Doties uz galveno

„Visma” rada jaunas darba vietas un investē 30 000 eiro Latvijā pirmajā Inženierzinātņu vidusskolā

Svinīgi parakstot sadarbības memorandu ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU), lielākais Ziemeļvalstu IT uzņēmums „Visma” apņēmies trīs gadu laikā sniegt 30 000 eiro atbalstu RTU iniciatīvai Latvijā pirmās specializētās Inženierzinātņu vidusskolas dibināšanā. Tas saskan ar “Visma” ilgtermiņa plāniem darbībai Latvijā – līdz gada beigām darbu uzņēmumā sāks 40 jauni darbinieki, bet tuvāko 2 gadu laikā tiks radītas […]

Svinīgi parakstot sadarbības memorandu ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU), lielākais Ziemeļvalstu IT uzņēmums „Visma” apņēmies trīs gadu laikā sniegt 30 000 eiro atbalstu RTU iniciatīvai Latvijā pirmās specializētās Inženierzinātņu vidusskolas dibināšanā. Tas saskan ar “Visma” ilgtermiņa plāniem darbībai Latvijā – līdz gada beigām darbu uzņēmumā sāks 40 jauni darbinieki, bet tuvāko 2 gadu laikā tiks radītas 200 darba vietas programmētājiem, konsultantiem un citiem speciālistiem IT un finanšu jomās.

RTU Inženierzinātņu vidusskola ir pirmā vispārējās izglītības iestāde Latvijā, ko dibinājusi valsts augstskola. Kā memoranda parakstīšanā atzina Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Evija Papule, vienmēr būs pieprasījums pēc kvalificēta darbaspēka, un tas ir labs signāls, ka jauniešiem, studējot dabaszinātnes un IT, darbs būs.

Ja skatās uz prioritātēm nākamajiem septiņiem gadiem, kas noteiktas arī Izglītības un zinātnes ministrijas attīstības pamatnostādnēs, tad izglītības sistēmu gaida vairākas pārmaiņas, jo ir jādomā par jauniešu agrāku iesaisti darba tirgū. Tāpēc gaidāmās izmaiņas būs saistītas gan ar infrastruktūras, gan mācību satura transformāciju, lai tiktu veicināta arī jauniešu interese par dabaszinātņu jomu, kā arī IT. Kā zināms, šādi speciālisti darba tirgū ir vajadzīgi un būs arvien nepieciešami, tāpēc arī tādas vidusskolas izveide kā RTU Inženierzinātņu vidusskola ir būtiska, lai ar dažādu aktivitāšu kopumu aicinātu jauniešus studēt eksaktās zinības.

„Kvalitatīva inženierzinātņu un eksakto zinātņu izglītība ir priekšnosacījums IT nozares attīstībai Latvijā. Mūsu cilvēki ir gudri, mēs atrodamies ģeogrāfiski izdevīgā vietā, un mums ir visas iespējas celt savu labklājību, eksportējot nevis materiālas lietas, bet gan IT nozares produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību. Taču, lai mēs būtu konkurētspējīgi šajā jomā, ir jāmācās eksaktās zinības un jāsāk to darīt jau agrā vecumā. Mēs zinām, ka RTU gatavo kvalitatīvus speciālistus. Pašlaik no mūsu 185 cilvēku kolektīva 68 darbiniekiem ir RTU diploms, tāpēc atbalsts Latvijā pirmajai Inženierzinātņu vidusskolai ir pārdomāta ilgtermiņa investīcija,” skaidroja „Visma Enterprise” prokūriste un „Visma Labs” izpilddirektore Antra Zālīte.

