Pamatsistēma

Horizon pamatpakā ietilpst funkcionalitāte grāmatvedībai, algu aprēķinam, personāla uzskaitei un detalizētai noliktavas uzskaitei. Tāpat pamatpakā iekļauti dažādi sistēmas pārvaldības rīki, kas nodrošina pilnvērtīgu sistēmas izmantošanu.

Pamatpakā ietilpst arī pieeja sistēmai 2 vienlaicīgajiem sistēmas lietotājiem un 20 personāla uzskaites kartītes uzskaites veikšanai 1 uzņēmumā. Pamatpakas abonēšanas cena - 35eur/mēnesī.

Grāmatvedība


 
Virsgrāmata
 • automatizētas kontēšanas shēmas
 • kontu apgrozījums pa klientiem
 • kontu apgrozījums pa kontu un uzskaites objektu dimensijām
 • automātiska datu integrācija un salīdzināšana ar apakšmoduļiem
 • veikto grāmatojumu atsekošana līdz dokumentam un lietotājam
Finanšu pārskati
 • konfigurējami finanšu pārskati
 • budžeta sastādīšana un salīdzināšana ar faktisko rezultātu
Apgāde un realizācija
 • konfigurējami PVN deklarācijas aprēķini
 • maksājumu un preču dokumentu savstarpējās piesaistes
 • debitoru kontrole, salīdzināšanas aktu un atgādinājumu vēstuļu automātiska ģenerēšana un izsūtīšana, debitoru kontroles aktivitāšu atsekošana
 • debitoru, kreditoru atlikums un parāda sadalījums, apmaksas prognoze
 • ērti iegūstama informācija par neapmaksātajiem un kavētajiem dokumentiem
Kase un banka
 • maksājumu eksports un bankas pārskatu imports no internetbankām
Nākamie periodi
 • ērta nākamo periodu izdevumu un ieņēmumu fiksēšana rēķina ievades brīdī, norādot perioda tipu un termiņu
 • automatizēta nākamo periodu izdevumu un ieņēmumu pārgrāmatošana
Avansa norēķini
 • saimniecisko avansu izlietojumu uzskaite
 • izlietojuma dokumentu ievade
 • izdevumu attiecināšana uz noteiktiem izmaksu kontiem un dimensijām
 • avansa izlietojuma dokumentu sasaiste ar noliktavas uzskaiti
Pamatlīdzekļi (PL)
 • iespēja uzskaitīt PL kā objekta dimensiju un uzkrāt ar PL saistītās izmaksas
 • PL uzskaite pa atbildīgajiem, lietotājiem, atrašanās vietām u.c.
 • pamatlīdzekļu iegāde, iekšējā pārvietošana, rekonstrukcija, likvidācija, pārvērtēšana, saņemšana un nodošana u.c.
 • PL kustības un inventarizācijas pārskati
 • dažādas PL nolietojuma aprēķina metodes
Budžeta kontrole
 • budžeta plāna un izpildes pārskati
 • budžeta izpildes kontrole dokumenta ievades brīdī
Līgumu uzskaite
 • līgumu reģistrs
 • atvieglota tipveidu līgumu sagatavošana
 • līgumu saskaņošana
 • līguma izpildes kontrole un atlikumu uzskaite
 • kavējuma naudu un soda procentu automātisks aprēķins

Algas un personāls


 
Darba samaksa
 • dažādi darba samaksas veidi
 • normālais un summētais darba laiks
 • darba laika uzskaite summāri un detalizācijā pa dienām
 • patstāvīgās un vienreizējās piemaksas un ieturējumi
 • prombūtņu uzskaite
 • pārskatu eksports uz EDS
 • garantēta atbilstība LR likumdošanai

Lasīt vairāk

Personāla uzskaite
 • vienoti personu dati ar algu uzskaites risinājumu
 • izglītības dokumenti, darba aizsardzības informācija, obligātās veselības pārbaudes
 • personāla pieteikumi un rīkojumi
 • atvaļinājumu rezerves fondi

Lasīt vairāk

Komandējumu uzskaite
 • komandējuma pieteikuma un nepieciešamā avansa saskaņošana
 • komandējuma atskaites sastādīšana un atskaites saskaņošana
 • sasaiste ar avansa norēķinu moduli

Noliktava


 

