Koka vecums

Vai atceries, kad bērnībā dabaszinībās mācīja, kā noteikt koka vecumu? Izmēģini savus spēkus, risinot šo uzdevumu, kas saistīts ar nedaudz citādāku koka vecuma noteikšanas tehniku.

12. klases līmeņa Bebr[a]s domāšanas uzdevums.

Koka vecums

Šis ir Bebrenes ciemata koks. Koks aug īpašā veidā. Tā stumbrs sadalās divos atzaros, un katrs atzars sadalās citos divos. Katrs sīkākais zariņš beidzas ar lapu. Katru gadu no katra sīkākā zariņa atzarojas divi sikzariņi, kur katram ir sava lapa. Tā kokam ir viena lapa savā pirmajā dzīves gadā, divas lapas otrajā, utt. (zemāk attēlā pa kreisi).

Ja kādu no sīkajiem zariņiem nolauž, tad tas vairāk neataug. Tomēr, saskaitot nokritušās lapas, mēs varam noskaidrot koka vecumu un zariņa nolaušanas gadu. Ja, piemēram, zariņš bija nolauzts trešajā gadā un kokam tagad ir 5 gadi, tad tam būs 12 lapas, nevis 16 (attēlā pa labi).

Uzdevums

Šajā gadā kokam bija 62 lapas. Kurā gadā tam bija nolauzts sīkzariņš?

Atbilžu varianti:
A. Pagājušajā gadā
B. Pēdējā gadā
C. Kad kokam bija 3 gadi
D. Kad kokam bija 4 gadi

Pareizā atbilde

Pareizā atbilde

A. Pagājušajā gadā

 

Reģistrācija loģiskās domāšanas konkursam Bebr[a]s ir SĀKUSIES

1