Ģeoportāls un ģeotelpisko datu savietotājs        

Latvijā ģeotelpiskos datus veido un uzkrāj daudzas valsts un komercstruktūras, taču tie ir dažādos formātos un nav universāli izmantojami. Lai nodrošinātu labāku uzkrāto datu izmantošanu un nodrošinātu atbilstību ES INSPIRE direktīvai, bija nepieciešams izveidot platformu, kas padarītu šos datus pieejamus standartizētā formātā. Ar mērķi izveidot vienotu ģeotelpisko datu piekļuves un datu apmaiņas infrastruktūru pēc Valsts Reģionālās attīstības aģentūras pasūtījuma 2012.-2013. gadā esam īstenojuši nacionāla mēroga ģeotelpiskās IT infrastruktūras projektus.

Atbilstoši SOA principiem esam realizējuši dažādu datu turētāju ģeotelpisko datu izplatīšanu standartizētā formātā. Sistēma datu turētājiem dod iespēju pārvaldīt un komerciāli izmantot savus datus un ļauj administrēt līgumus, pakalpojumu cenas, apmaksu par sniegtajiem datiem.

Izstrādātā sistēma īsteno INSPIRE tehnisko arhitektūru, telpisko datu infrastruktūru (Spatial Data Infrastructure) un OGC OWS (OpenGIS Web Services) slāņu koncepciju.

 

Izmantotās tehnoloģijas:

Conterra Licence Manager, ESRI ArcGIS Server 10.0, Oracle RDBMS, ArcSDE, Microsoft IIS, Apache Tomcat.