Valsts zemes dienesta ģeotelpiskā informācijas sistēma

Valsts zemes dienests (VZD) ir Latvijas Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas uztur un attīsta dažādas valsts nozīmes informāciju sistēmas: Nekustamā īpašuma valsts kadastru, Valsts adrešu reģistru, Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmu, Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālo datubāzi. Iestāde arī sniedz dažādus pakalpojumus: veic nekustamo īpašumu kadastrālo vērtēšanu, sniedz Latvijas pašvaldībām informāciju par īpašumu kadastrālo vērtību, kas ir pamats nekustamo īpašumu nodokļu noteikšanai, piedalās valsts politikas īstenošanā zemes reformas jomā, u.c.


2011.gadā uzsākām apjomīgu VZD informācijas sistēmu integrācijas projektu. Līdz šim dažādu darba procesu atbalstam VZD tika izmantotas izolētas vai vāji integrētas informācijas sistēmas, kas apgrūtināja sadarbību starp atsevišķām VZD nodaļām un ievērojami palēnināja pakalpojumu sniegšanas ātrumu.

Izveidotā VZD ĢIS nodrošina sekojošus ieguvumus:

  • Vienotu datorizētu darba vietu speciālistiem
  • Vienotas teksta un grafisko datu reģistrācijas transakcijas
  • Datu konsistenci reģistros
  • Teksta un grafisko datu savstarpējo sasaisti
  • VZD datu kopu savstarpējo integritāti
  • Ērtākus un automātiskākus VZD datu reģistrācijas procesus
  • Vienotu pieteikšanos (Single Sign On) risinājumā iesaistītajās sistēmās
  • Labāku VZD datu pieejamību darbiniekiem un ārējiem klientiem

 

Projektā izmantotās tehnoloģijas:

Oracle WebLogic, Oracle RDMS, Ruby on Rails, ESRI ArcGIS Server, Oracle Forms, BPEL

 

.