Sagatavojieties nākotnes prasībām un izaicinājumiem ar īstajiem darbiniekiem

Motivēti darbinieki

Darbinieku maksimālā potenciāla sasniegšana, izmantojot personalizētus attīstības plānus gan tuvākajam laikam, gan ilgtermiņā.

 

Travel - red.jpg

Plaša pielāgojamība

Risinājums nodrošina pilnīgu vizuālo un saturisko pielāgojamību organizācijas vajadzībām.

 

Aktuāli dati

Pieejama informācija par darbinieku aktuālajiem personāla datiem, pakļautību, vēsturiskajiem datiem uzņēmumā, kā arī katra amata veikšanai nepieciešamajām kompetencēm.

 

Vienots process

Karjeras plānu iespējams savienot ar apmācību un sniegumu vadības moduļiem, nodrošinot vienotu talantu vadības procesu, bez liekām darbībām un informācijas vairākkārtīgas ievades.

 

Karjeras plāns

Training - red.svg

  • Darbinieks var veidot savu karjeras plānu - gan tuvākajai nākotnei, gan pēc 3, 5 u.t.t. gadiem. Katrā nākamajā karjeras solī norāda amatu/nepieciešamās kompetences.
  • Amatiem iespējams pievienot aprakstu, kā arī savienot ar nepieciešamajām kompetencēm un apmācībām.
  • Pie izaugsmes un konkrētiem amatiem iespējams pievienot arī kolēģus-ekspertus, kuriem lūgt atbalstu attīstības ceļā.
  • Sistēmā var pievienot personiskās profesionālās intereses - izvēlas to padarīt redzamu arī citiem kolēģiem vai tikai sev.
  • Karjeras plānā iespējams veidot vairākus attīstības ceļus katrā no posmiem

                   

    

Sazina - kontakteties ar Visma SARKANS.png
Vēlaties pieteikties demo?