Doties uz galveno

Ko jaunu personālvadībai nesīs 2021. gads?

LPVA valdes priekšsēdētājas Evas Selgas prognoze personālvadības nozarei 2021. gadam

Eva Selga

AUTORS: Eva Selga

Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāja

Mēs esam pārdzīvojuši ļoti interesantu 2020. gadu. Esam ieguvuši vērtīgu pieredzi gan sev, gan kā valsts. Mums ir bijusi iespēja paskatīties uz sevi, kā izskatāmies pasaules kontekstā, saskaroties ar vienām un tām pašām problēmām. Covid-19 visai pasaulei bija jauna, nepazīta situācija. Šogad mācījāmies visi kopā – katrs no savām un dažreiz arī no citu kļūdām. Katrs individuāli ieraudzījām sevi pavisam citā, vēl nepazītā vidē – gan darba, gan privātajā vidē. Iemācījāmies strādāt, komunicēt, vadīt un uzklausīt cilvēkus attālināti. Tāpat bijām spiesti ātri apgūt daudzus jaunus komunikācijas instrumentus.

Dzīve ar ierobežojumiem vai ar jaunām iespējām?

2021. gadā situācija ar Covid-19 turpinās. Esam jau pieraduši, ka darbs notiek attālināti, mēnešiem ilgi neesam satikuši darba kolēģus, draugus un pat ģimenes locekļus. Dzīve pamazām ievieš jaunas korekcijas mūsu ikdienas darbā, kas nu jau paliks tur uz ilgāku laiku. Arī šogad droši vien mums būs izvēle – strādāt attālināti vai dažas dienas nedēļā doties uz biroju? Tāpat kā aizvadītajā gadā, varam sagaidīt, ka turpināsies ierobežojumi ceļošanai, un nejutīsimies tik droši savās iecienītajās pilsētās un atpūtas vietās. Arī šogad būs jāizvērtē, vai doties iz kādu publisku pasākumu, vai labāk palikt mājās?

HRM Aicinājums Visma Blog

Katram no mums ir jāizvērtē, kā mēs uz šo situāciju raugāmies. Vai mēs jūtamies iesprostoti un ierobežoti, vai mēs redzam jaunas iespējas un izaicinājumus attīstībai? Ekskluzīva pieredze vai apgrūtinājumi ierastajām darbībām. Jaunu zināšanu un kvalifikāciju apgūšana vai ierobežojumi attīstībai? Viss ir atkarīgs tikai no mūsu attieksmes pret lietām un notikumiem.

Gads “sevis auditēšanai”

No personāla vadības puses raugoties, mums visiem ir jāizvērtē sevi. Ko tas nozīmē un kā to darīt? Mums katram ir sava unikāla dzīves un darba pieredze – zināšanas, prasmes, ko mēs saucam par kompetencēm. Un tā nav tikai augstskolā vai darbā iegūta pieredze. Tā ir arī sabiedriskajā dzīvē, ceļojumos un dažādās citās aktivitātēs iegūtā pieredze. Mums kritiski ir jāizvērtē viss, ko mēs zinām, protam un spējam izdarīt. Jāpielieto viss, kas mums ir uzkrāts un jācenšas iemācīties papildus tas, kas vēl nav zināms, bet ko pieprasa mūsu šīsdienas darba vide.

Profesionālajā valodā runājot, izvērtējot esošās pamatprasmes, apgūt vēl papildus šī brīža pieprasītākās prasmes. Lai to izdarītu, izvērtēsim kritiski katrs savas prasmes un zināšanas. Veiksim tādu kā sevis auditu, izanalizēsim stiprās un vājās puses un iezīmēsim plānu, ko jaunu apgūt un kā to izdarīt.

Kādas tad ir galvenās kompetences, ko šobrīd, 21.gadsimta trešajā gadu desmitā novērtē darba tirgus?

1. Iemaņas prasmīgai komunikācijai

Tas nozīmē spēt ātri un precīzi sniegt nepieciešamo informāciju, spēja “pasniegt sevi” dažādai auditorijai, lai jūs pamana, atceras un vēlas ar jums tālāk sadarboties. Tikpat svarīgi ir spēt pastāstīt īsi, mērķtiecīgi to, ko jūs vēlaties pateikt par savu projektu, produktu vai sadarbības piedāvājumu. Šīs iemaņas ietver tādas prasmes kā laba, pareiza, precīza valoda, bez liekvārdības, bet precīzi un skaidri izteikta doma. Prasme uzklausīt sarunas partneri, uzdot precizējošus jautājumus, gan mutiski, gan rakstveidā.

HRM Aicinājums Visma Blog

2. Kritiskās domāšanas prasmes

Šī ir prasme, kas noderīga jebkurā uzņēmumā, jebkurā amatā, un tā palīdz pieņemt pareizos lēmumus pat visvienkāršākajās situācijā. Izanalizēt situāciju, paskatīties uz to no malas, uzdot “neērtus jautājumus”, lai nonāktu pie maksimāli labākā rezultāta.

3. Spēja strādāt komandā

Saskaņots darbs komandā ir atkarīgs no visiem tajā iesaistītiem cilvēkiem. Spēja strādāt komandā ietver gan augstu atbildības sajūtu, gan komunikācijas prasmes, gan spēju rēķināties ar citu komandas locekļu darbu un respektēt to. Ja kādam no komandas neveicas tik labi kā pārējiem, ir jāspēj izrādīt cieņu un atbalstu, lai komanda spētu veikt darbu laikā.

HRM Aicinājums Visma Blog

4.  Sapratne par tehnoloģiju ietekmi uz biznesu

Šodien neviens vairs nenoliegs, ka bez tehnoloģijām biznesa attīstība nav iespējama. Svarīgi ir saprast, kā prasmīgi izmantot tehnoloģijas tieši savā darbā un piemērot vislabākos risinājumus biznesam. 

5.  Spēja noteikt prioritātes un prasmīgi pielietot laika vadību

Ir svarīgi noteikt prioritātes, sastādot konkrētu plānu, un sekot šī plāna izpildei. Laiks ir vērtība, ko mēs nespēsim ne atgūt, ne nopelnīt. 

Vērtīgs raksts?
Pieraksties saņemšanai arī turpmāk!

Raksts ir autordarbs un atspoguļo autora viedokli par doto tēmu, kas var nesakrist ar HRM Idea izdevēja SIA Visma Enterprise viedokli. Par rakstā minēto faktu pareizību atbild raksta autors. 

Ja vēlaties uzzināt vairāk par VISMA risinājumiem personāla jomā, lūdzu apmeklējiet produktu lapas:

EasyCruit – personāla atlasei »

Comenius – talantu vadībai »

HoP – darbinieku pašapkalpošanās »