Mēs mudinām visus mūsu klientus raudzīties uz talantu vadību kā nepārtrauktu procesu darbinieku spēju attīstībai.

Šis risinājums dod iespēju darbiniekiem veidot un īstenot savu attīstības plānu, savukārt, organizācija iegūst vispusīgu redzējumu par tai pieejamajiem talantiem.

VISMA piedāvā unificētu un kompleksu risinājumu talantu vadībai, kas ietver visus stratēģiski svarīgos aspektus darbinieku piesaistē, attīstībā un labāko talantu noturēšanā.

VISMA piedāvā risinājumu, kas palīdzēs Jūsu organizācijai identificēt īstos darbiniekus un sasniegt izvirzītos mērķus.

Jūsu ieguvumi, lietojot Comenius:

  • Efektīva attīstības plānošana
  • Uzlabotas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas prasmes un efektivitāte
  • Uzlabota darbinieku snieguma vadība, pateicoties skaidri definētiem individuālajiem un uzņēmuma mērķiem
  • Lielāka darbinieku iesaiste un lojalitāte uzņēmumam
  • Efektīvāk pārvaldīts apmācību budžets
  • Vienota apmācību platforma gan obligātajām, gan neformālajām un sociālajām apmācībām

Vēlaties, lai pastāstām vairāk? Lūdzu aizpildiet anketu.

visma.lv kontakti