Green_Cloud_security1111.png

Drošība

Pārtraucot darba attiecības, automātiski bloķē bijušā darbinieka piekļuvi datortīklam.

Icons Line Time white 1111png.png

Laika ietaupījums

Izveidojot lietotāju vienā informācijas sistēmā, tas automātiski tiek izveidots arī citās.

App-Icons Pack1111 green.png

Operativitāte

Jaunajam darbiniekam ir pieeja datortīklam uzreiz pēc darba attiecību uzsākšanas.

Icons Line Close white1111.png

Drošība

Aizvietojot manuālu darbu ar automātiskiem procesiem, samazinās kļūdu skaits.

Green_Project_managment 1111png.png

Aktuāli dati

Visās nepieciešamajās informācijas sistēmās dati mainās vienlaicīgi un tas notiek automātiski.

Icons Line Favorite white1111.png

Efektivitāte

Darbinieki manuālas datu ievades vietā var nodarboties ar vērtīgākiem uzdevumiem.

Aprēķiniet laika ietaupījumu

Norādiet, cik darbinieki organizācijā pārtrauc darba attiecības un tiek pieņemti darbā gada laikā un uzziniet, cik daudz laika iespējams ietaupīt, integrējot Horizon ar Active Directory.

 

 

 
 
 

 

 

 

project.png

Risinājuma ieviešana soli pa solim

Prasību apzināšana
Intervijas ar klientu, noskaidrojot esošo datortīkla konfigurāciju un prasības risinājumam.

Tāmes un termiņu piedāvājums
Risinājuma cena un izpildes ātrums ir atkarīgs no nepieciešamo pielāgojumu apjoma.

Risinājuma ieviešana
Konfigurācijas darbu veikšana, lai nodrošinātu Horizon un Active Directory sadarbspēju.

Garantija un uzturēšana
12 mēnešu periodā izstrādātājs veic kļūdu labošanu un ir iespējams pasūtīt izmaiņas.

Videosemināra ieraksts

"Horizon un Active directory sinhronizācijas piemēri - no idejas līdz realizācijai"

Videoseminārā tiek apskatīts:

  • Risinājuma ieviešanas mērķis un būtība
  • Aprakstīti dažādas risinājuma iespējas
  • Dažādi piemēri no Active Directory
  • Sistēmas ieguvumi

Tiesu namu aģentūra atsauksme par VISMA Horizon - Active directory sinhronizāciju ar Horizon

"Tiesu namu aģentūrā pārvaldām vairāku Tieslietu ministrijas padotības iestāžu infrastruktūru ar lielu darbinieku skaitu. Tas, savukārt, nozīmē arī biežas izmaiņas darbinieku sastāvā.

Primārais avots darbinieku izmaiņām ir Horizon Personāla uzskaite. Pēc tam, reaģējot uz izmaiņām personāla sastāvā, IT speciālistiem jāveic datortīkla lietotāju izveidošana vai bloķēšana. Ņemot vērā to, ka mūsdienās piekļuve informācijas sistēmām ir ļoti būtisks un sensitīvs resurss, nepieciešams operatīvi reaģēt uz šīm izmaiņām personālā.

Tādēļ ieviesām integrācijas risinājumu, kas būtiski uzlabo IS drošību, paātrina lietotāju izveides procesu un samazina manuāli veicamā darba apjomu - Horizon darbinieku un datortīkla (ActiveDirectory) lietotāju sasaisti. Šis risinājums nodrošina datortīkla lietotāja automātisku izveidi pie jauna darbinieka reģistrācijas Horizon un datortīkla lietotāja automātisku bloķēšanu, kad darbiniekam Horizon beidzas darba tiesiskās attiecības."

Sandis Vulis
Tiesu namu aģentūra

kontaktu ikona - 2023-compressed.png
Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk