Doties uz galveno

Bumbiņu secība

9.-10. klases Bebr[a]s domāšanas uzdevums.

9.-10. klases Bebr[a]s domāšanas uzdevums. Cik ilgu laiku tev vajadzēs, lai to atrisinātu? Noderēs spēja loģiski salikt secību, ņemot vērā dažādus nosacījumus.

Bumbiņu secība

Sanumurētas bumbas ripina lejup pa rampu. Bumbu secība mainās, kad tās iekrīt caurumos. Bumba iekrīt caurumā tikai tad, ja tajā vēl ir pietiekami daudz vietas (skatīt attēlā – katra cauruma vietā ir iezīmēts iespējamo bumbiņu skaits). Ja vietas nav – bumba pārripo pāri.

Katrā caurumā ir tapiņa, kuru izņemot – bumbas tiek izstumtas pie pārējām, kas iepriekš paripoja garām caurumam.
Lūk, piemērs:

 skats, pirms 5 bumbas ir sākušas ripot

skats, kad bumbas ir beigušas ripot

gala rezultāts, kad ir izņemta tapiņa

Uzdevums

Desmit bumbas ripo lejup pa rampu (tā, kā redzams zemāk attēlā).
Trijos caurumos, A, B un C, ir vieta secīgi 3, 2 un 1 bumbai. Tapiņas tiek izņemtas šādā secībā: A, tad B un C. Ņem vērā, ka tas tiek darīts tikai tad, kad bumbas ir beigušas ripot.

Kāda būs bumbiņu secība pēc tapiņu izņemšanas? Atbilžu varianti:

A. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6

B. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 5, 4, 6

C. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

D. 7, 8, 9, 10, 3, 2, 1, 5, 4, 6

Pareizā atbilde

Paturi pelīti virs Bebra attēla un
parādīsies informatīvais teksts ar atbildi!

Uzzini vairāk par konkursu Bebr[a]s lapā!

Atvērt Bebr[a]s lapu

Populārākie

 • Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas resursu vadības programma Visma Horizon

  VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” ir daudzprofilu slimnīca, kas sniedz pilna apjoma neatliekamo un plānveida medicīnisko palīdzību, kā arī nodrošina pirms un pēc diploma izglītību, veic zinātniskus pētījumus un nodrošina jaunu ārstniecības metožu un tehnoloģiju aprobēšanu un ieviešanu Latvijā.  Slimnīcā strādā ap 3000 darbinieku. Gadā konsultācijas saņem un ārstējas teju 300 000 pacientu. VSIA […]

 • Rēķinu digitalizacija - offiss bez liekiem papīriem

  Piegādātāju rēķinu digitalizācija. Solis uz efektīvu finanšu procesu organizācijā.

  Būtiska tendence finanšu procesu jomā mūsdienās ir dažādu procesu pārnešana uz e-vidi. Viens no šādiem procesiem – piegādātāju rēķinu digitalizācija un apstrāde elektroniski. Ko tas nozīmē un kādus ieguvumus tas sniedz uzņēmumiem un organizācijām? . Mūsdienās ir iespēja daudzus grāmatvedības procesus, kas vēsturiski ir pārvaldīti papīrā, pārnest uz e-vidi. Piemēram – piegādātāju rēķinu apstrādi. . Prakse […]

 • NACE kodu atbilstība saimnieciskajai darbībai

  MĒNEŠA AUTORS: Ita Bekerta Ekonomikas zinātņu maģistre, profesionāla galvenā grāmatvede, pasniedzēja un konsultante grāmatvedības un nodokļu jautājumos ar 30 gadu darba pieredzi grāmatvedībā.  Pārzina grāmatvedības, nodokļu un darba likumdošanu, kā arī starptautiskos grāmatvedības standartus. Ir pieredze darbā uzņēmumā ar ārzemju kapitālu, darījumos ar ES dalībvalstīm un importa-eksporta darījumos. Veiksmīga sadarbība ar VID un zvērinātajiem revidentiem. Kopš […]