Doties uz galveno

Efektivitātes nodrošināšana, strādājot attālināti

Arta Biruma dalās ar ieteikumiem efektīva attālinātā darba organizēšanai

Autors: Arta Biruma

SIA “Domenikss” valdes locekle 

Pāreja uz attālinātu darbu Covid-19 pandēmijas laikā ir ļāvusi darbiniekiem izvairīties no dažādiem traucējošiem faktoriem, kas raksturīgi darba vietām, tomēr arī pievienojusi pilnīgi jaunu izaicinājumu kopumu, ar ko jātiek galā. Īpaši tas attiecas uz darba ņēmējiem, kuriem attālināta strādāšana ir pilnīgi jauna pieredze.

Pasaules līmeņa pētījumos secināts, ka pirms pandēmijas attālināti strādājuši tikai ap 15% darbinieku no visa tā kopuma, kas šādi strādā šobrīd. Tas nozīmē, ka lielai daļai cilvēku ir jāpielāgojas pavisam citādam strādāšanas veidam, un arī pašām organizācijām un vadītājiem ir nepieciešamas jaunas stratēģijas, lai rezultāti būtu līdzvērtīgā līmenī kā strādājot uz vietas.

Kāda ir vadītāju loma efektivitātes nodrošināšanā, strādājot attālināti?

Vadītājiem jāpielāgojas attālinātajam darbam, mainot gan savu dzīvesveidu, gan arī vēl aktīvāk domājot par komandu, komunikāciju un mērķu sasniegšanu. Ir jāplāno stratēģijas, kas palīdzētu produktivitāti saglabāt gan pašam, gan arī noturēt komandas darba efektivitāti. Vadītājiem jāparūpējas, ka komandai ir vienots mērķis un nākotnes redzējums – kas ir tas, ko vēlamies sasniegt šogad vai šomēnes? Šāda mērķu saliedētība un konkrēta komunikācija spēj iedvesmot un virzīt komandu uz kopēju darbību. Runājot par mērķu un rezultātu atspoguļojumu, vadītājiem būtu jāpielieto tādi risinājumi, kas ļautu komandām vienkāršā veidā sekot līdzi izpildītājam un sasniegtajam.

Tās organizācijas, kuras jau šobrīd aktīvi dažādos veidos dalās ar rezultātiem, noteikti ir ieguvējas, taču tām, kurām šāda prakse nav bijusi, būtu aktīvi jāmeklē risinājumi, kādā veidā darbiniekiem attālināti nodrošināt informāciju par to, cik labi organizācija kopumā pilda savus mērķus. Informācija par rezultātiem, esošo situāciju, nākotnes prognozēm un ieteikumiem dod skaidru redzējumu cilvēkiem, cik ir izdarīts un kas tiek sagaidīts nākotnē, arī strādājot attālināti.

HRM Aicinājums Visma Blog

Svarīgas informācijas nodošana darbiniekiem vienmēr bijis būtisks vadītāju pienākums, bet, strādājot attālināti, informācijas pieejamība mainās. Tāpēc svarīgi domāt par to, kurā vietā un kāda informācija darbiniekiem ir pieejama, jo tā var palīdzēt viņiem paveikt savu darbu efektīvāk. Vadītājiem arī skaidri jākomunicē par laikiem, kad viņi ir pieejami darbiniekiem savu darba uzdevumu precizēšanai un neskaidrību pārrunāšanai. Ņemot vērā to, ka attālināti cilvēki mēdz strādāt elastīgi, jo vairs nav tik strikti noteikts darba laiks, tad vadītājiem jādomā arī par to, kādā veidā viņi savu pieejamību nodrošina visiem saviem padotajiem, lai katram būtu ērti sazināties un tai pat laikā pats vadītājs nekļūtu par 24/7 pieejamības objektu, jo tas var novest pie pārstrādāšanās.

Ko var darīt organizācijas līmenī, lai darbinieki strādātu efektīvi arī attālināti?

Darbinieki savus darba pienākumus var paveikt tikai tad, ja viņiem ir visi nepieciešami tehnoloģiskie rīki un instrumenti, kā arī atbilstoša darba vieta. Tas pats attiecas arī uz darbu, kas tiek veikts attālināti. Ja ir situācijas, ka attālināti sistēmas darbojas daudz lēnāk nekā esot birojā, ja interneta savienojums mēdz pārtrūkt, tad darba devējiem noteikti ir jādomā par to, kā šādas tehnoloģiskas problēmas atrisināt, lai attālinātais darbs būtu tikpat efektīvs kā esot uz vietas birojā. Iespējams, te var nākt talkā skaidrojumi par to, kādam interneta savienojumam jābūt, kuru interneta pakalpojumu sniedzēju labāk izvēlēties un citas konsultācijas, lai palīdzētu cilvēkiem risināt tehnoloģiskās ķibeles un nezaudētu lieku laiku tur, kur tas parasti netiek zaudēts, esot birojos. Svarīgi arī palīdzēt darbiniekiem izveidot savās mājās ergonomisku darba vietu, pēc iespējas pietuvinātāku tai, kāda bijusi birojā, piemēram, uz kādu laiku nodot darbinieku rīcībā monitorus, darba krēslu vai galdu.

