Doties uz galveno

Prasīgāki darbinieki un iejūtīgāki līderi – 2023. gada personāla tendences

Ko jaunu personālvadības jomā nesīs 2023. gads? Apkopojam Gartner pētījuma datus par cilvēkresursu pārvaldības aktualitātēm un tendencēm, kā arī sniedzam ieskatu Latvijas uzņēmumu personālvadības prioritātēs un iecerēs.

Ikviens gads atnes jaunas iespējas un izaicinājumus, un 2023. gads šajā ziņā nebūs izņēmums. Ņemot vērā draudošo ekonomisko lejupslīdi Eiropā, augsto inflāciju un kvalificēta darbaspēka trūkumu, personāla jomā iezīmējas vairākas nozīmīgas tendences. Ar tām lielākā vai mazākā mērā nāksies sastapties ikvienam uzņēmumam.

60 valstīs aptaujājot vairāk nekā 800 personāla speciālistus, kuri pārstāv visas nozīmīgākās tautsaimniecības nozares, tirgus pētījumu centra Gartner speciālisti identificējuši vairākas tēmas, kas cilvēkresursu pārvaldībā būs ļoti aktuālas. 

Aptaujājām arī Latvijas uzņēmumu perosnāla vadītājus par viņu 2023. gada personāla vadības prioritātēm, izaicinājumiem un iespējām.

Darbaspēks kļūst aizvien nozīmīgāks

Iespējams, pati svarīgākā atziņa ir tā, ka darbaspēka loma uzņēmumu vadītāju skatījumā ir būtiski pieaugusi. Ja vēl 2020. gadā personāls bija vien piektā svarīgākā prioritāte aiz izaugsmes, tehnoloģiskās attīstības, finansēm un izmaksām, tad tagad jau trešā. 

Tā pamatā ir talantīgu darbinieku trūkums darba tirgū un kvalificētu darbinieku piesaistīšanas augstās izmaksas. Lai izveidotu un saglabātu augsti profesionālu kolektīvu, šobrīd darba devējiem ir jāpūlas krietni vairāk nekā pirms gadiem pieciem vai desmit.

Omniva Personāla vadītāja Madara Reizniece atzīmē, ka viena no galvenajām uzņēmuma personāla jomas prioritātēm šājā gadā būs uzņēmuma vērtībās balstītu darbinieku atlases procesa attīstība. “Uzņēmuma vērtību iedzīvināšana pēc būtības, protams, ir daudzdimensionāls un izaicinošs process, tomēr “atlīdzība” ir neizmērojama, jo tieši vērtības nosaka kā uzņēmums strādās ikdienā, kādus rezultātus sasniegsim un, pats galvenais, kā mēs to panāksim,” norāda Madara Reizniece.

Šogad kā būtiskākos Omniva rīcības virzienus personālvadības jomā esam definējuši trīs blokus – uzņēmuma vērtībās balstītu darbinieku atlases procesa attīstību, darbinieku labbūtības veicināšanu un analītisko kapacitāšu stiprināšanu personālvadībā.

Madara Reizniece, Omniva Personāla vadītāja

Viņa arī atzīmē, ka, lai arī līdz šim, rekrutējot jaunos darbiniekus, vienmēr mēģinājuši izzināt un izprast konkrētā kandidāta vērtības, rīcības modeļus un attieksmi pret darbu, tomēr tas ir bijis drīzāk intuitīvs, nevis metodoloģiski izstrādāts process. “Tādēļ, lai samazinātu kļūdas iespēju, šogad plānojam izstrādāt un definēt jau precīzus soļus, kā nonākt pie vēlamā rezultāta, kas gan mums, gan arī kandidātam ļaus gūt pārliecību par to, vai esam uz vienas lapas.”

