Krimināltiesiskās sadarbības lūgumu sistēmas izstrādes projekts

Situācija pirms projekta

Lai nodrošinātu starptautisko sadarbības lūgumu krimināltieskajā jomā uzskaiti Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas, Ģenerālprokuratūras, Valsts policijas darbinieki veica datu uzskaiti izmantojot pielāgotus Excel failus un ar roku aizpildāmus papīra žurnālus. Rezultātā statistikas datu apkopošana, aktuālās situācijas operatīva iegūšana, kā arī datu sistematizācija bija apgrūtināta, bet datu precizitāte nebija pilnīga.

 

Projekta mērķis

Projekta mērķis bija izstrādāt Starptautiskās sadarbības lūgumu krimināltiesiskajā jomā informācijas sistēmu, kas sistematizētu datu ievadi un uzskaiti, atvieglotu statistikas datu apkopošanu un iesniegšanu Eiropas Padomei un Eiropas Komisijai, kā arī datu sniegšanai citām starptautiskajām organizācijām.


Lai nodrošinātu izvirzītos mērķus sistēmai bija jānodrošina:

  • ienākošo un izejošo pieprasījumu reģistrāciju un apstrādi;
  • automātisku statistisko datu apstrādi un anonimizēšanu;
  • sistēmā reģistrēto datu sistematizāciju.

 

Risinājums

Tika izveidota centralizēta sistēma pēc 3 līmeņu arhitektūras principa loģiski nodalot datus, biznesa loģiku un piekļuvi sistēmai.


Sistēma tika veidota kā ierobežotas pieejamības informācijas sistēma, datus loģiski nodalot datu apgabalos (iestāžu moduļos), kuriem piekļuves tiesības tiek nodrošinātas tikai triju iesaistīto Iestāžu Sistēmas Lietotājiem (atbilstoši piekļuves tiesību politikai).


Lai nodrošinātu sistēmas darbību atbilstoši "Valsts informācijas sistēmu likums" noteikumiem papildus projekta ietvaros tika sagatavota virkne drošības dokumentu, kas reglamentē sistēmas uzturēšanu un tās lietošanu.


Iepriekš uzkrāto datu ielādei sistēmā tika izveidots atsevišķs datu ielādes modulis, kas nodrošināja datu importu no Excel failiem.


Lietotāju pārvaldībai tika realizēta integrācija ar Active Directory, tādējādi nodrošinot vienotu lietotāju pārvaldību bez nepieciešamības pēc atkārtotas lietotāju datu ievades

 

Rezultāts


Izstrādājot un ieviešot sistēmu tika sasniegti sistēmai uzstādītie mērķi, uzlabota datu kvalitāte, nodrošināta piekļuve datiem atbilstoši definētajām tiesībām un uzlabots sadarbības lūgumu apstrādes process.


Ir izveidota vienota sistēma ar loģiski nodalītu piekļuvi starp iestādēm, tādējādi nodrošinot vienotu un sistematizētu datu uzskaiti, pieprasījumu apstrādi atbilstoši definētajam procesam un anonimizēto statistikas datu apkopošanu iepriekš definētu pārskata formu veidā. Vienota klasifikatoru ieviešana sniedza iespēju uzlabot datu kvalitāti vienlaicīgi likvidējot dublējošos ierakstus un pārrakstīšanās kļūdas.


Iestrādātais lietotāja darbvirsmas un e-pasta paziņojumu mehānisms nodrošina savlaicīgu lietotāju brīdināšanu par veicamo darbību izpildes termiņu tuvošanos, kā arī vadības kontroli pār padotībā esošo darbiniekiem uzdoto darbu izpildes savlaicīgumu.

 


Izmantotās tehnoloģijas


Microsoft .Net version 4.5, PostgreSQL/MS SQL, Bootstrap, JQuery

.