Doties uz galveno

Bumbiņu secība

9.-10. klases Bebr[a]s domāšanas uzdevums.

9.-10. klases Bebr[a]s domāšanas uzdevums. Cik ilgu laiku tev vajadzēs, lai to atrisinātu? Noderēs spēja loģiski salikt secību, ņemot vērā dažādus nosacījumus.

Bumbiņu secība

Sanumurētas bumbas ripina lejup pa rampu. Bumbu secība mainās, kad tās iekrīt caurumos. Bumba iekrīt caurumā tikai tad, ja tajā vēl ir pietiekami daudz vietas (skatīt attēlā – katra cauruma vietā ir iezīmēts iespējamo bumbiņu skaits). Ja vietas nav – bumba pārripo pāri.

Katrā caurumā ir tapiņa, kuru izņemot – bumbas tiek izstumtas pie pārējām, kas iepriekš paripoja garām caurumam.
Lūk, piemērs:

 skats, pirms 5 bumbas ir sākušas ripot

skats, kad bumbas ir beigušas ripot

gala rezultāts, kad ir izņemta tapiņa

Uzdevums

Desmit bumbas ripo lejup pa rampu (tā, kā redzams zemāk attēlā).
Trijos caurumos, A, B un C, ir vieta secīgi 3, 2 un 1 bumbai. Tapiņas tiek izņemtas šādā secībā: A, tad B un C. Ņem vērā, ka tas tiek darīts tikai tad, kad bumbas ir beigušas ripot.

Kāda būs bumbiņu secība pēc tapiņu izņemšanas? Atbilžu varianti:

A. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6

B. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 5, 4, 6

C. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

D. 7, 8, 9, 10, 3, 2, 1, 5, 4, 6

Pareizā atbilde

Paturi pelīti virs Bebra attēla un
parādīsies informatīvais teksts ar atbildi!

Uzzini vairāk par konkursu Bebr[a]s lapā!

Atvērt Bebr[a]s lapu

Populārākie

  • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

    AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]

  • Parādu piedziņa tiesvedības un ārpustiesas procesā (I daļa)

    Katrs uzņēmums vai fiziskā persona var saskarties ar situāciju, kurā saistību neizpildes rezultātā ir izveidojies parāds. Šajā rakstā aplūkosim iespējamos tiesiskos risinājumus parāda atgūšanai, priekšnoteikumus un kārtību, lai parādu nodotu piespiedu izpildei valsts amatpersonai – Latvijas Zvērinātam tiesu izpildītajam.