Reģistrācijas anketa

Lai reģistrētos apmācībām "Analītisku atskaišu veidošana MicroStrategy", lūdzam aizpildīt anketu!

Apmācību datums


Izvēlieties vēlamo apmācību formātu


Apmaksa


Kontaktinformācija