Reģistrācijas anketa

Lai reģistrētos apmācībām "MK noteikumu Nr.662 14. pielikuma sagatavošana", lūdzam aizpildīt anketu!

Apmācību datums


Izvēlieties vēlamo apmācību formātu


Apmaksa


Kontaktinformācija