Doties uz galveno

Kā efektīvi organizēt darbinieku apmācības?

Ikviena uzņēmuma stiprākā puse ir zinoši, uz mācīšanos un izaugsmi vērsti darbinieki. Lai veicinātu darbinieku zināšanu un prasmju attīstību, nepieciešamas regulāras apmācības – ne tikai jaunajiem, bet arī ilggadējiem un pieredzējušajiem darbiniekiem. Talantu vadības risinājumi apmācību vadībai palīdz veiksmīgāk organizēt šo procesu uzņēmumā, ērti apvienojot dažādas apmācību iespējas vienkopus.

Autors: Raivis Bīskaps

Visma Enterprise risinājumu attīstības vadītājs

Pietiek ar dažiem mēnešiem profesionālā vidē, lai apjaustu, ka mēs dzīvojam ļoti dinamiskā laikmetā. Zināšanas, kas darbā noderēja vakar, jau rīt var būt nepietiekamas, jo tehnoloģijas strauji mainās, rodas jaunas iespējas, un mums jāmainās tām līdzi. 

Tieši tādēļ šodien ikviena uzņēmuma stiprākā puse ir zinoši, uz mācīšanos un izaugsmi vērsti darbinieki, kas spēj izmantot jaunās iespējas kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanā. Un lai šie cilvēki spētu efektīvi strādāt, viņiem nepieciešama regulāra apmācība. Ne tikai jaunajiem, bet arī ilggadējiem, pieredzējušajiem darbiniekiem.

Visa pamatā – skaidrs plāns

Tāpat kā jebkurā jomā, arī apmācībās nepieciešams skaidrs darbības plāns, lai sasniegtu vajadzīgo rezultātu. Pasniedzējiem jāzina, kādas zināšanas darbiniekiem jau ir, un kurās jomās tās pietrūkst. Tādēļ iesākumā tiek sastādīts apmācību plāns katram darbiniekam.

Jaunajiem darbiniekiem, protams, šis plāns ir plašāks. Tiem jāapgūst sistēmas, ar kurām uzņēmumā strādā, jāiepazīst uzņēmuma piedāvātie produkti, jānovērš vājās vietas kompetencēs. Attiecīgi viena no apmācību plāna sastāvdaļām ir onbordinga plāns, kur tiek noteikti soļi, kas jaunajam darbiniekam jāiziet, lai kļūtu par pilnvērtīgu komandas locekli. Otra svarīga lieta ir mērķi – uzņēmuma, struktūrvienības, paša darbinieka. Atkarībā no izvirzītajiem uzdevumiem tiek piemeklētas apmācības, kas paaugstina kvalifikāciju un palīdz sasniegt šos mērķus. Katram darbiniekam tiek izstrādāts kompetenču un prasmju paaugstināšanas vai noturēšanas plāns, kas arī paredz regulāras apmācības. 

Ja darbiniekam ir vēlme profesionāli augt un «kāpt» pa karjeras kāpnēm, vai arī ir kādas individuālas vēlmes apgūt jaunas iemaņas, tiek veidots individuāls attīstības plāns. Informācija apmācību plānam tiek iegūta arī regulārajā novērtēšanas procesā. Dažos uzņēmumos pārrunas ar vadību notiek reizi gadā, citos biežāk, un šajā procesā var nonākt pie vērtīgām atziņām par to, kādas prasmes darbiniekam vajadzētu pilnveidot. Līdz ar to atkal parādās jauna informācija, ko pievienot apmācību plānam. 

Palīdz laba datorsistēma

Kā redzams, informācijas avotu ir diezgan daudz, un personāla speciālistiem ir visnotaļ izaicinoši apkopot visus datus un noorientēties, kas katram darbiniekam nepieciešams, kurās apmācību grupās katru no viņiem iekļaut, un ko katrs jau ir apguvis. 

Šim nolūkam ieteicams laikus izvēlēties labu apmācību programmu, kas palīdzēs apkopot informāciju, to pārskatāmi parādīs un izanalizēs. Šādas iespējas piedāvā dažādi digitālie instrumenti un talantu vadības sistēmas. Talantu vadības risinājumi apmācību vadībai palīdz veiksmīgāk organizēt šo procesu uzņēmumā, ērti apvienojot dažādas apmācību iespējas vienkopus, un tādējādi samazinot arī šo procesu organizēšanai veltīto laiku

Šie risinājumi uzskatāmi vienuviet parāda katram darbiniekam izvirzītos mērķus, iemaņu apgūšanas progresu, ieplānotās un pabeigtās mācības, iegūtos sertifikātus, kā arī veido detalizētus pārskatus par kolektīvu kopumā. Izmantojot šim nolūkam speciāli paredzētus rīkus, vairs nav nepieciešams veidot neskaitāmus Excel failus, dokumentus un tabulas, lai veiktu plānošanas procesu, apmācību organizēšanu un arī izvērtēšanu. Šiem darbiem iepriekš tērētais laiks var tikt izmantots lietderīgāk!

