Doties uz galveno

Latvijas skolu indekss liecina – audzēkņu interese par datorzinātnēm visaktīvāk tiek veicināta reģionu skolās

Latvijas skolu indekss 2020

25. janvārī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierzinātņu vidusskolā  norisinājās starptautiskā algoritmiskās domāšanas konkursa Bebr[a]s fināls. Ņemot vērā Latvijas skolu augsto aktivitāti šajā konkursā, tā organizētājs Latvijā – Visma jau otro gadu apkopojis Latvijas skolu indeksu, kas atspoguļo spēcīgākās un aktīvākās skolas, kuras veicina audzēkņu interesi par datorzinātnēm un iepazīstina ar algoritmiskās domāšanas principiem.

Konkurss Bebr[a]s Latvijā norisinājās jau trešo gadu un tendence ir nemainīga – ik gadu dalībai piesakās aizvien vairāk skolu un skolēnu. Bebr[a]s 2019 dalībai pieteicās vēl nebijis skaits dalībnieku – 19 550 skolēnu no 331 Latvijas skolas, turklāt 68% dalībnieku  pārstāvēja reģionu skolas. Tieši šī aizvien augošā interese starptautiskā konkursa organizētājam Latvijā – IT uzņēmumu grupai Visma deva impulsu veidot kopējo Latvijas skolu indeksu. Tas vienkopus atspoguļo 100 Latvijas aktīvākās skolas, kuras veicina savu audzēkņu interesi par informātiku un iegulda papildu darbu loģiskās un algoritmiskās domāšanas attīstīšanā.

Apkopojot šā gada  rezultātus, aktīvāko skolu pieciniekā pirmo vietu ieņem skolas, kuras uz dalību konkursā motivējušas vairāk nekā 90% audzēkņu 5.-12. klašu grupā. Godpilno pirmo vietu ieņem Silenes Pamaktskola (Bebr[a]s konkursā piedalījās 100% audzēkņu). Tai uz papēžiem min RTU Inženierzinātņu vidusskola (97%), Krotes Kronvalda Ata pamatskola (95%), V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola (93%) un Ata Kronvalda Durbes pamatskola (92%). Kopumā visaktīvākās bijušas Vidzemes skolas, kam seko Pierīgas, Zemgales, Kurzemes, Rīgas un Latgales skolas. Jāuzsver, ka visas Latvijas skolu indeksā iekļautās skolas konkursā Bebr[a]s mudinājušas piedalīties vismaz 40% savu skolēnu. 

Bebr[a]s konkurss  – demokrātiskāks nekā olimpiāde

Konkurss “Bebr[a]s”, protams, nav pirmais vai vienīgais konkurss, kurā skolēniem ir iespējams apliecināt savu prāta asumu un loģisko domāšanu matemātikā vai informātikā. Loģiku, attapību, zināšanas  matemātikā un informātikā skolēni ik gadu pierāda arī mācību olimpiādēs. Tomēr atšķirībā no skolēnu olimpiādēm, kurās nokļūst tikai skolēni, kuri attiecīgajos priekšmetos saņēmuši izcilu novērtējumu, konkursā Bebr[a]s aicināts piedalīties ikviens 5.-12. klašu skolēns. 

“Skolu indekss tika radīts, jo gribējām izcelt skolas, kas meklē iespējas, kā ikviens audzēknis var attīstīt loģisko un matemātisko domāšanu. Tas ir arī veids, kā varam parādīt, ka reģionu skolas pretēji populārajam priekšstatam ir aktīvākas nekā Rīgas skolas bērnu pieteikšanā un sagatavošanā šāda veida pārbaudījumiem. Jo vairāk bērnu piedalīsies tādās aktivitātēs kā Berbr[a]s konkurss, jo vairāk bērni noticēs savām spējām un iemācīsies ko jaunu – tas mums kā konkursa organizatoriem rada gandarījumu,” stāsta Laura Brīvība-Dzenuška, Visma Enterprise mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja.  

Nevar noliegt, ka dzīvojam ļoti dinamiskā laikmetā, tehnoloģiju iespaidā nemitīgi mainās tehnoloģiju lietošanas paradumi un pastāvīgi ir jāpapildina zināšanu un prasmju bagāža, lai saglabātu konkurētspēju darba tirgū. Skolotājs vairs nav vienīgais informācijas avots, tāpēc konkursi ir vērtīgs formāts zināšanu paplašināšanai un palīgs skolotājiem, gatavojot mācību plānu.  Bebr[a]s gadījumā, skolotājiem ir pieejami treniņu materiāli un paši uzdevumi ir veidoti par tēmām un veidos, kas attīsta un testē prasmes, kas būs vajadzīgas tehnoloģisko prasmju prasīgā pasaulē. 

