Demo versija

Izmēģiniet HoP demo versiju.

Pieteikties

Risinājums ir savienots ar Visma Horizon

Visma HoP moduļi

HoP Personāls

Personāla pieteikumu (atvaļinājumi, komandējumi, dzīvesvietas maiņa u.tml.) izveide un saskaņošana tiešsaistē. Darbiniekiem ir viegli pieejama informācija par sevi - personas dati, algas lapiņa, atvaļinājumi un citi pieteikumi, kā arī informācija par kolēģiem un prombūtņu kalendārs. Arī vadītāji var apskatīt informāciju par savas struktūrvienības darbiniekiem.

Modulī iekļauta funkcionalitāte HoP Komandējumi.

Uzzināt vairāk

share-green-cropped.svg

Papildmodulis: HoP Personāls+.
 

HoP Rēķini

Risinājums piegādātāju rēķinu elektroniskai saskaņošanai, nodrošinot gan rēķina ievadi, gan uzskaites datu papildināšanu saskaņošanas procesā. Pārskatāma rēķinu saskaņošanas plūsma.

Uzzināt vairāk

Contract-green-cropped.svg

HoP Atskaites

Daudzveidīgas Horizon publicētās atskaites, kas pieejamas tiešsaistes režīmā sadarbības partneriem un tiem darbiniekiem, kuri ikdienā nestrādā ar Horizon.

Uzzināt vairāk

Data analytics - green - cropped.svg

HoP Materiālie resursi

Informācija par atbildībā esošajiem resursiem, kā arī ērta pamatlīdzekļu, inventāra un krājumu iekšējā kustība, norakstīšana un saskaņošana tiešsaistē.

Uzzināt vairāk

Finance-green-cropped.svg

HoP Laika vadība

Risinājumi darba laika plānošanai un uzskaitei organizācijas struktūrvienībās gan summētajam, gan normālajam darba laikam. Apkopo datus par darbinieku prombūtnēm un darba uzskaiti.

Uzzināt vairāk

Workshop - green - cropped.svg

Kāpēc izvēlēties HoP kā mākoņrisinājumu?

Aizpildiet anketu un mēs sazināsimies ar Jums
par HoP ieviešanas iespējām!

64_payment.svg

Vēlaties apskatīt savu Algas lapiņu?
Katrai organizācijai saite uz HoP portālu var atšķirties, lūdzu,
sazinieties ar savu personāla nodaļu, lai noskaidrotu precīzu pieejas informāciju.