Reģistrācijas anketa

Lai reģistrētos apmācībām "Dimensiju kārtošana virsgrāmatā", lūdzam aizpildīt anketu!

Apmācību datums


Izvēlieties vēlamo apmācību formātu


Apmaksa


Kontaktinformācija