Starp mūsu prioritātēm šim gadam noteikti ir jauno darbinieku uzņemšana – uzlabot un pilnveidot darbinieku pieredzi uzsākot darbu mūsu uzņēmumos (onboarding),” saka Ineta Juškēviča, Visma Enterprise SIA, Visma Consulting SIA un Jumis Pro Personāla vadības direktore. Izveidot skaidru darbā ievadīšanas un apmācību procesu var šķist liels izaicinājums, taču ieguvumi no tā ir milzīgi – gan darba procesu organizēšanā, gan darbinieku labbūtības jautājumos.

Vairāk jārūpējas par cilvēku labsajūtu

No minētajiem apstākļiem izriet arī nākamā tendence – darba ņēmēju prasības pret darba devēju pieaug un tās pārskatāmā nākotnē paliks augstas. 82% strādājošo vēlas, lai kompānijas vadība viņus uztver kā personības, nevis tikai kā darbaspēku. 53% pat pieprasa, lai organizācija iesaistās indivīdam svarīgo jautājumu risināšanā un 52% strādājošo uzsver, ka viņu lēmums palikt uzņēmumā ir atkarīgs no tā, vai tiek piedāvāta elastīga darba politika. 

“Pēdējie pāris gadi ir pierādījuši, cik svarīga ir spēja būt elastīgiem un adaptēties mainīgajai pasaulei,” saka AS MADARA Cosmetics personālvadības direktore Marta Kāle. Viņa norāda, ka par vienu no galvenajām šā gada uzņēmuma prioritātēm izvirzīts darbinieku fokuss uz skaidru uzņēmuma vīziju un stratēģiju. “Lai to īstenotu, mainām veidu, kā skatāmies uz uzņēmuma struktūru. Skaidrība par uzņēmuma mērķiem un atklātība par jaunām pieejām darba organizēšanā ir aspekti, ko AS MADARA Cosmetics darbinieki novērtē.”

Uz darba devējiem arī pieaug spiediens rūpēties par darbinieku labsajūtu, piemēram, palīdzot novērst izdegšanu. Citiem vārdiem sakot, ar labu algu un veselības apdrošināšanas polisi šodien vairs nepietiek.

Šīs tendences ienāk arī Latvijas uzņēmumu personāla vadībā un darba ikdienā. “Šogad plānojam veikt uzlabojumus jēgpilnu darbinieku labumu un izaugsmes iespēju ieviešanā. Mēs pievēršam uzmanību tam, lai atbalstītu kolēģus individuālā izaugsmē privātā un profesionālā jomā. Par labumiem kolēģiem domājam finanšu, laika, fiziskās un mentālās veselības aspektos,” stāsta AS MADARA Cosmetics personālvadības direktore Marta Kāle

MÁDARA zīmola sajūta “Feel good in your skin” tikpat ļoti attiecas uz mūsu darbiniekiem. Mums ir svarīgi, lai darbā mūsu kolēģi jūtas labi savā ādā. Mums tas nozīmē rūpes par iekļaujošu un veselīgu darba vidi un uzņēmuma procesiem, nepazūdot sīkumos un izvairoties no pārmērīgas kontroles.

AS MADARA Cosmetics personālvadības direktore Marta Kāle

Jau gandrīz trīs gadus civilizētā pasaule aizvada nemitīgās krīzēs. Tas neapšaubāmi atstāj iespaidu uz cilvēku psiholoģisko stāvokli. Amerikas psihiatru asociācija izpētījusi, ka augstā inflācija rada nemiera sajūtu deviņiem no katriem desmit strādājošajiem amerikāņiem. Turklāt puse no visiem baidās, ka varētu zaudēt ienākumus, kamēr 47% joprojām izjūt trauksmi par Covid-19 radītajiem draudiem veselībai un dzīvībai. Nepārejošs stress daļā darbinieku pat izraisījis apātiju. 

