81% personāla speciālistu atzīst, ka saņemto CV un pieteikumu apkopošana aizņem daudz vai ļoti daudz laika.

Izmantojot specializētu personāla atlases rīku EasyCrut, pieteikumi uzreiz nokļūst datu bāzē un ir piesaistīti konkrētajai vakancei.


Ja izvēlaties piedāvāt kandidātam aizpildīt pieteikuma anketu, dati par pretendentu uzreiz ir pieejami strukturētā veidā un varat ērti atlasīt, piemēram, pretendentus ar atbilstošu izglītības līmeni. Turklāt varat izvēlēties ļaut pieteikumus uzreiz apskatīt arī citām iesaistītajām pusēm - piemēram, potenciālā darbinieka tiešajam vadītājam.