Pilna cikla darbinieka sniegumu vadība

Pārskatāmi mērķi

Vienkārša mērķu izvirzīšana, tos kaskadējot no organizācijas līmeņa uz struktūrvienībām un konkrētiem darbiniekiem. Iespējams pievienot nepieciešamās darbinieka kompetences un tām nepieciešamās zināšanas/apmācības.

Graphs - red - cropped.svg

Pielāgojamas atgriezeniskās saites anketas

Organizācijas vajadzībām pielāgojamas novērtēšanas un atgriezeniskās saites aptaujas (piemēram, NPS vai pēc pasākuma novērtējums).

Ērta mērķu novērtēšana

Mērķiem iespējams veidot apakšuzdevumus, pievienot termiņus un izpildes procentuālo vērtību dažādās kategorijās, ja mērķi ir piesaistīti, piemēram, bonusu sistēmai. Var organizēt dažādus novērtēšanas ciklus un piesaistīt vairākus vērtētājus.

Plaša pielāgojamība

Risinājums nodrošina pilnīgu vizuālo un saturisko pielāgojamību organizācijas vajadzībām.

Izskats un pārvaldība

 • Pilnībā konfigurējams sākumlapas izskats - iespējams izveidot organizācijai atbilstošu sistēmas izskatu, kā arī pievienot vēlamās sadaļas (piemēram, pievienot arī citas ārējās, darbiniekam noderīgas saites uz citām sistēmām).
 • Pieejami sistēmas atgādinājumi e-pastā par nepieciešamību aizpildīt informāciju vai saskaņot.
 • Iespēja veidot dažādus saskaņošanas scenārijus.
 • Pieejama informācijas filtrēšana un notikumu vērture.
 • Katrs darbinieks var izvēlēties sev ērtāko valodu.
spot_Red_Interface-dev.jpg

Mērķu izvirzīšana un plāna izveide

 • Individuālo mērķu izvirzīšana, saskaņā ar vadītāja mērķiem un uzņēmuma stratēģiju. Jebkuru mērķi iespējams izvirzīt arī uzreiz vairākiem darbiniekiem.
 • Risinājumu iespējams pielāgot un izmantot jauno darbinieku onboarding jeb darbā ievadīšanas procesam.
 • Mērķus var ierakstīt pats vai izmantot sagataves no mērķu bibliotēkas.
 • Mērķu kaskadēšana - iespēja savienot gan ar organizācijas, gan struktūrvienības, gan vadītāja izvirzītajiem mērķiem, kā arī noteikt, kāds mērķis, kam ir pieejams.
 • Mērķiem iespējams klāt pievienot attīstības plānu, kur piesaistītas apmācības un dažādas nepieciešamās prasmes, kā arī noderīga informācija mērķu sasniegšanai.
project.png

Novērtējums un atgriezeniskā saite

 • Klients var izveidot savu mērķu izpildes novērtēšanas matricu.
 • Darbinieka pašvērtējums un vadītāja novērtējums.
 • Iespēja novērtējumu piesaistīt bonusu matricai.
 • Mērķu izpildes rezultāti var tikt importēti visiem darbiniekiem no citām sistēmām (ĀB, Horizon utt.)
 • Novērtēšanas pārskatu veidošana - iespējams konfigurēt, kas, ko un kad novērtē.
 • Vadītājiem pieejams pārskats par mērķiem un attīstības sarunām, kā arī komandas skats.
 • Organizācijas vajadzībām pielāgojamas novērtēšanas anketas (piemēram, NPS), darbplūsma, e-pastu šabloni un atgādinājumi.
success (1).png

Nepieciešamo pārskatu veidošana

 • Klienta vēlmēm atbilstoša detalizācija pārskatos.
 • Atskaitēs pieejami filtri pēc dažādiem sistēmā veidotajiem parametriem.
 • Sistēmā ir iebūvēts vizualizāciju rīks, lai veidotu viegli uztveramas atskaites.
spot_Red_Statistics.jpg

Sazina - kontakteties ar Visma SARKANS.png
Vēlaties pieteikties demo?