#paliecmājās


Horizon videoapmācības iesācējiem - bez maksas

Līdz ārkārtas stāvokļa beigām nodrošinām bezmaksas piekļuvi videoapmācībām lietotājiem, kas plāno vai nesen sākuši strādāt ar Horizon vai vēlas pārbaudīt un atsvaidzināt savas zināšanas.

Pieteikties piekļuvei

Visma Horizon videoapmācību saturs

Programmas daļas

Sistēma
 • Sistēmas uzbūves pamatprincipi (1 no 4)
 • Izskati un filtri (2 no 4)
 • Kādas ir sistēmas minimālās prasības, uzsākot darbu? (3 no 4)
 • Kontu plāns un dimensijas (4 no 4)
Avansa norēķini
 • Kā izveidot avansa norēķinu personas kartīti? (1 no 4)
 • Kā ievadīt avansa norēķinu sākuma atlikumus? (2 no 4)
 • Kā izveidot avansa norēķinu dokumentus? (3 no 4)
 • Kā sistēmā iegūt avansa norēķinu atskaites? (4 no 4)
Banka
 • Kā pievienot uzņēmuma bankas rēķinu? (1 no 5)
 • Kā ievadīt bankas kontu sākuma atlikumus? (2 no 5)
 • Kā izveidot maksājumu uzdevumu dokumentus? (3 no 5)
 • Kā sistēmā iegūt bankas kontu atlikumu un apgrozījuma atskaites? (4 no 5)
 • Kā veikt maksājumu importu un eksportu? (5 no 5)
Kreditori / Debitori
 • Kā izveidot klienta kartīti? (1 no ‌8)
 • Kā izveidot pakalpojuma kartīti? (2 no ‌8)
 • Kā ievadīt kreditoru un debitoru sākuma atlikumus? (3 no ‌8)
 • Kā izveidot kreditoru dokumentus? (4 no ‌8)
 • Kā izveidot debitoru dokumentus? (5 no ‌8)
 • Kā veidot un pārbaudīt preču un maksājumu dokumentu piesaistes? (6 no ‌8)
 • Kā sistēmā iegūt kreditoru un debitoru atskaites? (7 no ‌8)
 • Kā ievadīt savstarpējā ieskaita darījumus? (8 no ‌8)
Nākamo periodu ieņēmumi/izdevumi
 • Kā izveidot NPI/I kartītes un ievadīt sākuma atlikumus? (1 no 3)
 • Kā izveidot nākamo periodu ieņēmumu un izdevumu dokumentus? (2 no 3)
 • Kā sistēmā iegūt nākamo periodu ieņēmumu un izdevumu atskaites? (3 no 3)
Noliktava
 • Kā izveidot nomenklatūras kartīti? (1 no 5)
 • Kā ievadīt noliktavas sākuma atlikumus? (2 no 5)
 • Kā izveidot noliktavas dokumentus? (3 no 5)
 • Kā izveidot un izdrukāt inventarizācijas dokumentu? (4 no 5)
 • Kā sistēmā iegūt noliktavas atskaites? (5 no 5)
Pamatlīdzekļi
 • Kā izveidot pamatlīdzekļu kartīti? (1 no 5)
 • Kā ievadīt pamatlīdzekļu sākuma atlikumus? (2 no 5)
 • Kā izveidot pamatlīdzekļu dokumentus? (3 no 5)
 • Kā sistēmā iegūt pamatlīdzekļu atskaites? (4 no 5)
 • Kā izveidot pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumentus? (5 no 5)
Virsgrāmata
 • Kā veikt grāmatojumu virsgrāmatā? (Grāmatojumu reģistri) (1 no 4)
 • Kā redzēt visu dokumentu un grāmatojumu sarakstu? (2 no 4)
 • Kā iegūt virsgrāmatas kontu apgrozījuma atskaiti? (3 no 4)
 • Kā ievadīt sākuma atlikumus virsgrāmatā? (4 no 4)

