Doties uz galveno

Ekonomiskās spuldzes

Atrodi pareizo slēdžu virkni Bebr[a]s domāšanas uzdevumā 10. klasei.

Bebr[a]s konkursa uzdevums par spuldzēm

Vai zināji, ka katru gadu pēdējā oktobra svētdienā Latvija un daudzas citas valstis pāriet uz ziemas laiku – pulksteņu rādītāji tiek pagriezti par vienu stundu atpakaļ? Likums par šādu pārkārtojumu tika ieviests elektrības taupīšanas nolūkā. Šonedēļ aicinām atrast pareizo slēdžu virkni Bebr[a]s domāšanas uzdevumā 10. klasei.

Spuldzes un slēdži

Gatis ir elektriķis. Viņš ir savienojis 6 spuldzes ar 6 gaismas slēdžiem. Katrs slēdzis ieslēdz/izslēdz vienu spuldzi, bet nav zināms, kurš slēdzis ieslēdz/izslēdz kuru spuldzi. Tāpat nav zināms, kurš no slēdžiem atrodas ieslēgtā vai izslēgtā pozīcijā.

Lai uzzinātu, kurš slēdzis ir savienots ar kuru spuldzi, Gatis veica eksperimentu. Zemāk redzami četru eksperimentu rezultāti – slēdžu pozīcijas (ieslēgts/izslēgts) un tas, vai spuldzes ir ieslēgtas vai izslēgtas.

Bebrs uzdeums par spuldzēm un slēdžiem

Uzdevums

Kurš no slēdžiem ieslēdz/izslēdz kuru no spuldzēm?

  1. A) 1 – C, 2 – F, 3 – E, 4 – A, 5 – D, 6 – B
  2. B) 1 – C, 2 – E, 3 – D, 4 – A, 5 – F, 6 – B
  3. C) 1 – C, 2 – F, 3 – D, 4 – E, 5 – A, 6 – B
  4. D) 1 – C, 2 – F, 3 – B, 4 – A, 5 – D, 6 – E

Pareizā atbilde – paturi pelīti virs Bebra attēla un
parādīsies informatīvais teksts ar atbildi!

Uzzini vairāk par konkursu Bebr[a]s lapā!

Atvērt Bebr[a]s lapu

Populārākie

  • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

    AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]

  • Parādu piedziņa tiesvedības un ārpustiesas procesā (I daļa)

    Katrs uzņēmums vai fiziskā persona var saskarties ar situāciju, kurā saistību neizpildes rezultātā ir izveidojies parāds. Šajā rakstā aplūkosim iespējamos tiesiskos risinājumus parāda atgūšanai, priekšnoteikumus un kārtību, lai parādu nodotu piespiedu izpildei valsts amatpersonai – Latvijas Zvērinātam tiesu izpildītajam.