa: 8.3761 * 7.3333 = 61.4245 vai 737.10 / 12 = 61.425

Ja darbiniekam uz 28.jūniju jārēķina mēneša vidējā izpeļna, to aprēķina, dienas vidējo izpeļņu reizinot ar mēneša vidējo darba dienu skaitu pēdējos sešos kalendāra mēnešos (saskaitot darba dienas pēdējos sešos kalendāra mēnešos un šo kopsummu dalot ar seši).

Mēneša vidējais darba dienu skaits pēdējos sešos kalendāra mēnešos: 125 dienas / 6 mēneši = 20.8333, kur 125 – darba dienu skaits no 2022.gada decembra līdz 2023.gada maijam, neatkarīgi no tā, vai darbiniekam šajos kalendāra mēnešos ir/nav pastāvējušas darba attiecības.

Mēneša vidējā izpeļņa: 61.4245 * 20.8333 = 1279.68

Ja veic matemātiskās darbības vienu pēc otras, nenoapaļojot starprezultātus, tad mēneša vidējā izpeļņa ir: (737.10 / 12) * (125 / 6) = 1279.69

Vērtīgs raksts?
Vēlaties saņemt šādus rakstus katru mēnesi savā e-pastā?

Pierakstieties šeit!

Raksts ir autordarbs un atspoguļo autora viedokli par doto tēmu, kas var nesakrist ar Grāmatvežu Ekspreša izdevēja SIA Visma Enterprise viedokli. Par rakstā minēto faktu un aprēķinu pareizību atbild raksta autors. 

SIA Visma Enterprise ir grāmatvedības un resursu vadības programmas VISMA Horizon ražotājs un izplatītājs. Ja vēlaties uzzināt vairāk par VISMA Horizon piedāvājumu – SPIEDIET ŠEIT.