Sistēma rāda arī karjeras attīstības plānu – šā brīža situāciju, 1-3 gadu mērķus, 3-5 gadu un ilgtermiņa mērķus, turklāt nemitīgi sekojot līdzi plāna realizācijai. Tas ļauj gan darba devējam, gan darbiniekiem pašam vieglāk orientēties esošajā situācijā un saskatīt attīstības iespējas.

Ar apmācību programmas palīdzību var «turēt roku uz pulsa» darbinieka kompetenču pieaugumam. Vai tas jau ir sasniedzis nepieciešamo zināšanu līmeni, vai varbūt jau tuvojas maksimālajam? Uzskatāmi pārskati darba devējam dod objektīvus argumentus pārrunās ar darbinieku par algas palielinājumu vai paaugstinājumu amatā. Vairs nav jāpaļaujas tikai uz personīgiem novērojumiem un sajūtām, bet gan var likt galdā izmērāmus uzcītības sasniegumus un izaugsmes rādītājus. 

Pārskatāms apmācību plāns

Ļoti noderīga darbinieka izaugsmē ir apmācību programmatūru piedāvātā iespēja izveidot pieejamo jaunu iemaņu apgūšanas kursu bibliotēku. Tajā var būt gan uzņēmuma paša sagatavoto programmu, gan ārpakalpojuma sniedzēju piedāvāto apmācību apraksti. Darbinieks pats var iepazīties ar katru apmācību saturu, izlemt, vai tās palīdzēs viņa izaugsmē, un pievienot savam apmācību plānam. Tādējādi personāla speciālistam nav jāiesaistās katra darbinieka vēlmju noskaidrošanā.

Arī darbinieku novērtēšanas procesa rezultātus var ievadīt šajā pat apmācību programmatūrā un tas palīdz objektīvāk izvērtēt katra darbinieka vispārējo izaugsmi un novērtēt progresu. 

Visas ievadītās informācijas rezultātā veidojas pārskatāms apmācību plāns, kurā redzamas izvēlētās apmācības, to progress un izpildīšanas termiņš. Iespējams arī pievienot novērtējumu. Būtiski, ka apmācību plāns redzams dažādos griezumos – kā atsevišķa darbinieka, tā struktūrvienības un visa kolektīva kopumā. 

Apmācīšana un novērtējums vienuviet

Apmācību organizēšanai ir vairāki veidi. Tās var tikt rīkotas klātienē ārpus organizācijas, pašā uzņēmumā vai arī digitāli kādā e-apmācību platformā. Pandēmijas dēļ digitālā vide kļuvusi ļoti populāra, un tai patiešām ir būtiskas priekšrocības. Darbinieks var mācīties sev ērtā laikā un vietā, jo nav jāierodas uz konkrētu telpu noteiktā laikā, kā tas ir klātienes nodarbībās.

Ja vien nav jāapgūst specifiskas praktiskas iemaņas, e-vide pat var palīdzēt mobilizēt kompetenču paaugstināšanai darbiniekus, kuriem nepatīk doties uz klātienes nodarbībām. Arī uzņēmumam tas ir izdevīgi, jo saturu var ievietot un rediģēt vienā apmācību programmatūrā. Turklāt apmācību rezultāti automātiski tiek atspoguļoti darbinieku apmācību plānā.

Pašas e-apmācības var sadalīt vairākos etapos, papildināt ar video un grafiskiem materiāliem un pat strukturēt tā, ka katram nākamajam posmam var piekļūt tikai pēc iepriekšējā pabeigšanas. Sistēma ļauj iekļaut zināšanu pārbaudes darbus – gan pirms apmācībām, gan starp nodarbībām, gan noslēgumā. Regulāras pārbaudes dos precīzu ieskatu, cik labi katrs darbinieks apguvis tēmu un kā augušas viņa kompetences. Un atkal jau tie ir izmērāmi, novērtējami rezultāti, kas skaidri parāda investīciju atdevi. Tieši tas, kas katram darba devējam ir nepieciešams. 

Vērtīgs raksts?
Pieraksties saņemšanai arī turpmāk
!

Pierakstīties

Raksts ir autordarbs un atspoguļo autora viedokli par doto tēmu, kas var nesakrist ar HRM Idea izdevēja SIA Visma Enterprise viedokli. Par rakstā minēto faktu pareizību atbild raksta autors. 

Ja vēlaties uzzināt vairāk par VISMA risinājumiem personāla jomā, lūdzu apmeklējiet produktu lapas:

EasyCruit – personāla atlasei »

Visma Talent Solutions – risinājums inovatīvai talantu vadībai »

HoP – darbinieku pašapkalpošanās » 

Populārākie