Doties uz galveno

Uzdevums: Bišu strops

Bebr[a]s uzdevums 11.-12. klašu skolēniem.

Vai spēsi atrisināt šo Bebr[a]s konkursa uzdevumu?

Biškopim ir strops ar bitēm. Viņš vēlas stropu novietot tā, lai attāluma summa starp stropu un līdz katrai no puķēm būtu pēc iespējas mazāka. Lauks ar ziediem ir attēlots zemāk redzamajā rūtiņu tabulā, kuras rindas ir sanumurētas no 1 līdz 9 un kolonnas apzīmētas ar burtiem no A līdz I. 

Bites šajā laukā lido tikai horizontāli un vertikāli, tāpēc attālums starp divām rūtīm ir horizontālā un vertikālā attāluma summa. Piemēram, attālums starp C4 un D7 ir 4 (3 rūtis vertikāli un 1 rūts horizontāli). 

Uzdevums

Kur biškopim būtu jānovieto strops, lai attālumu summa no stropa līdz katrai puķei ir pēc iespējas mazāka? (iespējamās vietas kartē ir iezīmētas ar dzeltenu stropa attēlu)

Atbilžu varianti

A) D5
B) C7
C) E5
D) A9

Paturi kursoru virs Bebra attēla un
uzzini atbildi!

Uzzini vairāk par konkursu Bebr[a]s lapā!

Atvērt Bebr[a]s lapu

Populārākie

  • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

    AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]

  • Parādu piedziņa tiesvedības un ārpustiesas procesā (I daļa)

    Katrs uzņēmums vai fiziskā persona var saskarties ar situāciju, kurā saistību neizpildes rezultātā ir izveidojies parāds. Šajā rakstā aplūkosim iespējamos tiesiskos risinājumus parāda atgūšanai, priekšnoteikumus un kārtību, lai parādu nodotu piespiedu izpildei valsts amatpersonai – Latvijas Zvērinātam tiesu izpildītajam.