Latvijas Skolu indekss 2019

Starptautiskais informātikas un algoritmiskās domāšanas konkurss Bebr[a]s ir viens no lielākajiem konkursiem Eiropā dalībnieku skaita ziņā. Ik gadu konkursā piedalās vairāki miljoni skolēnu no visas pasaules un vairāk nekā 50 valstīm. Konkursa Bebr[a]s organizatoru Visma mērķis ir ilgtermiņā veicināt skolēnu interesi par datorzinātnēm un iepazīstināt ar algoritmiskās domāšanas principiem. Arvien vairāk profesijās ir nepieciešama izpratne par tehnoloģiju darbību, loģiskā un algoritmiskā domāšana, digitālās prasmes, tādēļ skolēnu intereses veicināšana ir svarīgs ilgtermiņa ieguldījums.

Latvijas Skolu indekss veidotāji un atbalstītāji aicina vecākus un citu indeksu un reitingu veidotājus pievērst uzmanību tam, cik lielā mērā skolas iesaista bērnus ārpusskolas aktivitātēs, kā, piemēram, konkursos, jo tie veicina vienlīdzību, pašvērtējumu, loģiskās domāšanas attīstību un papildu zināšanu aguvi ārpus standarta izglītības sistēmas plāna. Tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc Visma turpina organizēt starptautisko konkursu Bebr[a]s.

Zemāk apkopots saraksts ar 100 aktīvākajām skolām, kuru skaitā ir vispārējās un speciālās izglītības iestādes. Aprēķins veikts ņemot vērā kopējo skolēnu skaitu skolās ar vismaz 20 skolēniem no 5. līdz 12. klasei un to, cik procenti no tiem piedalījās konkursā Bebr[a]s. Pārskatāmībai Rīgas skolas ir izdalītas no Rīgas reģiona, kur ietilpst Jūrmalas, Ķekavas un citu pilsētu skolas.

