Reģistrācijas anketa

Lai reģistrētos apmācībām "Institucionālo sektoru uzskaite publiskajā sektorā", lūdzam aizpildīt anketu!

Apmācību datums


Izvēlieties vēlamo apmācību formātu


Apmaksa


Kontaktinformācija