Doties uz galveno

Digitalizācija grāmatvedībā: Kā mainās grāmatveža profesija?

Katrs no mums ir redzējis virsrakstus ar jautājumu par to, vai tehnoloģijas spēs aizvietot noteiktas profesijas un amatus. Kas sagaida grāmatvežus?

Klientiem kļūstot arvien tehnoloģiski prasmīgākiem, skaidrs, ka vairums uzņēmumu agrāk vai vēlāk nonāk pie lēmuma savā organizācijā ieviest dažādu līmeņu digitālos risinājumus, lai nodrošinātu klientu apmierinātību un celtu uzņēmuma darba efektivitāti. 

Līdz ar to, jaunās paaudzes grāmatvedības profesionāļiem digitālie risinājumi būs neatņemama darba sastāvdaļa. Tehnoloģijas atbalstīs grāmatvedi ikdienas darbos, kas prasa daudz laika, palīdzot šos uzdevumus veikt ātrāk un kvalitatīvāk. Taču spēja analizēt un prasme interpretēt datus joprojām paliks garāmatvežu pārziņā.

Jauns skats uz ierastajiem procesiem

Ierasti grāmatvedības sistēmas uzņēmuma vai organizācijas procesus aplūkojušas  gluži vai “atpakaļskata spogulī”, cenšoties apkopot informāciju par notikumiem un darījumiem, kas notikuši iepriekšējā periodā. Taču šobrīd pieejamie dati ļauj jau laicīgi saskatīt izmaiņas biznesa vidē.  

Digitalizācija mūsdienās ļauj lēmumu pieņēmējiem iztēloties un saprast par savu biznesu lietas, kuras nekad agrāk nav bijušas iespējamas. Digitalizācija nozīmē vairāk datu, kas var palīdzēt uzņēmumiem nākt klajā ar jauniem produktiem un pakalpojumiem, kā arī īstenot pārmaiņas organizācijas iekšienē, kas ļauj strādāt efektīvāk, uzlabot rezultātus un būt gataviem nākotnes izaicinājumiem un tehnoloģiju iespējām

Uzņēmumiem pieņemot tehnoloģiju sniegtās iespējas, būtiski mainās arī grāmatvedības loma. Dažādi jauni risinājumi ļauj grāmatvežiem būt par būtisku atbalstu vadītājiem, organizacijai nozīmīgu lēmumu pieņemšanā. 

Grāmatvežiem, kas vēlas celt savu vērtību uzņēmumā, tas paver iespējas būt ne tikai darījumu retrospektīviem pierakstītājiem, bet kļūt par aktīviem sadarbības partneriem biznesa attīstībā. Balstoties uz pieejamajiem datiem, grāmatveži var palīdzēt celt uzņēmuma efektivitāti – konsulēt vadītājus, palīdzēt sakārtot procesus, rast labākos risinājumus problēmām utt. 

Nākotnes grāmatvedis

Organizācijām izmantojot vairāk tehnoloģiju, kas izpilda laikietilpīgos manuālos darba uzdevumus, grāmatveža loma uzņēmuma darbībā kļūst mazāk administratīva un vairāk stratēģiska un analītiska. Līdz ar to, grāmatvežiem vērts pilveidot tādas prasmes, kā problēmu risināšana, biznesa izpratne, stratēģiju veidošana, starppersonu komunikācija utt., kas var nākt par labu viņa karjerai.

Grāmatvedības sistēmas lielākoties tiek izmantotas, lai apkopotu informāciju par notikušajiem saimnieciskajiem darījumiem, bet digitālie dati var norādīt uz gaidāmām pārmaiņām nākotnē. Jomas profesionāļiem būtu jākoncentrējas uz datu analīzi – prognozēm un ieskatu gaidāmajā, ko varam secināt no šī brīža datiem. 

Lēmumu pieņēmējiem ir vajadzīgas norādes par tirgus tendencēm un gaidāmajiem notikumiem, nevis tikai kopsavilkums par to, kas jau noticis. Grāmatveža spēkos ir kļūt par šādu sadarbības partneri, kas spēj saskatīt tendences un nākotnes attīstības virzienus. 

Kā digitalizācija maina gramatvežu ikdienu?

Nereti redzam virsrakstus ar jautājumu par to, vai tehnoloģijas spēs aizvietot noteiktas profesijas un amatus. Šobrīd ir skaidrs, ka tehnoloģijas nespēs pilnībā aizstāt grāmatvedi, kura ikdienas darbā nepieciešams noteikts emocionālās inteliģences līmenis ar kuru mašīna nespēj sacensties. Līdz ar to, tehnoloģijas būs atbalsts grāmatvedim ikdienas darbā, nevis tā aizstājējs.

Pat ar digitālo tehnoloģiju ieviešanu organizācijās, to vadība turpinās paļauties uz grāmatvežu spēju interpretēt piedāvātos datus un tos kategorizēt. Taču tehnoloģijas var palīdzēt uzlabot virkni grāmatveža amata pienākumu. Tā ir iespēja izmantot tehnoloģijas savā labā.

Produktivitāte

Tehnoloģijas ļauj automatizēt darba plūsmu un paveikt vairāk uzdevumu īsākā laikā, kas dod grāmatvežiem vairāk laika, lai strādātu pie svarīgākiem uzdevumiem. Piemēram, rēķinu automatizācija atvieglo rēķinu apmaksas procesu – rēķini automātiski tiek novirzīti apstiprināšanai un apmaksai. Visi svarīgie dati un informācija nonāk pie atbildīgās personas, rēķins tiek apmaksāts abilstoši uzstādītajiem apmaksas noteikumiem. 

