Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informācijas sistēma 

Visu Latvijā esošo nekustamo īpašumu īpašumtiesību un ar tiem saistīto ķīlu reģistrāciju un uzskaiti nodrošina Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata, kas ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde.

Mūsu realizētā projekta ietvaros tika izveidots jauns zemesgrāmatu reģistrs, uzbūvēta elektroniskā arhīva sistēma, datu izplatīšanas sistēma un izveidoti vairāki jauni e-pakalpojumi. Elektroniskā arhīva izveidošana ļauj atteikties no zemesgrāmatu lietu teritoriālās piesaistes, kas savukārt ļauj optimizēt noslodzi zemesgrāmatu teritoriālajās nodaļās.

Izstrādātā integrācijas platforma ir balstīta uz  standarta Oracle Enterprise Service Bus un nodrošina sasaisti ar vairāk kā 10 ārējām valsts nozīmes sistēmām (reģistri, bankas, e-pakalpojumu portāli, dažādas valsts aģentūras, utt.).

 

.