Image-demo

Demo versija

Izmēģiniet HoP demo versiju.

Pieteikties

Risinājums ir savienots ar Visma Horizon

Visma HoP moduļi

HoP Personāls

Personāla pieteikumu (atvaļinājumi, komandējumi, dzīvesvietas maiņa u.tml.) izveide un saskaņošana tiešsaistē. Darbiniekiem ir viegli pieejama informācija par sevi - personas dati, algas lapiņa, atvaļinājumi un citi pieteikumi, kā arī informācija par kolēģiem un prombūtņu kalendārs. Arī vadītāji var apskatīt informāciju par savas struktūrvienības darbiniekiem.

Modulī iekļauta funkcionalitāte HoP Komandējumi.

Uzzināt vairāk

Share - green.jpg

Papildmodulis: HoP Personāls+.

 

HoP Rēķini

Risinājums piegādātāju rēķinu elektroniskai saskaņošanai, nodrošinot gan rēķina ievadi, gan uzskaites datu papildināšanu saskaņošanas procesā. Pārskatāma rēķinu saskaņošanas plūsma.

Uzzināt vairāk

Contract - green.jpg

HoP Atskaites

Daudzveidīgas Horizon publicētās atskaites, kas pieejamas tiešsaistes režīmā sadarbības partneriem un tiem darbiniekiem, kuri ikdienā nestrādā ar Horizon.

Uzzināt vairāk

Data analytics - green.jpg

HoP Materiālie resursi

Informācija par atbildībā esošajiem resursiem, kā arī ērta pamatlīdzekļu, inventāra un krājumu iekšējā kustība, norakstīšana un saskaņošana tiešsaistē.

Uzzināt vairāk

Finance - green (1).jpg

HoP Darba laika uzskaite

Risinājums darba laika uzskaitei organizācijas struktūrvienībās darbiniekiem ar normālo darba laiku. Dokumenti par darba laiku automātiski nonāk Horizon, samazinot grāmatvedim nepieciešamo laiku datu ievadei un apstrādei algu aprēķinam.

Uzzināt vairāk

Workshop - green.jpg

Kāpēc izvēlēties HoP kā mākoņrisinājumu?

Visma_pict_B-123.svg

Zemākas izmaksas

Uzņēmumam nav jāgādā par tehnisko iekārtu nodrošinājumu veiksmīgai HoP darbībai.

Visma_pict_B-116.svg

Darbības nepārtrauktība

Nemitīgs sistēmas monitorings un operatīva rīcība problēmsituācijās.

Visma_pict_B-67.svg

Regulāri uzlabojumi

Jaunas iespējas (kas klienta infrastruktūrā būtu sarežģīti piegādājamas) tiek pievienotas regulāri, negaidot ceturkšņa versiju.

Visma_pict_B-105.svg

Laika ekonomija

Versiju atjaunināšana notiek automātiski, turklāt tā var vienkāršāk un ātrāk piegādāt kļūdu labojumus un uzlabojumus.

Aizpildiet anketu un mēs sazināsimies ar Jums
par HoP ieviešanas iespējām!

64_payment.svg

Vēlaties apskatīt savu Algas lapiņu?
Katrai organizācijai saite uz HoP portālu var atšķirties, lūdzu,
sazinieties ar savu personāla nodaļu, lai noskaidrotu precīzu pieejas informāciju.