Doties uz galveno

Kā pareizi saslēgt dārza apgaismojumu?

5.-6. klases uzdevums no Bebr[a]s 2016 – vai viegli atradīsi atbildi?

Lampas

5.-6. klases uzdevums no Bebr[a]s 2016 – vai atbildēt izdosies viegli?

Dārza apgaismojums

Bebrs Santa izvietoja septiņas gaismas viscaur dārzā. Katrai gaismai ir savs slēdzis (atzīmēts ar cipariem attēlā zemāk). Santa ir savienojusi katru pogu ar citām gaismām, izņemot tās divas blakus esošās gaismas (kā redzams attēlā zemāk). Kad poga ir nospiesta, visas piecas saslēgtās gaismas maina savu stāvokli (ja tās ir ieslēgtas, tās izslēdzas un otrādi).

Piemērs – ja visas gaismas ir izslēgtas, tad brīdī, kad tiek nospiests 1.slēdzis – gaismas ar slēdžiem Nr. 1, 3, 4, 5 un 6 ieslēdzas. Pēc brītiņa, ja tiek nospiests 2. slēdzis, tad gaismas ar slēdžiem Nr. 2 un 7 ieslēdzas, bet 4, 5 un 6 izslēdzas.

Uzdevums

Visas gaismas ir izslēgtas. Palīdzi Santai ieslēgt visas gaismas, spiežot pēc iespējas mazāk slēdžus. Cik slēdžu kopumā būs jānospiež?

Atbilžu varianti

A) 5     B) 7     C) 8     D) 4

Pareizā atbilde

Paturi pelīti virs Bebra attēla un
parādīsies informatīvais teksts ar atbildi!

Uzzini vairāk par konkursu Bebr[a]s lapā!

Atvērt Bebr[a]s lapu

Populārākie

  • Parādu piedziņa tiesvedības un ārpustiesas procesā (I daļa)

    Katrs uzņēmums vai fiziskā persona var saskarties ar situāciju, kurā saistību neizpildes rezultātā ir izveidojies parāds. Šajā rakstā aplūkosim iespējamos tiesiskos risinājumus parāda atgūšanai, priekšnoteikumus un kārtību, lai parādu nodotu piespiedu izpildei valsts amatpersonai – Latvijas Zvērinātam tiesu izpildītajam.

  • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

    AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]

  • Dažādi līgumi ar fiziskām personām par auto izmantošanu uzņēmuma vajadzībām

    AUTORE: Inga Pumpure Grāmatvede ar nestandarta domāšanu par standartizētām, likumdošanas regulētām normām. Mūsdienās auto nav luksusa lieta, tā ir nepieciešamība. Daudz vairāk un īsākā laikā var izdarīt, ja esi mobils –  vari pārvietoties kad un kur vēlies, neesot pakļauts sabiedriskā transporta kustību sarakstiem un maršrutiem. Turklāt tas attiecas ne tikai uz fiziskām personām, bet arī […]