Doties uz galveno

Bumbiņu secība

9.-10. klases Bebr[a]s domāšanas uzdevums.

9.-10. klases Bebr[a]s domāšanas uzdevums. Cik ilgu laiku tev vajadzēs, lai to atrisinātu? Noderēs spēja loģiski salikt secību, ņemot vērā dažādus nosacījumus.

Bumbiņu secība

Sanumurētas bumbas ripina lejup pa rampu. Bumbu secība mainās, kad tās iekrīt caurumos. Bumba iekrīt caurumā tikai tad, ja tajā vēl ir pietiekami daudz vietas (skatīt attēlā – katra cauruma vietā ir iezīmēts iespējamo bumbiņu skaits). Ja vietas nav – bumba pārripo pāri.

Katrā caurumā ir tapiņa, kuru izņemot – bumbas tiek izstumtas pie pārējām, kas iepriekš paripoja garām caurumam.
Lūk, piemērs:

 skats, pirms 5 bumbas ir sākušas ripot

skats, kad bumbas ir beigušas ripot

gala rezultāts, kad ir izņemta tapiņa

Uzdevums

Desmit bumbas ripo lejup pa rampu (tā, kā redzams zemāk attēlā).
Trijos caurumos, A, B un C, ir vieta secīgi 3, 2 un 1 bumbai. Tapiņas tiek izņemtas šādā secībā: A, tad B un C. Ņem vērā, ka tas tiek darīts tikai tad, kad bumbas ir beigušas ripot.

Kāda būs bumbiņu secība pēc tapiņu izņemšanas? Atbilžu varianti:

A. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6

B. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 5, 4, 6

C. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

D. 7, 8, 9, 10, 3, 2, 1, 5, 4, 6

Pareizā atbilde

Paturi pelīti virs Bebra attēla un
parādīsies informatīvais teksts ar atbildi!

Uzzini vairāk par konkursu Bebr[a]s lapā!

Atvērt Bebr[a]s lapu

Populārākie

  • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

    AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]

  • Dažādi līgumi ar fiziskām personām par auto izmantošanu uzņēmuma vajadzībām

    AUTORE: Inga Pumpure Grāmatvede ar nestandarta domāšanu par standartizētām, likumdošanas regulētām normām. Mūsdienās auto nav luksusa lieta, tā ir nepieciešamība. Daudz vairāk un īsākā laikā var izdarīt, ja esi mobils –  vari pārvietoties kad un kur vēlies, neesot pakļauts sabiedriskā transporta kustību sarakstiem un maršrutiem. Turklāt tas attiecas ne tikai uz fiziskām personām, bet arī […]

  • Autoratlīdzības saņēmēju ienākums un tā aplikšana ar nodokļiem

    Autoratlīdzību nodokļu režīms pēdējos gados ir bijusi ļoti aktuāla tēma. Tas saistīts ar to, ka iepriekš daudzi uzņēmumi izmantoja autoratlīdzību izmaksu, kā vienu no pakalpojumu vai produktu samaksas veidu fiziskām personām. Bet, pamatojoties uz to, ka regulāri ir bijusi izplatīta negodīga prakse, tika lemts komercuzņēmumos autoratlīdzības “izņemt no aprites”. Pagaidām mēs dzīvojam, tā saucamajā, “pārejas perioda” režīmā, kad līdz 2023.gada beigām vēl drīkst izmaksāt autoratlīdzības no uzņēmumiem, ievērojot konkrētus nosacījumus.