Jauna, mūsdienīga platforma administratīvo procesu pārvaldībai 

Interneta pārlūkā pieejams mākoņpakalpojums, kas atrodas Microsoft datu centros Eiropā, nodrošinot augstu pieejamību un drošību.
Darba laika plānošana ir pirmais Numo modulis.

  

  

 

numo dators1.png

Ko nodrošina risinājums

Darba laika plānošana

Ātri saplānots darba grafiks darbiniekiem ar maiņu vai nestandarta darba laiku, ņemot vērā organizācijas, darbinieku un normatīvo aktu prasības.

calendar-check-svgrepo-com.svg

Automātiska plāna izveide, balstoties
uz ievadītajām vajadzībām

user-circle-svgrepo-com.svg

Visu organizācijas vajadzību apkopošana

checkbox-check-svgrepo-com.svg

Elektroniska plāna saskaņošana

arrows-reload-01-svgrepo-com.svg

Integrācija ar Horizon

  

  

numo attels 2.jpg

Automātiska darba grafika ģenerēšana

Ātrāk saplānots
un saskaņots darba grafiks

Ar Numo automātisko plānošanu darba grafiks top 20 minūšu laikā. Izveidoto grafiku iespējams elektroniski saskaņot.

Pieteikties demo

  

Visas organizācijas vajadzības vienuviet

Optimāls grafiks, ņemot vērā dažādus kritērijus

Veidojot darba grafiku, risinājums ņem vērā: virsstundu kontroli un normatīvos aktus, uzņēmuma ievadītos kritērijus, darbinieku vēlmes, no Horizon: atvaļinājumus, komandējumus un DNL.

Pieteikties prezentācijai

numo iespejas 2 kalendars.jpg

  

numo iespejas 3.jpg

Korekts un savlaicīgs algu aprēķins

Savienots ar Horizon algu aprēķinam*

No Numo tiek nosūtīta informācija uz Horizon, palīdzot ātrāk un precīzāk veikt algu aprēķinu pēc faktiski nostrādātajām stundām. Samazinās kļūdu iespējamība.
*Risinājums būs pieejams Q4, 2024.

Pieteikties demo

  

Kam risinājums paredzēts?

Numo-Web-nozares-14112023-04.png

Veselības
iestādēm

Numo-Web-nozares-14112023-01.png

Ražošanas
uzņēmumiem

Numo-Web-nozares-14112023-02.png

Tirdzniecības
uzņēmumiem

Numo-Web-nozares-14112023-03.png

Pakalpojumu
sniedzējiem

  

  

janisrroze_logo-opt2.png

Jāņa Rozes apgāds

"Mums bija iespēja piedalīties Numo DLP pilotprojektā un izmēģināt produktu tirdzniecības nozarē.
Pēc Numo ieviešanas kopā ar konsultantiem, sapratām, ka tas viennozīmīgi palīdz atbildīgajai personai, kura sastāda darba grafiku, gan optimizēt cilvēkresursus, gan samazināt šim uzdevumam veltīto laiku.

Produkts savā būtībā palīdz automātiski ģenerēt darba grafiku, ievērojot darbinieku vēlmes, norādot konkrētajā mēnesī nepieciešamo darbinieku skaitu un kompetences."

  

  

Izmaksas

Pirmie 20 darbinieki - 50 €/mēn
Papildu 10 darbinieki - 15 € /mēn*

*virs 250 darbiniekiem - 13 eur/mēn par 10 darbiniekiem

  

Risinājuma attīstība

  

 

Numo_mockup1-cropped.png

Vēlaties uzzināt vairāk vai
pieteikties demo?