Līdzīgi arī citi grāmatvedības procesi var tikt uzlabot ar tehnoloģiju palīdzību. Nereti viena uzdevuma veikšanai izmantojam vairākas sistēmas, kas nav savstarpēji integrētas. Rezultātā šie uzdevumi ir laikietilpīgi un samazina produktivitāti. Ir daudz efektīvāk, ja sistēma automātiski apstrādā un interpretē datus no vairākām vietām, ko varam, izmantojot tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Precizitāte

Grāmatveži pavada gana daudz laika pārbaudot ciparu precizitāti un atbilstību reālajiem apstākļiem. Lai gan par, piemēram, par bezpapīru grāmatvedību runājam jau gana sen, pētījumi liecina, ka vel aizvien daudzi grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji un uzņēmumu grāmatveži joprojām pārsvarā strādā ar papīra dokumentiem. Digitalizācija paver plašakas iespējas tehnoloģijām veikt šo soli datu validācijā, ļaujot izvairīties no cilvēkkļūdām datu ievadē. 

Šobrīd tehnoloģijas ļauj automatizēt manuālos datu ievades un atlases darbusi, nodrošinot 100% precīzu informāciju. Turklāt, datu sinhronizācija dažādās platformās samazina ne tikai manuālo darbu, bet nodrošina arī to, ka dati vienmēr ir atjaunināti visās platformās. 

Manuālo darbu samazināšanās

Tehnoloģijas ļau no grāmatveža pleciem noņemt manuālās datu ievades darbus, kas aizņem lielu daļu grāmatveža ikdienas. Piemēram, rēķinu sagatavošana, algu aprēķins utt. Tas ļauj grāmatvedim pievērsties citiem darbiem kam citkārt, iespējams, neatlika laika. Tā ir nākotne uz kuru virzamies. PWC veiktajā pētījumā secināts, ka 70% no organizāciju lēmumu pieņēmējiem sagaida, ka viņu uzņēmumos grāmatvedības procesu automatizācijas līmenis 2022. gadā sasniegs 10%-40%.

Īsāks datu apkopošanas laiks

Izmantojot automatizāciju, mēneša, ceturkšņa un gada slēgšanas procesu var padarīt ātrāku un ērtāku. Visi dati ir pieejami, tādēļ grāmatvedis var daudz ātrāk iegūt precīzu apkopojumu par finanšu datiem.

Lielākā daļa grāmatvedības digitālo risinājumu piedāvā arī datu analīzes risinājumus, padarot pārskatu veidošanu un tendenču noteikšanu daudz vienkāršāku. Ļoti bieži šie dati tiek sniegti reāllaikā, tāpēc grāmatveži var pieņemt izglītotus biznesa lēmumus vēl ātrāk, pavadot mazāk laika datu apkopošanai.

Lielāka drošība

Dažādi kiberuzbrukumi mūsdienās kļūst arvien izplatītāki. Statistikas dati liecina, ka jau 2021. gadā kibernoziegumu skaits pret iepriekšējo gadu pieauga par 15,1% un tiek prognozēts ka tas tikai palielināsies. Tāpēc rūpēm par datu drošību būtu jābūt katra biznesa neatņemamai sastāvdaļai. 

Lielākā daļa grāmatvedības risinājumu nodrošina augstu drošības līmeni, sākot no piekļuves ierobežojumiem un šifrēšanas līdz regulārām dublējumkopijām un mākoņkrātuvei. Izmantojot šādu risinājumu, organizācijas dati ir labi aizsargāti un joprojām ir pieejami arī gadījumos, ja notiek kāds datu pārkāpums.

Attālināta piekļuve

Grāmatvedības sistēma, kas pieejama mākonī, sniedz būtisku priekšrocību tās lietotājiem – tā ir pieejama no jebkuras vietas un dažādās ierīcēs. Rezultātā, nepieciešamās darbības var tikt paveiktas attālināti, pielāgojoties darbinieku dzīves ritmam un vajadzībām. Tas nodrošina daudz efektīvāku darba veidu, un tas ir īpaši ērti sistēmas kļūmes gadījumā. Lietotāji sistēmai piekļūt, izmantojot citu datoru un turpināt darbu.

Vērtīgs raksts?
Vēlaties saņemt šādus rakstus katru mēnesi savā e-pastā?

Pierakstieties šeit

Raksts ir autordarbs un atspoguļo autora viedokli par doto tēmu, kas var nesakrist ar Grāmatvežu Ekspreša izdevēja SIA Visma Enterprise viedokli. Par rakstā minēto faktu un aprēķinu pareizību atbild raksta autors. 

SIA Visma Enterprise ir grāmatvedības un resursu vadības programmas VISMA Horizon ražotājs un izplatītājs. Ja vēlaties uzzināt vairāk par VISMA Horizon piedāvājumu – SPIEDIET ŠEIT.

Populārākie

  • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

    AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]

  • Parādu piedziņa tiesvedības un ārpustiesas procesā (I daļa)

    Katrs uzņēmums vai fiziskā persona var saskarties ar situāciju, kurā saistību neizpildes rezultātā ir izveidojies parāds. Šajā rakstā aplūkosim iespējamos tiesiskos risinājumus parāda atgūšanai, priekšnoteikumus un kārtību, lai parādu nodotu piespiedu izpildei valsts amatpersonai – Latvijas Zvērinātam tiesu izpildītajam.