Ņemot vērā šos apstākļus, uzņēmumu vadībai un personāla speciālistiem šogad būs īpaši jāpiestrādā, lai palīdzētu strādājošajiem atgūt darbaprieku un atrisināt inflācijas izraisītās finanšu grūtības. Tas ietver arī darba devēja apmaksātas psihologa un finanšu speciālista konsultācijas, kā arī labsajūtas uzlabošanas pasākumus. 

“Attiecībā uz rūpēm par darbinieku labbūtību jāsaka, ka tā ir nemainīga Omniva prioritāte – lai stiprinātu darbinieku lojalitāti darām visu, lai darbinieki justos stabili, motivēti, iesaistīti, strādātu drošā darba vidē, būtu veseli, izvairītos no izdegšanas, saglabātu adekvātu darba un privātās dzīves balansu,” norāda Madara Reizniece, Omniva Personāla vadītāja. Viņa arī atzīmē, ka “jau šobrīd Omniva darbinieku NPS un darbinieku mainības rādītāji pārsniedz industrijas standartus, tomēr mūsu ambīcijas šajā jomā ir krietni augstākas.”

Arī AS MADARA Cosmetics personālvadības direktore Marta Kāle norāda, ka darbinieku labbūtības jautājumi ir viena no uzņēmuma galvenajām prioritātēm personālvadības jomā: “Personālvadībā liekam lielu fokusu uz labu personāla pieredzi darbā un patīkama iekšējā klimata uzturēšanu. MÁDARA zīmola sajūta “Feel good in your skin” tikpat ļoti attiecas uz mūsu darbiniekiem. Mums ir svarīgi, lai darbā mūsu kolēģi jūtas labi savā ādā. Mums tas nozīmē rūpes par iekļaujošu un veselīgu darba vidi un uzņēmuma procesiem, nepazūdot sīkumos un izvairoties no pārmērīgas kontroles. Plānojam pieturēties pie šī virsmērķa arī šogad – vēlamies, lai darbinieks uzņēmumā jūtas labi.”

Vadītājiem jākļūst par iejūtīgiem līderiem

Daudzās nozarēs desmitgadēm ilgi autoritārs, pat skarbs vadības stils tika uzskatīts par normālu. Ja vien tika sasniegti īpašnieku izvirzītie finansiālie mērķi, par nemitīgās bailēs un stresā strādājošiem darbiniekiem organizācijā neviens īpaši neuztraucās. Pēdējos gados gan vērojamas pozitīvas pārmaiņas toksiskas darba vides izskaušanā, un šogad uzmanības centrā nonāks tieši paši uzņēmumu vadītāji. 

No Gartner aptaujas izriet, ka darbinieki vēlas redzēt empātisku, uz cilvēkiem vērstu līderību. Vadītājam vairs nepietiek izveidot profesionāli sakārtotu darba vidi, viņam jārada darbiniekiem drošas pašizteiksmes iespējas darba vietā. Darba devējam jāpiedalās ne vien strādājošo profesionālo, bet arī personīgo vajadzību risināšanā. 

Turklāt vadītājam jāspēj uzturēt individuālu darba organizēšanu katram darbiniekam. Proti, darbinieks vairs nav tikai «skrūvīte» lielā mehānismā, bet gan ļoti svarīga detaļa. Jāpiebilst, ka attieksmes maiņa neatbrīvo vadītājus no finansiālo mērķu sasniegšanas – no viņiem joprojām sagaida augstu darba efektivitāti.

Vadītājiem, gluži tāpat kā citiem uzņēmuma darbiniekiem, nepieciešams atbalsts prasmju attīstības un uzlabošanas procesā – gan profesionālo prasmju pilnveidē, gan sociālo iemaņu attīstībā. 

