Caurskatāma un darbiniekiem saprotama uzņēmuma mērķu vadība

Mērķu izpilde ir viens no galvenajiem faktoriem, pēc kura vērtējam sava biznesa efektivitāti un padarītā darba kvalitāti. Jēgpilna uzņēmuma mērķu vadība ļauj uzņēmuma iekšienē radīt izpratni par to, kā mūsu individuālais darbs ietekmē kopīgo rezultātu. 

Pievēršot uzmanību darbinieku un atsevišķu komandu individuālajam ieguldījumam, varēsiet uzskatāmi parādīt to, kā darbinieku prasmes un ikdienas sniegums dod ieguldījumu biznesa mērķu sasniegšanā. Šāda pieeja mērķu vadībai ļaus ne tikai veiksmīgi sasniegt nospraustos mērķus, bet paaugstināt darbinieku iesaisti un motivāciju.

 

 

VTS-videoseminars-ikona-27102022.png

Šajā videoseminārā uzzināsiet vairāk par Visma Talent Solutions iespējām uzņēmuma mērķu vadībai:

  • Kā organizēt mērķu vizualizāciju un kaskadēšanu no uzņēmuma vadītāja līdz katram darbiniekiem?
  • Kā elastīgi pielāgot mērķus atbilstoši mainīgajiem biznesa apstākļiem?
  • Kā šīs izmaiņas izvirzītajos mērķos ātri un saprotami komunicēt darbiniekiem?
  • Kā izveidot caurskatāmu mērķu izpildes novērtēšanu?
  • Kā izveidot mērķtiecīgu darbinieka attīstības programmu?

Videosemināra laikā tiks demonstrēta Visma Talent Solutions sistēma.

visma-talent-solutions-logo2-svart.svg

Risinājums inovatīvai talantu vadībai

Lasīt vairāk »

visma logo 220x150.pngPersonāla vadības risinājumi digitalizētam HR procesam

Lasīt vairāk »