Vēl viens faktors, par ko organizācijām rūpēties, ir darbinieku veselības stāvoklis un veselīgas aktivitātes, jo, strādājot attālināti, aktivitātes būtiski samazinās – vairs nav jāpārvietojas no mājām uz darbu un atpakaļ, bet tikai pa savu dzīvesvietu. Ja organizācijās ir darbinieki, kuri daudz strādā, izmantojot savas smadzenes, tad ļoti svarīgi arī, ka šie cilvēki brīvajā laikā nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, jo lai darbinieki būtu laimīgi, enerģiski un produktīvi, ir nepieciešams saglabāt līdzsvaru starp fizisko un mentālo. Organizācijām tas būtu bieži jāatgādina, piemēram, veidojot seminārus, lekcijas, vingrošanas tiešsaistes, kur runā un rāda tieši to, kā noturēt savu veselību šajā laikā, kad strādājam attālināti.

Organizācijām arī jāinteresējas par cilvēku emocijām – kā darbinieki jūtas, strādājot attālināti, tāpat- kā jūtas tie, kas turpina strādāt birojā, cik viņi ir apmierināti vai tieši otrādi, zinot, ka daļa kolēģu strādā no mājām. Arī šie ir faktori, kas var būtiski ietekmēt darba produktivitāti, tāpēc nepieciešams jautāt, vai vadītājs var kaut kā palīdzēt, vai ir kaut kas, ko organizācija var darīt, lai uzlabotu produktivitāti vai kopējo labsajūtu. Bieži vien šāda parunāšana var palīdzēt atrisināt vienkāršas lietas, kuras ikdienā cilvēku nomāc.

HRM Aicinājums Visma Blog

Strādājot attālināti, cilvēki arvien vairāk piedalās virtuālās sanāksmēs, tāpēc organizācijām būtu jātaisa apmācības par virtuālo sanāksmju veidošanu, to efektīvu struktūru, lai ieplānotais tikšanās laiks tiktu izmantots lietderīgi un informācijas nodošana būtu loģiska. Lai nodrošinātu labāku kontaktu, efektīvs veids ir izmantot video zvanus, jo tad ir iespēja ne tikai klausīties, ko cilvēks runā, bet arī redzēt viņa mīmiku, emocijas, kas ir daudz tuvāk komunikācijai dzīvajā formā un veidā. Vadītājiem un organizācijai ir vērts to izmantot, kā arī pašiem darbiniekiem, runājot savā starpā. Video zvans noteikti būs efektīvāks, nekā vienkārši sazvanoties telefoniski.

Lai darbs, strādājot attālināti, tiktu izdarīts pienācīgi, ir roku rokā jāsadarbojas vadītājiem ar darbiniekiem, jākomunicē pavisam citā, daudz atklātākā līmenī un jāveic arī pārmaiņas savā dzīvesveidā.

Vērtīgs raksts?
Pieraksties saņemšanai arī turpmāk!

Raksts ir autordarbs un atspoguļo autora viedokli par doto tēmu, kas var nesakrist ar HRM Idea izdevēja SIA Visma Enterprise viedokli. Par rakstā minēto faktu pareizību atbild raksta autors. 

Ja vēlaties uzzināt vairāk par VISMA risinājumiem personāla jomā, lūdzu apmeklējiet produktu lapas:

EasyCruit – personāla atlasei »

Comenius – talantu vadībai »

HoP – darbinieku pašapkalpošanās » 

Populārākie

  • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

    AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]

  • Parādu piedziņa tiesvedības un ārpustiesas procesā (I daļa)

    Katrs uzņēmums vai fiziskā persona var saskarties ar situāciju, kurā saistību neizpildes rezultātā ir izveidojies parāds. Šajā rakstā aplūkosim iespējamos tiesiskos risinājumus parāda atgūšanai, priekšnoteikumus un kārtību, lai parādu nodotu piespiedu izpildei valsts amatpersonai – Latvijas Zvērinātam tiesu izpildītajam.