Nr. p.k. Izglītības iestādes nosaukums Reģions Cik piedalījās Bebr[a]s? Cik % no skolas piedalījās?
1 Silenes pamatskola Latgale 30 100%
2 RTU inženierzinātņu vidusskola Rīga 70 97%
3 Krotes Kronvalda Ata pamatskola Kurzeme 41 95%
4 V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola Kurzeme 392 93%
5 Ata Kronvalda Durbes pamatskola Kurzeme 79 92%
6 Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola Vidzeme 85 91%
7 Krāslavas Valsts ģimnāzija Latgale 158 91%
8 Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde Tīnūžu sākumskola Pierīga 28 90%
9 Cēres pamatskola Kurzeme 37 90%
10 Andreja Upīša Skrīveru vidusskola Vidzeme 260 89%
11 Tumes pamatskola Zemgale 79 89%
12 Allažu pamatskola Pierīga 55 89%
13 Cēsu 1. pamatskola Vidzeme 183 88%
14 Privātā pamatskola “Gaismas tilts 97” Pierīga 56 86%
15 Rīgas 25. vidusskola Rīga 421 86%
16 Zasas vidusskola Zemgale 77 86%
17 Līgatnes novada vidusskola Vidzeme 76 85%
18 Salas vidusskola Zemgale 145 81%
19 Valmieras Pārgaujas sākumskola Vidzeme 183 81%
20 Saldus vidusskola Kurzeme 307 81%
21 Krāslavas pamatskola Latgale 158 81%
22 Mārupes pamatskola Pierīga 203 80%
23 Jūrmalas Alternatīvā skola Pierīga 71 80%
24 Rugāju novada vidusskola Latgale 93 79%
25 Vidrižu pamatskola Vidzeme 27 79%
26 Pļavniekkalna sākumskola Pierīga 59 79%
27 Liepājas Centra sākumskola Kurzeme 157 78%
28 Salgales pamatskola Zemgale 37 77%
29 Rīgas Igauņu pamatskola Rīga 70 75%
30 Bejas pamatskola Vidzeme 22 73%
31 Virgas pamatskola Kurzeme 16 73%
32 Ikšķiles vidusskola Pierīga 420 70%
33 Rūjienas vidusskola Vidzeme 187 69%
34 Riebiņu vidusskola Latgale 77 69%
35 Mazsalacas vidusskola Vidzeme 108 68%
36 Engures vidusskola Zemgale 109 68%
37 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija Latgale 118 67%
38 Mērsraga vidusskola Kurzeme 71 66%
39 Gulbenes novada valsts ģimnāzija Vidzeme 218 66%
40 Majoru vidusskola Pierīga 201 66%
41 Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola Vidzeme 76 66%
42 Siguldas pilsētas vidusskola Vidzeme 323 66%
43 Limbažu sākumskola Vidzeme 84 65%
44 Suntažu vidusskola Pierīga 91 65%
45 Ogres Valsts ģimnāzija Pierīga 321 65%
46 Sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni” Vidzeme 15 63%
47 Dobeles 1. vidusskola Zemgale 145 61%
48 Daugmales pamatskola Pierīga 53 61%
49 Mālpils novada vidusskola Pierīga 140 61%
50 Ulbrokas vidusskola Pierīga 308 60%
51 Rankas pamatskola Vidzeme 30 59%
52 Kārsavas vidusskola Latgale 94 59%
53 Aknīstes vidusskola Zemgale 77 58%
54 Priekuļu vidusskola Vidzeme 150 57%
55 Tukuma Raiņa ģimnāzija Zemgale 153 56%
56 Vaiņodes vidusskola Kurzeme 93 56%
57 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija Vidzeme 164 56%
58 Tukuma 3. pamatskola Zemgale 64 55%
59 Rīgas 22. vidusskola Rīga 231 54%
60 Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola Latgale 59 54%
61 Mārupes Valsts ģimnāzija Pierīga 453 53%
62 Cēsu 2. pamatskola Vidzeme 108 53%
63 Iecavas vidusskola Zemgale 255 53%
64 Rīgas 13. vidusskola Rīga 235 53%
65 Kalsnavas pamatskola Vidzeme 29 53%
66 Madonas pilsētas vidusskola Vidzeme 303 52%
67 Bebru pamatskola Vidzeme 29 51%
68 Stalbes pamatskola Vidzeme 35 51%
69 Kalnciema vidusskola Zemgale 75 50%
70 Pamatskola “Rīdze” Rīga 136 50%
71 Varakļānu vidusskola Latgale 79 29%
72 Rīgas Lietuviešu vidusskola Rīga 129 29%
73 Valmieras sākumskola Vidzeme 87 49%
74 Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola Vidzeme 20 49%
75 Galēnu pamatskola Latgale 14 48%
76 Cēsu Valsts ģimnāzija Vidzeme 186 48%
77 Valmieras 5. vidusskola Vidzeme 146 48%
78 Balvu pamatskola Latgale 69 48%
79 Liezēres pamatskola Vidzeme 18 47%
80 Ventspils 1. pamatskola Kurzeme 105 47%
81 Lielvārdes pamatskola Vidzeme 79 47%
82 Rīgas 15. vidusskola Rīga 153 46%
83 Alūksnes novada vidusskola Vidzeme 83 45%
84 Aizkraukles novada vidusskola Zemgale 249 45%
85 Pļaviņu novada ģimnāzija Zemgale 113 44%
86 Ēdoles pamatskola Kurzeme 23 44%
87 Cēsu Pilsētas vidusskola Vidzeme 213 44%
88 Vecpiebalgas vidusskola Vidzeme 57 44%
89 Rīgas 31. vidusskola Rīga 110 44%
90 Ķekavas vidusskola Pierīga 318 44%
91 Madlienas vidusskola Vidzeme 59 43%
92 Vaivaru pamatskola Pierīga 40 43%
93 Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola Vidzeme 116 42%
94 Siguldas Valsts ģimnāzija Vidzeme 217 42%
95 Dundagas vidusskola Kurzeme 79 42%
96 Rīgas Pļavnieku pamatskola Rīga 149 41%
97 Rubeņu pamatskola Zemgale 17 40%
98 Stendes pamatskola Kurzeme 10 40%
99 Slokas pamatskola Pierīga 62 40%
100 Rīgas 40. vidusskola Rīga 259 40%

Uzzināt vairāk par Bebr[a]s konkursu