Doties uz galveno

Pazemes dzelzceļa tīkls

Skolēnu loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkursa Bebr[a]s uzdevums 11.-12. klašu skolēniem.

Bebr[a]s ir informātikas un algoritmiskās domāšanas konkurss 4.-12. klašu skolēniem. Tajā skolēniem ir iespēja risināt aizraujošus uzdevumus, kuros nav nepieciešamas iepriekšējas informātikas vai programmēšanas zināšanas. Vai spēsi atrisināt šo uzdevumu?

Seši bebri dzīvo dažādās Bebrpilsētas daļās. Viņi izmanto pazemes dzelzceļu, lai satiktos
kādā no tā galvenajām stacijām – A, B, C vai D. Viņi vēlas ierasties vienā un tajā pašā stacijā
iespējami īsākā laikā. Visi bebri savu braucienu sāk no atšķirīgām stacijām (skat. attēlu)
vienā un tajā pašā laikā.


Kartē parādītas katra dzelzceļa atzara stacijas (sarkanie aplīši) un laiks minūtēs, kāds
nepieciešams braucienam starp divām blakus stacijām. Pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai
katrā stacijā nepieciešama viena minūte.

Uzdevums


Kurā no stacijām visi bebri var satikties visagrāk?


Atbilžu varianti


A. Stacijā A
B. Stacijā B
C. Stacijā C
D. Stacijā D

Paturi peli virs Bebra attēla un
parādīsies informatīvais teksts ar atbildi!