Doties uz galveno

Videospēle

5.-6. klases līmeņa Bebr[a]s domāšanas uzdevums

Kad pēdējo reizi rīkoji sacensības ar draugiem, spēlējot videospēles?

Palīdzi Pēterim un Henrietei izcīnīt uzvaru, risinot 5.-6. klases līmeņa Bebr[a]s domāšanas uzdevumu?

Videospēle

Pēteris un Henriete spēlē vienkāršu videospēli. Uzdevums tajā ir pārvietot bebrus no starta līdz finišam, lecot starp platformām.

Platformas atrodas divos līmeņos:

  1. “apakša”, kur Bebrs vienmēr var sākt;
  2. 2) “augša”.

Laiks, lai pārvietotos no vienas platformas uz otru ir parādīts zem katras platformas.
Piemēram zemāk attēlā:
● Bebrs ir punktā A – 3 sekundes pēc starta;
● Bebrs ir punktā B – 5 sekundes pēc starta;
● Bebrs ir punktā C – 10 sekundes pēc starta;
● Bebrs ir finišā 15 sekundes pēc starta.

Ievēro, ka Bebrs uzreiz var lekt uz augšu vai apakšu starp platformām.

 

 

 

 

 

Pēteris un Henriete sāk spēli katrs uz savas spēļu konsoles vienlaicīgi. Tomēr viņi spēlē dažādus scenārijus. Tie ir redzami zemāk attēlā:

 

 

 

 

 

 

 

Uzdevums

Cik​​ sekundes ​​visas ​​spēles ​​laikā​​ Pēteris ​​un​ ​Henriete ​​vienlaicīgi​​ atradās ​​augšējā​​ līmenī?

Atbilžu​​ varianti:
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8

Pareizā atbilde

Paturi pelīti virs Bebra attēla un
parādīsies informatīvais teksts ar atbildi!

Uzzini vairāk par konkursu Bebr[a]s lapā!

Atvērt Bebr[a]s lapu

Populārākie

  • Kādi personāla lietvedības dokumenti nepieciešami?

    AUTORS: Inese Sila mg.hr, LPVA valdes locekle ar praktisko pieredzi personāla vadībā un lietvedībā no 1995. gada. Personāla dokumentu pārvaldība (personāla lietvedība) ir svarīga personāla vadības sastāvdaļa, no kuras neviens darba devējs ikdienā nevar atteikties. Darbinieki ir jāpieņem darbā, jāizbeidz ar kādu darba tiesiskās attiecības, jānosaka mēnešalga, jānosūta komandējumā, jānosaka iekšējā darba kārtība, jādeleģē uzdevumi un […]

  • Parādu piedziņa tiesvedības un ārpustiesas procesā (I daļa)

    Katrs uzņēmums vai fiziskā persona var saskarties ar situāciju, kurā saistību neizpildes rezultātā ir izveidojies parāds. Šajā rakstā aplūkosim iespējamos tiesiskos risinājumus parāda atgūšanai, priekšnoteikumus un kārtību, lai parādu nodotu piespiedu izpildei valsts amatpersonai – Latvijas Zvērinātam tiesu izpildītajam.