Algas

Personas amata dati
 • Kā izveidot personas amatu datu kartīti?
Personas dati aprēķiniem
 • Kā sagatavot personas datus aprēķiniem?
Dokumentu sagatavošana aprēķiniem
 • Kā ievadīt atvaļinājuma dokumentu? (1 no ‌8)
 • Kā ievadīt slimības lapu? (2 no ‌8)
 • Kā sagatavot darba laika uzskaites dokumentu? (3 no ‌8)
 • Kā ievadīt vienreizējās samaksas dokumentu - bēru pabalsts? (4 no ‌8)
 • Kā ievadīt pastāvīgās piemaksas dokumentu? (5 no ‌8)
 • Kā ievadīt vienreizējā ieturējuma dokumentu? (6 no ‌8)
 • Kā ievadīt pastāvīgā ieturējuma dokumentu? (7 no ‌8)
 • Kā ievadīt atvaļinājuma rezerves dokumentu? (8 no ‌8)
Algas aprēķins
 • Kā veikt pilnu algas aprēķinu?
Izmaksu sarakstu sagatavošana
 • Kā sagatavot avansa izmaksu sarakstu? (1 no 6)
 • Kā sagatavot algas izmaksu sarakstu? (2 no 6)
 • Kā sagatavot izmaksu sarakstu ieturējumiem? (3 no 6)
 • Kā ģenerēt maksājuma uzdevumu uz banku? (4 no 6)
 • Kā ģenerēt maksājuma uzdevumus uz bankām? (5 no 6)
 • Kā grāmatot izmaksu sarakstu? (6 no 6)
EDS atskaites (algas)
 • Kā sagatavot atskaiti "Ziņas par darba ņēmējiem"? (1 no 3)
 • Kā sagatavot ziņojumu par VSAOI? (2 no 3)
 • Kā sagatavot paziņojumu par iedzīvotāju ienākuma nodokli? (3 no 3)
Procesi darbinieka atlaišanai
 • Kā atlaist darbinieku? (1 no 3)
 • Kā ievadīt atvaļinājuma kompensācijas dokumentu? (2 no 3)
 • Kā ievadīt atlaišanas pabalsta dokumentu? (3 no 3)
Atskaites (algas)
 • Kā sagatavot aprēķinu kopsavilkumu? (1 no 6)
 • Kā sagatavot kopsavilkumu pa kontējumiem? (2 no 6)
 • Kā sagatavot atskaiti par parādniekiem? (3 no 6)
 • Kā sagatavot pārskatu par "2-darbs"? (4 no 6)
 • Kā sagatavot atskaiti Personas konts? (5 no 6)
 • Kā sagatavot izziņu par izpeļņu? (6 no 6)
Datu izmaiņas darbinieka kartiņā
 • Kā veikt izmaiņas personas amata datu kartītē? (1 no 2)
 • Kā veikt izmaiņas IIN kartītē? (2 no 2)
Nodokļu pārskaitīšana (algas)
 • Kā pārskaitīt iedzīvotāja ienākuma nodokli? (1 no 3)
 • Kā pārskaitīt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas? (2 no 3)
 • Kā pārskaitīt uzņēmuma riska nodevu? (3 no 3)

Personāls

Klasifikatoru izveide
 • Kā izveidot klasifikatorus personāla modulī?
Amata vietu izveide
 • Kā izveidot amatu vietas?
Darbinieku datu ievade
 • Kā izveidot personas kartīti? (1 no 6)
 • Kā ievadīt tiesiskās attiecības? (2 no 6)
 • Kā ievadīt personas amata datus? (3 no 6)
 • Kā izveidot ierakstu par ģimenes locekļiem? (4 no 6)
 • Kā ievadīt atvaļinājumu uzkrājumus darbiniekiem? (5 no 6)
 • Kā iegūt atvaļinājumu uzkrājumu atskaiti? (6 no 6)
Rīkojumu un vienošanos ievade
 • Kā ievadīt rīkojumu par prombūtni? (1 no ‌8)
 • Kā ievadīt rīkojumu par pabalstu? (2 no ‌8)
 • Kā ievadīt rīkojumu par piemaksu? (3 no ‌8)
 • Kā ievadīt rīkojumu ar darbinieku sarakstu? (4 no ‌8)
 • Kā ievadīt atbrīvošanas rīkojumu? (5 no ‌8)
 • Kā ievadīt rīkojumu par darba algas izmaiņām? (6 no ‌8)
 • Kā ievadīt vienošanos par pārcelšanu citā amatā? (7 no ‌8)
 • Kā ievadīt rīkojumu par komandējumu? (8 no ‌8)
Obligātā veselības pārbaude (OVP)
 • Kā ievadīt obligātās veselības pārbaudes kartes?

Piekļuves anketa


Aizpildiet anketu ar Visma Community reģistrēto e-pastu.

Ja vēl neesat reģistrējies Visma Community, tad pēc anketas aizpildīšanas būs jāreģistrējas portālā - reģistrēties. Palīdzība ar reģistrēšanos atrodama portāla palīdzības lapā.

*Vienas dienas laikā norādītajai e-pasta adresei tiks piešķirtas tiesības piekļūt Horizon videoapmācībām.

Mums ir nepieciešama jūsu piekrišana.