Reģistrācijas anketa

Lai reģistrētos apmācībām "Dimensiju kārtošana virsgrāmatā", lūdzam aizpildīt anketu!

 

Apmācību datums


Izvēlieties vēlamo apmācību formātu


 

Kontaktinformācija


Mums ir nepieciešama jūsu piekrišana.