Reģistrācijas anketa

Lai reģistrētos apmācībām "Horizon datu apstrāde elektroniskās inventarizācijas ietvaros", lūdzam aizpildīt anketu!

Apmācību datums


Izvēlieties vēlamo apmācību formātu


Apmaksa


Kontaktinformācija