Doties uz galveno

Visma Digitalizācijas čempioni 2022

Lai kvalitatīvi ieviestu IT risinājumus, uzņēmumi nereti saskaras ar dažādiem izaicinājumiem. Piedāvājam ieskatu 6 piemēros no vairāk nekā 150 IT risinājumu izstrādes un ieviešanas projektiem, kurus esam īstenojuši 2022. gadā. Šīs iestādes un uzņēmumi ir lielisks paraugs gudrai līdzekļu izmantošanai digitālās tranformācijas ceļā.

Veiksmīga IT projekta pamatā ir jēgpilns mērķis. Kāpēc to darām? Vai tas tiešām būtiski uzlabos organizācijas darbu? Vai esam pietiekami ambiciozi tajā, ko vēlamies sasniegt? Vienlīdz svarīga ir arī projekta komanda. Vai ir pietiekams vadības atbalsts? Vai organizācijas iekšienē ir projekta vadītājs, kam ir laiks un enerģija, ko veltīt projekta rezultāta sasniegšanai? Vai organizācijas darbinieki ir gatavi pārmaiņām?

Šogad, īstenojot vairāk nekā 150 IT risinājumu izstrādes un ieviešanas projektus, mums bijusi lieliska iespēja iepazīties ar Latvijas organzācijām, kuru vadība un komandas 2022. gadā ir izdarījušas nozīmīgu darbu sava uzņēmuma vai iestāžu efektivitātes uzlabošanā. No daudziem brīnišķīgiem piemēriem, esam izvēlējušies sešus, kuru paveikto vēlamies īpaši izcelt.

Šīs organizācijas 2022. gadā ir īstenojušas projektus, kuru saniedzamie rezultāti ir patiesi vērtīgi un projekta ieviešanas gaita ir bijusi efektīva, pateicoties tieši profesionālam darbam organizācijas iekšienē. Šīs iestādes un uzņēmumi ir lielisks paraugs gudrai līdzekļu izmantošanai digitālās tranformācijas ceļā.

Augstsprieguma Tīkls AS 

Projekts “Datu apkopošana un vizualizēšana no 5 dažādiem datu avotiem ar BI risinājuma palīdzību”

Ikdienas darba nodrošināšanai, informācijas sagatavošanai, lēmumu pieņemšanai un citām vajadzībām, uzņēmums regulāri apkopo datus par elektroenerģijas tirgu – patēriņu, ģenerāciju, plūsmām, tirgus cenām, pārvadi. Pirms projekta pabeigšanas dati tika izgūti no vairākiem datu avotiem ar speciāli nodrošinātu servisu vai manuālu izguvi. Attiecīgi, izgūstot datus, tie manuāli tika apkopoti un regulāri likti kopā sagatavotās Excel veidnēs un formās, lai iegūtu nepieciešamo informāciju. Datu sagatavošanas darbs bija ļoti apjomīgs un darbietilpīgs. 

Attīstot biznesa inteliģences platformu Microstrategy, ir izveidots risinājums, kas veic automātisku datu izguvi no datu avotiem, to transformāciju, ielādi datu noliktavā un sagatavošanu gan atskaišu gan vizualizāciju formātā. Šāda pieeja ne tikai efektivizē esošo atskaišu un pārskatu sagatavošanu, bet sniedz iespēju pievērsties arī dziļākai datu analīzei.

Projekta veiksmes formula: Skaidra un labi izvērtēta biznesa vajadzība un profesionāls iekšējā projekta vadītāja Andra Medņa un biznesa analītiķa Kalvja Ertmaņa darbs, precizējot vajadzības, kooridinējot ekspertus un nodrošinot uzņēmuma darbinieku apmācību.

Tieslietu ministrija

Projekts “Pārskatu iesniegšanas automatizācija Tieslietu resorā”

Lai pildītu normatīvo aktu prasības un nodrošinātu datu pieejamību, visām valsts iestādēm ir regulāri jāiesniedz pārskati Valsts Kasei. Vēl gada sākumā visas 12 Tieslietu resora iestādes šos pārskatus gatavoja manuāli, bet tagad šis process ir automatizēts.

Rezultātā katra iestāde uz katra pārskata sagatvošanu ietaupa vismaz 2 stundas laika. Turklāt ir uzlabojusies arī pārskatu kvalitāte, jo projekta rezultātā ir vienādoti pārskatu gatavošanas principi un novērsta cilvēcisko kļūdu rašānās iespējamība. 

Projekta veiksmes formula: vadības ilgstoša mērķtiecīga virzīšanās digitalizācijas virzienā un jaudīga projekta vadība Aijas Mālnieces personā.

