Doties uz galveno

Izmaksu ekonomēšana

Piedāvājam 11.-12. klases Bebr[a]s domāšanas uzdevumu, kas ļaus izmēģināt savus spēkus, resursu efektivizēšanā.

Ik pa laikam dzirdam medijos diskusijas par to, kā palielināt dzelzceļu efektivitāti un samazināt izmaksas. Piedāvājam 11.-12. klases Bebr[a]s domāšanas uzdevumu, kas ļaus izmēģināt savus spēkus, resursu efektivizēšanā.

Dzelzceļa ​​izmaksu ​​samazināšana

Bebrlandē ir dzelzceļš, kas sastāv no astoņām stacijām un piecām vilcienu līnijām, pa kurām vilcieni kursē abos virzienos.

Vilcienu līnijas ir aprakstītas gan tabulā, gan parādītas attēlā – katra iekrāsota citā krāsā un apzīmēta ar citādāku līniju. Savukārt stacijas ir apzīmētas ar burtiem.

Ņem vērā – lai nokļūtu no vienas stacijas otrā, vilciena līniju drīkst nomainīt tikai vienreiz!

Līniju maiņa ir iespējama tikai šīm līnijām kopīgā stacijā.

Piemēram, lai nokļūtu no stacijas B uz H, bebrs varētu doties pa violeto vilciena līniju no stacijas B līdz F un tad nomainīt līniju uz oranžo, lai nokļūtu stacijā H.

Uzdevums

Bebrlandes dzelzceļš vēlas samazināt izmaksas, tāpēc tiek nolemts slēgt divas vilcienu līnijas tā, lai joprojām no vienas stacijas uz otru varētu nokļūt nomainot ne vairāk kā vienu vilciena līniju.

Kuras divas ​​līnijas ​​var​​ slēgt?

Pareizā atbilde

Paturi pelīti virs Bebra attēla un
parādīsies informatīvais teksts ar atbildi!

Uzzini vairāk par konkursu Bebr[a]s lapā!

Atvērt Bebr[a]s lapu

Populārākie

  • Parādu piedziņa tiesvedības un ārpustiesas procesā (I daļa)

    Katrs uzņēmums vai fiziskā persona var saskarties ar situāciju, kurā saistību neizpildes rezultātā ir izveidojies parāds. Šajā rakstā aplūkosim iespējamos tiesiskos risinājumus parāda atgūšanai, priekšnoteikumus un kārtību, lai parādu nodotu piespiedu izpildei valsts amatpersonai – Latvijas Zvērinātam tiesu izpildītajam.

  • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

    AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]

  • Dažādi līgumi ar fiziskām personām par auto izmantošanu uzņēmuma vajadzībām

    AUTORE: Inga Pumpure Grāmatvede ar nestandarta domāšanu par standartizētām, likumdošanas regulētām normām. Mūsdienās auto nav luksusa lieta, tā ir nepieciešamība. Daudz vairāk un īsākā laikā var izdarīt, ja esi mobils –  vari pārvietoties kad un kur vēlies, neesot pakļauts sabiedriskā transporta kustību sarakstiem un maršrutiem. Turklāt tas attiecas ne tikai uz fiziskām personām, bet arī […]