33% personāla speciālistu atzīst, ka informācijas nosūtīšana kandidātiem aizņem daudz vai ļoti daudz laika.

Izmantojot specializētu personāla atlases rīku EasyCrut, kandidātiem var ērti nosūtīt standatrizētus e-pastus un īssziņas jebkurā atlases posmā.


Piemēram, noslēdzot atlasi, variet izvēlēties visus noraidāmos kandidātus un ar pāris klikšķu palīdzību tiem visiem nosūtīt iepriekš standartizētu un uzņēmuma identitātei pielāgotu atteikuma vēstuli. Saziņas iespējas var izmantot arī citos atlases posmos. Piemēram, nosūtot automātisku vēstuli pēc pieteikuma saņemšanas, atgādinājumu par intervijas laiku un vietu, ielūgumu aizpildīt tiešsaistes testus un citu informāciju.