Reģistrācijas anketa

Lai reģistrētos apmācībām "HoP Personāls: uzstādījumi un administrēšana", lūdzam aizpildīt anketu!

Apmācību datums


Izvēlieties vēlamo apmācību formātu


Apmaksa


Kontaktinformācija