Reģistrācijas anketa

Lai reģistrētos apmācībām "Rīkojumu, vienošanās konfigurācija", lūdzam aizpildīt anketu!

Apmācību datums


Izvēlieties vēlamo apmācību formātu


Apmaksa


Kontaktinformācija