Ineta Juškēviča, Visma Enterprise SIA, Visma Consulting SIA un Jumis Pro Personāla vadības direktore

Līderu un potenciālo līderu attistība ir starp 2023. gada galvenajām personāla vadības prioritātēm arī Visma uzņēmumos, norāda Ineta Juškēviča, Visma Enterprise SIA, Visma Consulting SIA un Jumis Pro Personāla vadības direktore. Vadītājiem, gluži tāpat kā citiem uzņēmuma darbiniekiem, nepieciešams atbalsts prasmju attīstības un uzlabošanas procesā – gan profesionālo prasmju pilnveidē, gan sociālo iemaņu attīstībā. “Izmantojot mērķtiecīgus seminārus un apmācību programmas, mēs nodrošinām līderus ar nepieciešamajiem praktiskajiem rīkiem un prasmēm, kas viņiem nepieciešami,” paskaidro Ineta Juškēviča.

Kolektīva lēmumu pieņemšana

Līdz ar vadības attieksmes maiņu pret darbiniekiem, transformējas arī lēmumu pieņemšanas stils. Vertikālo pārvaldības modeli, kurā augstākā vadība nodod rīkojumus padotajiem, aizstāj atvērtais modelis. Tas paredz darbiniekiem aktīvi iesaistīties pat vissvarīgāko lēmumu pieņemšanā, plānot īstenošanas pasākumus un arī komunicēt organizācijā notiekošo pārējai pasaulei. 

Darba vide mainās arī Latvijas darba tirgū. Lēmumu pieņemšanas un informācijas aprites taktikas pielāgojas darbinieku vēlmēm un vajadzībām. “Plānojam arī šogad turpināt darbu pie tā, lai viss personāls strādātu kā vienota, atvērta komanda. Tas nozīmē uzlabojumus komunikācijas un atgriezeniskās saites nodrošināšanā starp dažādām nodaļām, kā arī starp vadības komandu un pārējiem kolēģiem” norāda AS MADARA Cosmetics personālvadības direktore Marta Kāle

Gartner apkopotā statistika rāda, ka atvērtā plānošanas modeļa uzņēmumos izredzes efektīvi īstenot iecerētās izmaiņas ir 14 reizes augstākas, jo strādājošie labprātāk iesaistās to lēmumu īstenošanā, kuru pieņemšanā paši piedalījušies. Vienlaikus par 29% samazinās risks, ka darbinieki pagurs no pārmaiņām. Šāda modeļa uzņēmumos darbinieku mainība ir par 19% zemāka nekā vertikālā pārvaldības modeļa organizācijās.

Darba kolektīvs jāsajūt

Dažādiem hibrīda darba modeļiem aizstājot klasisko piecu dienu kopīgo strādāšanu uzņēmuma telpās, pamatīgs izaicinājums tiek mests organizācijas kultūras un piederības sajūtas uzturēšanai. Darbinieki klātienē satiekas retāk, neformālās sarunas birojā izpaliek, tādēļ koleģiālās saites atslābst.

Ja vēl pandēmijas laikā cilvēki attālināti strādāja ar domu, ka neparastā situācija ir īslaicīga un drīz viss atgriezīsies vecajās sliedēs, tad tagad personāla speciālistiem jāpieņem fakts, ka hibrīda darbs ir jaunā kārtība. Līdz ar to uzņēmuma telpas vairs nav galvenais centrs kolektīva saliedēšanai. To aizstāj attiecību veidošana caur darba procesu. 

AS MADARA Cosmetics personālvadības direktore Marta Kāle norāda, ka tas ir viens no 2023. gada izaicinājumiem un iespējām: “Šogad pastiprināti domāsim par to, kā  rūpēties arī par to, lai kolēģiem būtu pēc iespējas patīkamāka ikdiena, veicot uzlabojumus digitālajā un fiziskajā darba vidē.”

Komandas gars tiek veidots, intensificējot attiecības mazās darba grupās un ienesot tajās lielāku emocionālo tuvību, pat ja darbinieki satiekas reti. Personāla speciālistu uzdevums ir panākt, ka darbinieks jūtas pamanīts un novērtēts, pat ja ilgstoši nav ticies ar kolēģiem.

