Doties uz galveno

Koka vecums

12. klases līmeņa Bebr[a]s domāšanas uzdevums.

Vai atceries, kad bērnībā dabaszinībās mācīja, kā noteikt koka vecumu? Izmēģini savus spēkus, risinot šo uzdevumu, kas saistīts ar nedaudz citādāku koka vecuma noteikšanas tehniku.

12. klases līmeņa Bebr[a]s domāšanas uzdevums.

Koka vecums

Šis ir Bebrenes ciemata koks. Koks aug īpašā veidā. Tā stumbrs sadalās divos atzaros, un katrs atzars sadalās citos divos. Katrs sīkākais zariņš beidzas ar lapu. Katru gadu no katra sīkākā zariņa atzarojas divi sikzariņi, kur katram ir sava lapa. Tā kokam ir viena lapa savā pirmajā dzīves gadā, divas lapas otrajā, utt. (zemāk attēlā pa kreisi).

Ja kādu no sīkajiem zariņiem nolauž, tad tas vairāk neataug. Tomēr, saskaitot nokritušās lapas, mēs varam noskaidrot koka vecumu un zariņa nolaušanas gadu. Ja, piemēram, zariņš bija nolauzts trešajā gadā un kokam tagad ir 5 gadi, tad tam būs 12 lapas, nevis 16 (attēlā pa labi).

Uzdevums

Šajā gadā kokam bija 62 lapas. Kurā gadā tam bija nolauzts sīkzariņš?

Atbilžu varianti:
A. Pagājušajā gadā
B. Pēdējā gadā
C. Kad kokam bija 3 gadi
D. Kad kokam bija 4 gadi

Pareizā atbilde – paturi pelīti virs Bebra attēla un
parādīsies informatīvais teksts ar atbildi!

Uzzini vairāk par konkursu Bebr[a]s lapā!

Atvērt Bebr[a]s lapu

Populārākie

  • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

    AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]

  • Parādu piedziņa tiesvedības un ārpustiesas procesā (I daļa)

    Katrs uzņēmums vai fiziskā persona var saskarties ar situāciju, kurā saistību neizpildes rezultātā ir izveidojies parāds. Šajā rakstā aplūkosim iespējamos tiesiskos risinājumus parāda atgūšanai, priekšnoteikumus un kārtību, lai parādu nodotu piespiedu izpildei valsts amatpersonai – Latvijas Zvērinātam tiesu izpildītajam.