Reģistrācijas anketa

Lai reģistrētos apmācībām "Horizon un MS Excel pielietojums praksē", lūdzam aizpildīt anketu!

Apmācību datums


Izvēlieties vēlamo apmācību formātu


Apmaksa


Kontaktinformācija