32% personāla speciālistu atzīst, ka darba sludinājuma sagatavošana, noformēšana un publicēšana aizņem daudz vai ļoti daudz laika.

Izmantojot specializētu personāla atlases rīku EasyCrut, sludinājumu ir iespējams publicēt mājas lapā, sludinājumu portālos vai sociālajos tīklos pāris sekunžu laikā. Vienīgais, kas jādara - jāatzīmē vēlamie kanāli.


Arī sludinājuma sagatavošana ir daudz vienkāršāka - izmantojot sagataves tos var veidot EasyCruit sistēmā un ērti nosūtīt apstiprināšanai iesaistītajām personām.