Pārskatāmai apmācību organizēšanai

Vienots apmācību process

Apmācību plāns, apvienojot gan tradicionālo, gan e-apmācību organizēšanu vienā, pārskatāmā sistēmā.

Learning - red - cropped.svg

Ērta e-apmācību izveide

Virtuālo apmācību materiālu veidošana un organizēšana - iespējams pievienot gan dažāda veida materiālus, gan interaktīvus zināšanu pārbaudes testus.

Aktuālu apmācību veidošana

Lai veidotu darbiniekiem vērtīgu saturu, pēc apmācību pabeigšanas iespējams pievienot novērtējuma anketu, kā arī e-apmācībām pieejama statistika par svarīgākajiem rādītājiem - rezultātiem, pildīšanas ilgumu u.c.

Elastīga konfigurācija

Apmācības iespējams veidot vairākos etapos. Papildu pieejami arī dažādi kontroles mehānismi, kas regulē nokļūšanu nākamajos apmācību posmos.

Apmācību plāns

 • Vienota apmācību plāna izveide, balstoties uz organizācijai svarīgo - mērķi, kompetenču attīstība, karjeras plāns.
 • Sistēmā iespējams organizēt dažāda veida apmācības - gan ārējās (pievienojot informāciju vai sertifikātu par pabeigšanu), gan iekšējās klātienes apmācības (apkopojot darbiniekus, veidojot mācību klases, plānojot laikus), gan elektroniskas apmācības.
 • Sistēmā iespējams veidot masveida uzaicinājumus uz apmācībām - piemēram, iekšējās kārtības noteikumu vai GDPR instruktāžu. Pēc apmācībām iespējams arī izsūtīt materiālus.
 • Darbinieki saņem atgādinājumus e-pastā par jaunām apmācībām un izmaiņām.
spot_Red_Calendar-cropped.png

E-apmācības

 • Elektronisku apmācību organizēšana darbiniekiem ērtā laikā un vietā.
 • Elastīga apmācību veidošana - iespēja apkopot dažādus materiālu veidus, kā arī pievienot zināšanu pārbaudes testus.
 • Apmācību etapu konfigurēšana - cik sadaļas nepieciešams, to secība.
 • Pieejami kontroles mehānismi - piemēram, cik % no video materiāla jānoskatās, lai nokļūtu tālāk.
 • Pēc apmācību veiksmīgas pabeigšanas, iespējams automātiski ģenerēt sertifikātu.
spot_Red_Interface-cropped.png

Analītika un atgriezeniskā saite

 • Klienta vēlmēm atbilstoša detalizācija pārskatos - pieejama informācija par testa pildīšanas laiku, rezultātiem. Balstoties uz pieejamo informāciju var izdarīt secinājumus par apmācību kvalitāti un nepieciešamajiem uzlabojumiem.
 • Pēc apmācībām iespējams pievienot atgriezeniskās saites anketu.
 • Atskaitēs pieejami filtri pēc dažādiem sistēmā veidotajiem parametriem.
 • Sistēmā ir iebūvēts vizualizāciju rīks, lai veidotu viegli uztveramas atskaites.
spot_Red_Presentation-cropped.png

Videosemināra ieraksts:

"Visma Talent Solutions apmācību vadībā"

Šajā videosemināra ierakstā uzzināsiet vairāk par Visma Talent apmācību risinājumu un kā to izmantot apmācību vadībā:

 • Kā ātri, ērti un efektīvi organizēt un vadīt elektroniskās apmācībās?
 • Kā veidot darbinieku apmācību plānu?
 • Kā organizēt kompetenču vadību un novērtēšanu?
 • Rīgas Stradiņa universitātes pieredzes stāsts Visma Talent sistēmas ieviešanā.

Sazina - kontakteties ar Visma SARKANS.png
Vēlaties pieteikties demo?