No tā izriet vel viena problēma, ar ko sastapsimies arvien vairāk – darba dzīves un privātās dzīves balanss. Visma Enterprise SIA, Visma Consulting SIA un Jumis Pro Personāla vadības direktore Ineta Juškēviča izceļ darbinieku dzīves līdzsvara jautājumus, kā vienu no galvenajiem 2023. gada personāla vadības izaicinājumiem. “Strādājot attālināti, nereti zaudējam spēju objektīvi nodalīt laiku – kad esam darbā un kad mājās. Vienmēr būs kāds e-pasts vai mazais darbiņš, ko varētu pabeigt. Mums ir svarīgi, lai mūsu darbinieki ne tikai produktīvi strādā, bet tik pat produktīvi arī atpūšas. Kvalitatīvi pavada laiku ar tuviniekiem, bauda jaunas pieredzes un gūst pozitīvas emocijas arī ārpus saviem darba pienākumiem.”

Vairāk pienākumu digitālajiem palīgiem

2023. gada izaicinājumu risināšana neapšaubāmi sarūpēs daudz jaunu pienākumu personāla speciālistiem un arī uzņēmuma vadītājiem. Tādēļ daudzi pamatoti jautās – kā to visu paspēt? Pieejamākais risinājums ir vairāk ikdienas uzdevumus deleģēt digitālajiem rīkiem, lai atbildīgie darbinieki varētu koncentrēties uz stratēģisku jautājumu risināšanu un palīdzības sniegšanu kolēģiem. 

Omniva Personāla vadītāja Madara Reizniece atzīmē, ka 2023. gada prioritāšu augšgalā ir arī analītisko kapacitāšu stiprināšana personālvadībā. “Tas saistīts gan ar iekšēju vajadzību pēc detalizētākiem datiem un ātrākiem procesiem, gan arī ar ilgtspējas ziņošanas diktētajām prasībām. Arvien vairāk savā ikdienā integrējam un ieviešam rīkus, kas ļauj faktiski reālā laikā identificēt gan riskus, gan iespējas, gan arī pārvaldīt visus procesus kopumā no personālvadības perspektīvas.”

Kvalitatīvas personāla vadības programmas atvieglo jauno darbinieku atlasīšanas, ievadīšanas darba pienākumos un arī apmācīšanas procesu. Tā kā labākie digitālie risinājumi piedāvā darbinieku pašapkalpošanās iespējas, neiesaistot personāla nodaļu rutīnas darbā, personāla speciālisti patiešām var koncentrēties uz aktuālāko jautājumu risināšanu.

Vērtīgs raksts?
Vēlaties saņemt šādus rakstus katru mēnesi savā e-pastā?

Pierakstieties šeit

Raksts ir autordarbs un atspoguļo autora viedokli par doto tēmu, kas var nesakrist ar HRM Idea izdevēja SIA Visma Enterprise viedokli. Par rakstā minēto faktu pareizību atbild raksta autors. 

Ja vēlaties uzzināt vairāk par VISMA risinājumiem personāla jomā, lūdzu apmeklējiet produktu lapas:

Visma Talent Solutions – risinājums inovatīvai talantu vadībai »

HoP – darbinieku pašapkalpošanās » 

Appical  risinājums efektīvai darbinieku ievadīšanai (onboarding) darbā >>

EasyCruit – personāla atlasei »

Populārākie

  • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

    AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]

  • Parādu piedziņa tiesvedības un ārpustiesas procesā (I daļa)

    Katrs uzņēmums vai fiziskā persona var saskarties ar situāciju, kurā saistību neizpildes rezultātā ir izveidojies parāds. Šajā rakstā aplūkosim iespējamos tiesiskos risinājumus parāda atgūšanai, priekšnoteikumus un kārtību, lai parādu nodotu piespiedu izpildei valsts amatpersonai – Latvijas Zvērinātam tiesu izpildītajam.