Doties uz galveno

Algu un personāla risinājums augošam uzņēmumam

Visma Horizon ir resursu vadības un grāmatvedības sistēma nelieliem, vidējiem, lieliem un augošiem uzņēmumiem. Visma Horizon algu un personāla risinājums ļauj izvairīties no dubultas datu ievades un laika patēriņa tos apkopojot.

Integrētas algu un personāla sistēmas izmantošana uzlabo uzņēmuma efektivitāti un darbinieku apmierinātību. Visma Horizon algu un personāla risinājums ļauj izvairīties no dubultas datu ievades un laika patēriņa tos apkopojot. Dokumentu un atskaišu sagatavošana notiek ievērojami ātrāk. Turklāt uz ieviestā risinājuma bāzes pēc tam ir daudz vieglāk ieviest arī darbinieku pašapkalpošanās risinājumus.

Precīzs algu aprēķins

Izmantojot Visma Horizon, Latvijā tiek aprēķināta alga vairāk nekā 328 000 iedzīvotājiem. Galvenās grāmatvedības programmas Visma Horizon priekšrocības algu aprēķinā ir: ​

 • Precīza algu uzskaite un aprēķins atbilstoši Latvijas likumdošanai, kas nodrošina korektu algu izmaksu (gan normālajam, gan summētajam darba laikam) darbiniekiem un ļauj piemērot dažādus algu aprēķina algoritmus.
 • Prombūtņu uzskaite un aprēķins, ļauj gan uzņēmuma grāmatvedībai, gan darbiniekiem iegūt aktuālu informāciju par neizmantoto atvaļinājumu.
 • Precīza darba laika uzskaite, ņemot vērā visus sistēmā ievadītos prombūtņu dokumentus u.c. informāciju, kas ietekmē nostrādāto laiku, nodrošina korektu algas aprēķina mehānismu.
 • Atskaišu iegūšana dažādos griezumos, ļauj ātri un ērti sniegt nepieciešamo informāciju gan valsts iestādēm, gan uzņēmuma vadībai un mātes uzņēmumam:
  – automātiska atskaišu iegūšana un sagatavošana elektroniskā veidā, iesniegšanai EDS;
  ​- statistikas atskaišu (piemēram, 2. darbs) automātiska sagatavošana;
  ​- atskaites uzņēmuma vajadzībām.
 • Iespēja iegūt visu informāciju par darbinieku (gan vēsturiskos datus, gan aktuālo informāciju).
 • Vienkārša informācijas nosūtīšana uz MS Excel tālākai apstrādei un analīzei, ja nepieciešams.

Vairāk par algu aprēķina iespējām Visma Horizon >>

Vienots personāla uzskaites process

Personāla vadības moduļa funkcionalitāte atbalsta svarīgākos cilvēkresursu vadības procesus — personāla uzskaiti, pārvaldīšanu un attīstību. Galvenās grāmatvedības programmas Visma Horizon priekšrocības personāla uzskaitē ir: 

 • Viena sākotnēja datu ievade, labošana vai papildināšana, līdz ar to, samazinās kļūdu iespējamība datu pārvadīšanā. Izmanto datus, lai ģenerētu rīkojumus.
 • Horizon Personāls ļauj ātri iegūt precīzu informāciju dažādām vajadzībām –  vadības atskaitēm, atvaļinājumu uzkrājumiem un algu aprēķinam.
 • Sistēmā konfigurē nepieciešamo informāciju par darbiniekiem. Piemēram:
  – informācija par darbinieku (personas dati, fotogrāfija, izglītība, darba pieredze, veselības pārbaužu rezultāti u.c.).
  – informācija par darba attiecībām (darba līguma un amata dati, pieteikumi un rīkojumi, prombūtnes un atvaļinājuma uzkrājumi, darba stāžs, vidējā izpeļņa).
 • Grāmatvedība automātiski saņem visu algu aprēķinam nepieciešamo informāciju un laicīgi redz visus no rīkojumiem ģenerētos dokumentus, kas ietekmē algu aprēķinu konkrētā mēnesī.
 • Datu avots izpildes rādītājiem, analīzei.

Vairāk par personāla uzskaites iespējām Visma Horizon >>

Pašapkalpošanās risinājumi darbiniekiem

Arvien vairāk progresīvi domājoši uzņēmumi izvēlas darbinieku pašapkalpošanās sistēmas. Tās nodrošina ātrākus un pārskatāmākus personāla procesus, kā arī uzlabo darbinieku apmierinātību. 

Tomēr būtiskākais ieguvums ir tieši procesu efektivizācija, pārejot no papīra dokumentu plūsmas uz elektronisko vidi, tādējādi taupot uzņēmuma resursus.

Vairāk par darbinieku pašapkalpošanās risinājumu Visma HoP >>

Vēlies uzzināt vairāk par Visma Horizon?

Uzzināt vairāk


Populārākie

 • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

  AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]

 • Parādu piedziņa tiesvedības un ārpustiesas procesā (I daļa)

  Katrs uzņēmums vai fiziskā persona var saskarties ar situāciju, kurā saistību neizpildes rezultātā ir izveidojies parāds. Šajā rakstā aplūkosim iespējamos tiesiskos risinājumus parāda atgūšanai, priekšnoteikumus un kārtību, lai parādu nodotu piespiedu izpildei valsts amatpersonai – Latvijas Zvērinātam tiesu izpildītajam.