Virzieni - izglītība, biznesa vide, cilvēka laiks

Kā savu sociālās atbildības virzienu esam izvēlējušies izglītību - atbalstīt jauniešus ar iedvesmu un kvalitatīvas izglītības gūšanas iespējām, īpaši IT, dažādos vecuma posmos.

Uzskatām, ka veiksmīga biznesa pamatā ir zinoši un apmierināti speciālisti.

Tāpēc esam izveidojuši daudzveidīgus zināšanu kanālus grāmatvežiem, personāla speciālistiem un uzņēmumu vadītājiem:

Mēs ticam, ka cilvēku laiks ir pārāk dārgs, lai to tērētu tādās darbībās, ko iespējams uzticēt tehnoloģijām. Tāpēc visa pamatā, ko darām, ir vīzija - atbrīvot cilvēka laiku jēgpilnam darbam. To attiecinām gan uz sevi, gan klientiem.

Pie mums bieži vien norisinās arī pašu kolēģu organizētie labie darbi dažādām iniciatīvām - atbalsts Ukrainai, asins donoru dienas, brīvprātīgo darbs, atbalsts bērniem, uzsākot skolas gaitas un daudz kas cits.