Noliktavas uzskaite

 • preču kustība
 • preču apgrozījuma un atlikumu pārskati
 • elastīgi pārdošanas cenu un atlaižu mehānismi
 • sasaiste ar svītrkodu skeneriem
 • realizācijas pārskati dažādos griezumos
 • datu imports no excel un cita formāta failiem
 • integrācija ar kases sistēmām

Sistēmas pārvaldība


 
Atskaišu redaktors
 • vienkārši lietojams un elastīgs dokumentu un pārskatu redaktors
 • nodrošina dažāda veida dokumentu un pārskatu izdrukas un eksporta failu formas
 • iespēja lietotājiem patstāvīgi sagatavot dokumentu un pārskatu šablonus
Tiesības un lomas
 • lietotājiem sistēmā pieejamo funkciju definēšana sākot no moduļiem līdz darbībām ar konkrētiem dokumentiem vai objektiem (skatīt, labot, dzēst, atcelt, grāmatot utt.)
 • lietotājam pieejamo datu apjoma ierobežošana (piem., pieeja tika noteiktas noliktavas, struktūrvienības, atbildīgā u.c. datiem)
Brīdinājumi
 • automātiska atgādinājumu ģenerēšana, kas informē sistēmas lietotājus par interesējošām situācijām, kas iestājušās sistēmas dokumentos un uzskaites datos, kā arī ārpuskārtas situācijām, kurām jāpievērš uzmanība
 • atgādinājumu saņemšana gan uz e-pastu, gan uzsākot darbu ar sistēmu. Atgādinājumu piemēri: kavētie maksājumi, neizpildītie pasūtījumi, nepietiekami preču atlikumi, personu dokumentu termiņa beigas u.c.
Daudzvalodas
 • saskarne latviešu, angļu, lietuviešu un igauņu valodās
Repozitoriji
 • failu pievienošana sistēmas dokumentiem un objektiem, veidojot elektroniskus dokumentu arhīvus
 • ātra vajadzīgo dokumentu atrašana sistēmā, nemeklējot tos plauktos un mapēs
Saskaņošana
 • konfigurējami vairāklīmeņu saskaņošanas scenāriji, kas dod iespēju atbrīvoties no papīra dokumentu saskaņošanas
 • atsekojamas un caurspīdīgas saskaņošanas plūsmas
 • grāmatvedības dokumentu veidošana no saskaņotiem elektroniskiem dokumentiem un pieteikumiem
Automātiskie darbi
 • automātiska, periodiska noteiktu darbību un aprēķinu veikšana, atslogojot lietotājus no manuālām darbībām un atslogojot servera resursus darba laikā
 • iespēja iestatīt katra darba periodiskumu atkarībā no attiecīgā darba specifikas un vajadzībām. Automātisko darbu piemēri: aprēķini (PL nolietojums, PVN deklarācija, algu aprēķins), datu sinhronizācija (datu apmaiņa ar citām sistēmām, sinhronizācija ar kases risinājumiem), dokumentu imports, sistēmas brīdinājumu ģenerēšana
Excel spraudnis
 • automātiska Horizon datu ielāde un atjaunošana Excel dokumentā, ietaupot laiku datu atlasei un kopēšanai, un ļaujot izmantot MS Excel Horizon datu analīzei un vizualizācijai ne tikai Horizon lietotājiem

Lasīt vairāk

Dokumentu imports un eksports
 • dokumentu (pavadzīmju, rēķinu, pasūtījumu u.c.) eksports un imports no dažādiem failu formātiem (piem., Excel, CSV, XML)
 • datu apmaiņa ar citām sistēmām, sadarbības partneriem un klientiem
 • dokumentu eksports elektronisko rēķinu formātā
Paplašināta lietotāju pārvaldība
 • papildu drošības nosacījumu piemērošana lietotājiem
 • automātiska lietotāja ievadītās paroles sarežģītības atbilstības un paroles maiņas biežuma kontrole
 • lietotājiem pieejamo datu apjoma ierobežošana pēc sistēmā definētiem nosacījumiem un mainīgajiem

Pašapkalpošanās portāls darbiniekiem - Visma HoP

Lasīt vairāk

Pārskatāmas atskaites vadītājiem - Horizon Cloud BI

Lasīt vairāk

Horizon Mākoņrisinājums

Lasīt vairāk