Reģistrācijas anketa

Lai reģistrētos apmācībām "HoP Personāls: uzstādījumi un administrēšana", lūdzam aizpildīt anketu!

Apmācību datums


Izvēlieties vēlamo apmācību formātu


 

Kontaktinformācija


Mums ir nepieciešama jūsu piekrišana.