„Sekojot līdzi tautsaimniecības attīstības tendencēm, spilgti var redzēt inženierzinātņu speciālistu iztrūkumu tuvākajos gados. Tāpēc RTU veido Inženierzinātņu vidusskolu, lai veicinātu jauniešu piesaisti eksaktajām zinātnēm, iesaistītu viņus pētniecībā un nodrošinātu kvalitatīvu vidējo izglītību, kā arī gatavotos paaudžu maiņai RTU. Mūsu uzdevums ir parādīt jauniešiem, ka ķīmija, fizika un matemātika ir noderīga un interesanta. Inženierzinātņu vidusskolas īstenotās sabiedrības uzmanības un ziedojumu piesaistes kampaņas ietvaros savu atbalstu skolai jau ir sniedzis liels skaits Latvijas iedzīvotāju un Latvijas vadošo uzņēmumu, un mums ir patiess prieks, ka „Visma” ir pievienojusies atbalstītāju pulkam un tādā veidā veicina savu ilgtermiņa sadarbību ar RTU,” informēja RTU rektors Leonīds Ribickis.

“Visma”, kas līdz šim bijusi labi zināma tikai Ziemeļvalstu tirgos, Latvijā darbību uzsāka pagājušā gada vidū, iegādājoties vietējo IT kompāniju „FMS”. Pēc šī pirkuma, kas tiek uzskatīts par vienu no nozares lielākajiem darījumiem pēdējo 10 gadu laikā, uzņēmums ir pieredzējis vairākas pārmaiņas – ir mainīts nosaukums un zīmols, ir notikušas izmaiņas arī vadības komandā.

Šī gada sākumā tika nodibināts vēl viens “Visma” grupas uzņēmums – SIA „Visma Labs”, kas nodarbojas ar augstas pievienotās vērtības pakalpojumu eksportu, apkalpojot „Visma” grupas uzņēmumus Ziemeļvalstīs. Divu gadu laikā SIA „Visma Labs” plāno pieņemt darbā aptuveni 200 dažādu jomu speciālistus.

Latvijas speciālistu kompetenci augstu vērtē klienti Norvēģijā. Pašlaik notiek darbs pie projekta, kura laikā Norvēģijas pašvaldībās ar Latvijas projektu vadītāju un konsultantu palīdzību tiks ieviests biznesa inteliģences risinājums, kādam līdzīgu jau lieto vairākas Latvijas pašvaldības. Liela mēroga projekti tiek plānoti arī Zviedrijā un citās Ziemeļvalstīs.

„Visma Group” ir resursu vadības programmatūras tirgus līderis Ziemeļvalstīs. Uzņēmuma produktus un pakalpojumus izmanto aptuveni 400 000 klientu visā Ziemeļeiropā, vēl 330 000 klientu sadarbojas ar „Visma Group” kā ar programmatūras uzturēšanas partneri. Grupā strādā 6400 darbinieku, tās apgrozījums 2014.gadā bija 850 miljoni eiro.

Latvijā darbojas divi „Visma” grupas uzņēmumi. SIA „Visma Enterprise”, kas iepriekš bija pazīstama kā SIA „FMS”, ir lielākās Latvijā ražotās resursu vadības sistēmas „Horizon” izstrādātāja un uzturētāja. Uzņēmuma klientu lokā ir vairums LR ministriju, lielākās pašvaldības un slimnīcas, kā arī dažādi lielie, vidējie un mazie uzņēmumi. Savukārt SIA „Visma Labs” ir dibināta šī gada sākumā un nodarbojas ar augstas pievienotās vērtības pakalpojumu eksportu uz Ziemeļvalstīm.

Populārākie

  • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

    AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]

  • Parādu piedziņa tiesvedības un ārpustiesas procesā (I daļa)

    Katrs uzņēmums vai fiziskā persona var saskarties ar situāciju, kurā saistību neizpildes rezultātā ir izveidojies parāds. Šajā rakstā aplūkosim iespējamos tiesiskos risinājumus parāda atgūšanai, priekšnoteikumus un kārtību, lai parādu nodotu piespiedu izpildei valsts amatpersonai – Latvijas Zvērinātam tiesu izpildītajam.