Doties uz galveno

Pazemes dzelzceļa tīkls

Skolēnu loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkursa Bebr[a]s uzdevums 11.-12. klašu skolēniem.

Bebr[a]s ir informātikas un algoritmiskās domāšanas konkurss 4.-12. klašu skolēniem. Tajā skolēniem ir iespēja risināt aizraujošus uzdevumus, kuros nav nepieciešamas iepriekšējas informātikas vai programmēšanas zināšanas. Vai spēsi atrisināt šo uzdevumu?

Seši bebri dzīvo dažādās Bebrpilsētas daļās. Viņi izmanto pazemes dzelzceļu, lai satiktos
kādā no tā galvenajām stacijām – A, B, C vai D. Viņi vēlas ierasties vienā un tajā pašā stacijā
iespējami īsākā laikā. Visi bebri savu braucienu sāk no atšķirīgām stacijām (skat. attēlu)
vienā un tajā pašā laikā.


Kartē parādītas katra dzelzceļa atzara stacijas (sarkanie aplīši) un laiks minūtēs, kāds
nepieciešams braucienam starp divām blakus stacijām. Pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai
katrā stacijā nepieciešama viena minūte.

Uzdevums


Kurā no stacijām visi bebri var satikties visagrāk?


Atbilžu varianti


A. Stacijā A
B. Stacijā B
C. Stacijā C
D. Stacijā D

Paturi peli virs Bebra attēla un
parādīsies informatīvais teksts ar atbildi!

Populārākie

  • Autoratlīdzības saņēmēju ienākums un tā aplikšana ar nodokļiem

    Autoratlīdzību nodokļu režīms pēdējos gados ir bijusi ļoti aktuāla tēma. Tas saistīts ar to, ka iepriekš daudzi uzņēmumi izmantoja autoratlīdzību izmaksu, kā vienu no pakalpojumu vai produktu samaksas veidu fiziskām personām. Bet, pamatojoties uz to, ka regulāri ir bijusi izplatīta negodīga prakse, tika lemts komercuzņēmumos autoratlīdzības “izņemt no aprites”. Pagaidām mēs dzīvojam, tā saucamajā, “pārejas perioda” režīmā, kad līdz 2023.gada beigām vēl drīkst izmaksāt autoratlīdzības no uzņēmumiem, ievērojot konkrētus nosacījumus.

  • Dažādi līgumi ar fiziskām personām par auto izmantošanu uzņēmuma vajadzībām

    AUTORE: Inga Pumpure Grāmatvede ar nestandarta domāšanu par standartizētām, likumdošanas regulētām normām. Mūsdienās auto nav luksusa lieta, tā ir nepieciešamība. Daudz vairāk un īsākā laikā var izdarīt, ja esi mobils –  vari pārvietoties kad un kur vēlies, neesot pakļauts sabiedriskā transporta kustību sarakstiem un maršrutiem. Turklāt tas attiecas ne tikai uz fiziskām personām, bet arī […]

  • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

    AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]