Ekonomiskās spuldzes

Bebr[a]s konkursa uzdevums par spuldzēm

Vai zināji, ka katru gadu pēdējā oktobra svētdienā Latvija un daudzas citas valstis pāriet uz ziemas laiku – pulksteņu rādītāji tiek pagriezti par vienu stundu atpakaļ? Likums par šādu pārkārtojumu tika ieviests elektrības taupīšanas nolūkā. Šonedēļ aicinām atrast pareizo slēdžu virkni Bebr[a]s domāšanas uzdevumā 10. klasei.

Spuldzes un slēdži

Gatis ir elektriķis. Viņš ir savienojis 6 spuldzes ar 6 gaismas slēdžiem. Katrs slēdzis ieslēdz/izslēdz vienu spuldzi, bet nav zināms, kurš slēdzis ieslēdz/izslēdz kuru spuldzi. Tāpat nav zināms, kurš no slēdžiem atrodas ieslēgtā vai izslēgtā pozīcijā.

Lai uzzinātu, kurš slēdzis ir savienots ar kuru spuldzi, Gatis veica eksperimentu. Zemāk redzami četru eksperimentu rezultāti – slēdžu pozīcijas (ieslēgts/izslēgts) un tas, vai spuldzes ir ieslēgtas vai izslēgtas.

Bebrs uzdeums par spuldzēm un slēdžiem

Uzdevums

Kurš no slēdžiem ieslēdz/izslēdz kuru no spuldzēm?

  1. A) 1 – C, 2 – F, 3 – E, 4 – A, 5 – D, 6 – B
  2. B) 1 – C, 2 – E, 3 – D, 4 – A, 5 – F, 6 – B
  3. C) 1 – C, 2 – F, 3 – D, 4 – E, 5 – A, 6 – B
  4. D) 1 – C, 2 – F, 3 – B, 4 – A, 5 – D, 6 – E

Pareizā atbilde

Pareizā atbilde

A

Uzzināt vairāk par Bebr[a]s konkursu

2