Latvijas Valsts Meži AS

Projekts “Koksnes uzmērīšanas sistēmas integrācija ar uzskaites (ERP) sistēmu”

Mežizstrādes procesa noslēgumā, transportlīdzeklī iekrautās koksnes uzmērīšanas informācija ir pieejama KPDC (Koksnes plūsmas datu centrs). Iepriekš dati no šīs sistēmas tālākajai procesa veikšanai resursu vadības sistēmā Horizon bija jāpārvada manuāli. Šis process aizņēma līdz pat divām dienām, turklāt radīja kļūdīšanās risku.

Integrācijas projekta rezultātā, datu apmaiņa notiek nekavējoties. Turklāt resursu vadības sistēmā ir pieejama daudz plašāka un precīzāka informācija nekā iepriekš. 

Projekta veiksmes formula: LVM ekspertu un abu integrējamo sistēmu ekspertu sadarbība, kā arī IT attīstības vadītāja Jāņa Čekstera mērķtiecīga virzīšanās uz projekta izpildi.

Conexus Baltic Grid SIA

Projekts “Personāla atlases risinājuma EasyCruit ieviešana”

Iepriekš kandidāti pieteikumus uz pieejamajām darba vietām iesūtīja e-pastā, kur personāla speciālisti tos apstrādāja. Arī vakances sludinājuma publicēšana bija manuāls un laikietilpīgs process. EasyCruit ieviešana nozīmīgi samazināja personāla vadības daļas darbinieku patērēto laiku kandidātu atlases procesā. Process arī padarīts caurspīdīgāks un pārskatāmāks, vienlaikus uzlabojot arī kandidātu pieredzi.

Projekta veiksmes formula: Nopietna un atbildīga attieksme no projekta vadītājas Daces Nagles puses, kas operatīvi piesaistīja katrā situācijā nepieciešamos kolēģus.

Latvijas Radio VSIA

Projekts “Personāla pašapkalpošanās sistēmas HoP ieviešana”

Samazināts patērētā papīra un kancelejas preču apjoms, ietaupīta degviela dokumentu pārvadāšanai un, pats galvenais, ietaupīts laiks un paātrināta dokumentu aprite – tie visi ir ieguvumi, ko Latvijas Radio novēro pašapkalpošanās sistēmas HoP ieviešanas rezultātā. Sistēma ļauj darbiniekiem dažādus pieteikumus (atvaļinājumu, komandējumu, mācību un citus) pieteikt un saskaņot elektroniskā formā, novēršot nepieciešamību veidot un pārvadāt papīra iesniegumus.

Projekta veiksmes formula: Projekta vadītājas – galvenās grāmatvedes Guntas Apses un viņas komandas apņēmība ieviest projektu un saglabāt mieru arī sarežģītās situācijās.

Stenders SIA

Projekts “Personāla pašapkalpošanās sistēmas HoP ieviešana”

Mērķis, ieviešot personāla pašapkalpošanās sistēmu HoP, bija efektivitzēt un modernizēt personāla procesus, lai samazinātu patērēto laiku. Rezultātā ir būtiski uzlabojusies iekšējā komunikācija par darbiniekiem svarīgu informāciju (kā, piemēram, algas, atvaļinājumi, labumi, prombūtnes, kolēģu kontakti).

Informācija ir pieejama uzreiz katram individuāli savā telefonā jebkurā brīdi, bez papildus resursu iesaistes. Tāpat šo programmu ieviešana un procesu digitalizācija palīdzējusi samazināt papīra dokumentu patēriņu, tādejādi sekmējot STENDERS ilgtspējas mērķu sasniegšanu un ļaujot iegūt Pasaules Dabas fonda atbalstītu “Green office” statusu.

Projekta veiksmes formula: Organizācija bija noteikusi skaidrus mērķus, izpētījusi un iedziļinājusies produkta iespējās, kā arī savā pusē atbildīgi piegāja projekta ieviešanai, ar aktīvu iesaisti un pārmaiņu procesam ieplānotu laiku. Efektīva bija personāla vadītājas Solvitas Zutes un finanšu vadītāja Raita Maurāna iesaiste. 

Noslēdzot gadu, vēlamies teikt lielu paldies visiem klientiem un sadarbības partneriem par iespēju būt kopā ar jums, uzlabojot jūsu organizāciju efektivitāti un atbrīvojot cilvēku laiku jēgpilnam darbam! Lai nākamais gads panākumu un jaunu ideju pilns!

Vēlaties sazināties ar mums par sava uzņēmuma efektivitātes uzlabošanas iespējām?

Sazināties