Reģistrācijas anketa

Lai reģistrētos apmācībām "PVN uzskaite (publiskais sektors)", lūdzam aizpildīt anketu!

Apmācību datums


Izvēlieties vēlamo apmācību formātu


Apmaksa


Kontaktinformācija